Bläddra
Sökresultat för Gunilla Ericsson... Rensa filter?

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Köp här

Isbn: 9789144031491

Utgivningsår: 20030804

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson

Arbetslaget är den arena där pedagoger i förskola och skola utbyter erfarenheter med utgångspunkt i den dagliga verksamheten. Övergripande organisation och kvalitetssystem påverkar arbetslagets förutsättningar och ger ramar för vilket friutrymme som ges för utvecklingsarbete på arbetslagsnivå. Dialogen är ett…
Köp här

Isbn: 9789100000004

Utgivningsår: 20080801

Utgivare: RUC

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson, Agneta Westerdahl

Köp här

Isbn: 9789124165369

Utgivningsår: 20010327

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Kategorier: Språk och lingvistik
Facit innehåller utöver lösningar till övningarna även kapiteltexterna i översättning.
Köp här

Isbn: 9789144056265

Utgivningsår: 20090306

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Kategorier: Språk och lingvistik
Franska 2 är en allt-i-ett-bok som uppfyller målen för Moderna språk 2 enligt GY 11. Den är främst avsedd för vuxna elever. Det självinstruerande upplägget underlättar såväl hemarbete som klassrumsundervisning. Läroboken är främst avsedd för vuxna men passar alla studieformer. Franska 2 utvecklar den teoretiska grund…
Köp här

Isbn: 9789144050966

Utgivningsår: 20081208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144058894

Utgivningsår: 20091029

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Kategorier: Språk och lingvistik
I detta lärarmaterial ger vi några förslag till hur Franska 1 kan användas i undervisningen. Du får exempel på kompletterande övningar, dictéer, test, prov, bildövningar m.m. som vi använt som lärare. Facit till lärarmaterialets Kompletterande övningar, Diagnostiska test och Prov ingår. Materialet är utformat så att du…
Köp här

Isbn: 9789144084244

Utgivningsår: 20120528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Gunilla Ericsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att leda och utveckla en pedagogisk verksamhet är komplext. Verksamhetens beprövade erfarenhet och den vetenskapliga grunden ska konkretiseras och systematiseras tillsammans med direktiv och villkor. Det systematiska kvalitetsarbetet ska kommuniceras med alla involverade där upplevd meningsfullhet och begriplighet är…
Köp här

Isbn: 9789170638053

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: Karlstad University Press

Mediatyp: BB

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Kategorier: Språk och lingvistik
Den här audio-cd:n innehåller inspelade texter och övningar till Franska 2. Den är avsedd för vanlig cd-spelare men kan också spelas upp i en dator.
Köp här

Isbn: 9789144084268

Utgivningsår: 20120528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Köp här

Isbn: 9789144019697

Utgivningsår: 20060915

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Kategorier: Språk och lingvistik
Nytt lärarmaterial Lärarmaterialet innehåller lektionstips, kompletterande övningar, diagnostiska test, prov och bildunderlag. I den nya upplagan finns också facit till övningarna och proven i lärarmaterialet samt en digital del med ljudfiler och pdf:er.
Köp här

Isbn: 9789144087474

Utgivningsår: 20120907

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Köp här

Isbn: 9789144035345

Utgivningsår: 20040920

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Agneta Rehder, Gunilla Ericsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Audio-cd:n innehåller inspelade kapiteltexter, frågor på texten och uttalsintroduktion för uppspelning i klassrummets cd-spelare.
Köp här

Isbn: 9789144051277

Utgivningsår: 20080222

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Köp här

Isbn: 9789144056289

Utgivningsår: 20090629

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

Kategorier: Språk och lingvistik
I facit finns de franska texterna översatta till svenska så att du snabbt kan kontrollera om du förstått innehållet. Den svenska översättningen har avsiktligt gjorts så ordagrann som möjligt för att du ska kunna översätta den tillbaka till franska när du läst in ett kapitel. Facit har du då i läroboken. Facit…
Köp här

Isbn: 9789144056401

Utgivningsår: 20090223

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC