Bläddra
Sökresultat för Gunnar Rabe... Rensa filter?

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Uppdaterad per den 1 januari 2019Lagsamlingen, som nu utkommer för femtioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar…
Köp här

Isbn: 9789139021605

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe, Richard Hellenius

Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet. Boken är skriven med utgångspunkten att den skall användas som lärobok vid universitets- och högskolestudier i skatte- och beskattningsrätt samt som handbok av personer som yrkesmässigt arbetar med inkomstbeskattning. I boken avhandlas…
Köp här

Isbn: 9789139014942

Utgivningsår: 20100215

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139206927

Utgivningsår: 20140123

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Boken är uppdaterad per den 1 juli 2016 Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiotredje gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdetsom den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta…
Köp här

Isbn: 9789139019244

Utgivningsår: 20160804

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139205876

Utgivningsår: 20110810

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva-Lena Ahlqvist, Krister Andersson, Hans De Geer, Johan Fall, Annika Fritsch, Anders Hultqvist, Jan Kleerup, Jérôme Monsenego, Kerstin Nyquist, Gunnar Rabe, Mikael Stenkula, Amanda Wollstad, Anders Ydstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd, en ny bok från Förlaget Näringslivshistoria, skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar.  Boken ges ut på uppdrag av Näringslivets Skattedelegation, som samlar en rad…
Köp här

Isbn: 9789198426571

Utgivningsår: 20181123

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria, DanagårdLitho

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofjärde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt…
Köp här

Isbn: 9789139019985

Utgivningsår: 20170127

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I Skattelagstiftning 2012:2 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till…
Köp här

Isbn: 9789139206163

Utgivningsår: 20120724

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiosjunde gången, innehållerpraktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagaravseende direkt skatt samt…
Köp här

Isbn: 9789139020738

Utgivningsår: 20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Boken innehåller även lagar med EU-anknytning såsom flera västentliga direktiv. Lagtexterna är uppdaterade per den 1 januari 2013.
Köp här

Isbn: 9789139206576

Utgivningsår: 20130121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtionionde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt…
Köp här

Isbn: 9789139021612

Utgivningsår: 20190805

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiosjätte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagaravseende direkt skatt samt…
Köp här

Isbn: 9789139020523

Utgivningsår: 20180116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Boken innehåller även lagar med EU-anknytning såsom flera västentliga direktiv. Lagtexterna är uppdaterade per den 1 juli 2013.
Köp här

Isbn: 9789139206583

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Beskriver de svenska skattereglerna för inkomstbeskattning, uppdelat i var sin avdelning för individbeskattning och företagsbeskattning. Dessutom en särskild avdelning angående bl.a. taxeringsförfarandet och EG-skatterätt. Denna artonde upplaga har uppdaterats med en mängd nya intressanta rättsfall, både från…
Köp här

Isbn: 9789139010821

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studerande behöver. För de flesta lagar om direkt skatt finns förutom gällande lagtext även äldre lagtext med, dvs. lagtexten för både 2006 och 2007 års taxering. I anslutning till…
Köp här

Isbn: 9789139203988

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studerande behöver. För de flesta lagar om direkt skatt finns förutom gällande lagtext även äldre lagtext med, dvs. lagtexten för både 2007 och 2008 års taxering. I anslutning till…
Köp här

Isbn: 9789139204237

Utgivningsår: 20060801

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe, Ingrid Melbi

Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras också ett antal rättsfall från EG-domstolen som fått stora återverkningar på tolkningen av de svenska reglerna. Det gäller bl.a. det omdiskuterade Marks & Spencer-målet som avser möjligheten…
Köp här

Isbn: 9789139013099

Utgivningsår: 20080125

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studerande behöver. För de flesta lagar om direkt skatt finns förutom gällande lagtext även äldre lagtext med, dvs. lagtexten för både 2007 och 2008 års taxering. I anslutning till…
Köp här

Isbn: 9789139204404

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studerande behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt. Det betyder att lagtexten för både 2008 och 2009 års taxering finns…
Köp här

Isbn: 9789139204534

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studerande behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt. Det betyder att lagtexten för både 2008 och 2009 års taxering finns…
Köp här

Isbn: 9789139204695

Utgivningsår: 20080107

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Uppdaterad per den 1 januari 2009Lagsamlingen, som nu utkommer för trettioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar…
Köp här

Isbn: 9789139205036

Utgivningsår: 20090120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till…
Köp här

Isbn: 9789139018230

Utgivningsår: 20150122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studerande behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt. Det betyder att lagtexten för både 2009 och 2010 års taxering finns…
Köp här

Isbn: 9789139204756

Utgivningsår: 20080821

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Uppdaterad per den 1 juli 2009 Lagsamlingen, som nu utkommer för trettionionde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende…
Köp här

Isbn: 9789139205043

Utgivningsår: 20090810

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagaravseende direkt skatt samt…
Köp här

Isbn: 9789139019992

Utgivningsår: 20170809

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Uppdaterad per den 1 januari 2010 Lagsamlingen, som nu utkommer för fyrtionde gången, innehåller praktiskttaget samtliga lagar på skatteområdet den praktiskt verksamme rådgivaren,domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagaravseende…
Köp här

Isbn: 9789139205340

Utgivningsår: 20100115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet ingår i Skattelagstiftning även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och…
Köp här

Isbn: 9789139206156

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen. I lagtextsamlingen ingår…
Köp här

Isbn: 9789139018551

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Uppdaterad per den 1 juli 2010. Lagsamlingen, som nu utkommer för fyrtioförsta gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt. Det betyder att lagtexten för både 2011 och 2012 års taxering finns med. I…
Köp här

Isbn: 9789139205357

Utgivningsår: 20100817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden behöver. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet,…
Köp här

Isbn: 9789139206934

Utgivningsår: 20140804

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtioandra gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt…
Köp här

Isbn: 9789139019237

Utgivningsår: 20160202

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EG-fördraget. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och…
Köp här

Isbn: 9789139205869

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC