Bläddra
Sökresultat för Gunnar Artéus... Rensa filter?

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Med perspektiv på över 500 år gör Gunnar Artéus ett antal personligt valda nedslag i historien där han på ett lättillgängligt och koncentrerat sätt belyser avgörande och dramatiska händelser som Konstantinopels fall, rättegången mot Oscar Wilde, Bollhuseden, teserna i Wittenberg, Vita Rosens kamp mot nazismen,…
Köp här

Isbn: 9789198193985

Utgivningsår: 20190912

Utgivare: Sköna konster

Mediatyp: BC

av: Bo Hugemark, Gunnar Artéus, Bengt Gustafsson, Anders Hjulström, Carl Björeman, Olof Santesson, Herman Fältström, Bertil Wennerholm

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kalla kriget Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Militära operationer Samhälle och samhällsvetenskap
Hur skulle Sverige ha försvarat sig mot en sovjetisk invasion under det kalla kriget? Flottan och flyget skulle efter ett krigsutbrott ha försökt hindra en angripare att nå svensk mark. Om det misslyckades var det den mobiliserade arméns sak att gå till motangrepp. Det handlade om att sätta in uppemot 60 000 svenska…
Köp här

Isbn: 9789173291385

Utgivningsår: 20170508

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Första världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Första världskriget avgjordes på västfronten 1918. Detta världshistoriska drama skildras sakkunnigt och fängslande i denna bok. På ett lättillgängligt sätt presenteras för svenska läsare forskningens aktuella bild av kriget. Framställningen är främst inriktad på att utreda två grundläggande frågor: varför misslyckades…
Köp här

Isbn: 9789198193930

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Sköna konster, Print in Baltic

Mediatyp: BB

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Gunnar artéus är en ovanlig historiker. Hans stora forskningsinsats ligger inom militärhistorien i vid mening. Men han är också poet, har gett ut diktsamlingar och översatt andra poeter som Rilke och Yeats. Och han är heller inte någon traditionell militärhistoriker. Han har visserligen skrivit om strategi, generaler…
Köp här

Isbn: 9789198193954

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Sköna konster

Mediatyp: BC

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Historiker försvinner lätt under glömskans horisont, när de inte längre är aktiva. Sven A. Nilsson, som var professor i Uppsala från 1955 till sin pensionering 1980, hör verkligen till dem som gjort sig förtjänta av eftervärldens fortsatta uppmärksamhet. När Gunnar Artéus nu gjort honom till föremål för en biografisk…
Köp här

Isbn: 9789198193961

Utgivningsår: 20181207

Utgivare: Sköna konster

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173291217

Utgivningsår: 20140624

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Ann-Katrin Hatje, Gunnar Artéus

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografiska samlingar Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Självporträtt av samtida svenska historiker I denna bok presenteras ett stycke svensk vetenskapshistoria. Den innehåller femton komprimerade självporträtt författade av professorer med historisk och annan humanistisk forskningsinriktning från alla de stora universiteten. Sammantaget kan professorerna i föreliggande…
Köp här

Isbn: 9789189063280

Utgivningsår: 20201021

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Historia och arkeologi
Gustaviansk människosynGunnar Arteus, professor emeritus i historia, närmar sig kretsen kring Gustav III med hjälp av brev, dagböcker och memoarer. Hur värderas olika mänskliga egenskaper? Hur bör en människa vara och inte vara? Kungen själv uppskattar tapperhet och nit, men också ömhet. Allmänt föraktade är…
Köp här

Isbn: 9789173291132

Utgivningsår: 20130404

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Historia och arkeologi
Gustav III är känd som få svenska kungar, men samtidigt är han till väsentliga delar skymd för eftervärlden, ibland vantolkad. I boken Gustav III:s hov reviderar och kompletterar professor Gunnar Artéus bilden av kungen, hans tid, hans omgivning och i synnerhet det hov han omgav sig med. Boken skildrar Gustav III:s…
Köp här

Isbn: 9789173291149

Utgivningsår: 20130620

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Den dramatiska historien om Terrorn, det skede under franska revolutionen som i Sverige brukar kallas skräckväldet. Boken skildrar revolutionens händelseförlopp från utbrottet 1789 och fram till den våldsamma kulmen 1794. Terrorns huvudpersoner presenteras med delvis nya grepp, Robespierre, Danton, Saint-Just med…
Köp här

Isbn: 9789173291293

Utgivningsår: 20150522

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Att skriva en biografi över Anna Maria Lenngren har jag sett som en utmaning på mer än ett sätt. Den utmaning jag funnit svårast att hantera har varit den att skriva om en kvinnas känsloliv och speciella (könsbetingade) livsvillkor med den kunskapsbrist, det kognitiva handikapp, som det i detta fall innebär att vara en…
Köp här

Isbn: 9789173318839

Utgivningsår: 20180130

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gunnar Artéus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I denna essäsamling porträtteras inlevelsefullt ett antal kända poeter och ett antal mer eller mindre kända militärer. Bland de porträtterade militärerna märks Döbeln, Helmut von Moltke, Robert E Lee, Magnus Stenbock och Philippe Pétain. Och bland poeterna Goethe, John Keats, Arthur Rimbaud och Verner von…
Köp här

Isbn: 9789198193923

Utgivningsår: 20160714

Utgivare: Sköna konster

Mediatyp: BC