Bläddra
Sökresultat för Helena Wallberg... Rensa filter?

av: Helena Wallberg

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lektionsdesign – en handbok Författaren Helena Wallberg vill ersätta ordet lektionsplanering med lektionsdesign. Planering för tankarna till en färdig produkt, ett lektionsupplägg som eleverna ska ta emot. Design sätter processen i centrum och kan leda oss till insikten att upplägget av en lektion bör omfatta så mycket…
Köp här

Isbn: 9789177411215

Utgivningsår: 20190319

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Helena Wallberg

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Hur kan man få till en likvärdig bedömning och betygsättning mot nationella krav som ska gälla alla och samtidigt organisera för en undervisning som möter alla elever där de är, utifrån deras behov och förutsättningar? I boken Att sätta betyg av Helena Wallberg får vi följa ett antal lärare som resonerar sig fram till…
Köp här

Isbn: 9789188099631

Utgivningsår: 20170308

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Helena Wallberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Återkopplingens betydelse för elevers motivation, möjligheter och måluppfyllelse är väl förankrad i både forskning och beprövad erfarenhet. Samtidigt är återkopplingen något som kan vålla stora problem. Den kan lyfta, förtydliga, motivera och inspirera men den kan också störa relationer och skapa svårigheter.…
Köp här

Isbn: 9789172059856

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Kjell Ljungberg, Helena Wallberg, Matthew Ward

Vad är Quest? Färgstarka, läckra textböcker och övningsböcker med möjlighet att skriva direkt i. Förutom intresseväckande texter med något för alla, från populärkultur till vetenskap, innehåller Quest systematisk färdighetsträning som utvärderas med checklistor och bedömningsmatriser. Quest finns för engelska 5 och 6…
Köp här

Isbn: 9789127408616

Utgivningsår: 20080728

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Kjell Ljungberg, Helena Wallberg, Matthew Ward

Vad är Quest? Färgstarka, läckra textböcker och övningsböcker med möjlighet att skriva direkt i. Förutom intresseväckande texter med något för alla, från populärkultur till vetenskap, innehåller Quest systematisk färdighetsträning som utvärderas med checklistor och bedömningsmatriser. Quest finns för engelska 5 och 6…
Köp här

Isbn: 9789127408593

Utgivningsår: 20080314

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Kjell Ljungberg, Helena Wallberg, Matthew Ward

Vad är Quest? Färgstarka, läckra textböcker och övningsböcker med möjlighet att skriva direkt i. Förutom intresseväckande texter med något för alla, från populärkultur till vetenskap, innehåller Quest systematisk färdighetsträning som utvärderas med checklistor och bedömningsmatriser. Quest finns för engelska 5 och 6…
Köp här

Isbn: 9789127408609

Utgivningsår: 20080220

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Kjell Ljungberg, Helena Wallberg, Matthew Ward

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Vad är Quest? Färgstarka, läckra textböcker och övningsböcker med möjlighet att skriva direkt i. Förutom intresseväckande texter med något för alla, från populärkultur till vetenskap, innehåller Quest systematisk färdighetsträning som utvärderas med checklistor och bedömningsmatriser. Quest finns för engelska 5 och 6…
Köp här

Isbn: 9789127408630

Utgivningsår: 20090313

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Per-Ola Casselryd, Astrid Jägfeldt, Kjell Ljungberg, Eva-Karin Sydegård, Helena Wallberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I Project X uppmanas eleverna ständigt att välja, reflektera och ta ställning. X:et i namnet markerar alla de möjligheter som bjuds att utforma sin egen kurs utifrån egna intressen, ambitioner och kunskaper. Anthology Texterna är samlade i fem avsnitt (units) som tar upp olika aspekter av ett givet tema. Varje unit…
Köp här

Isbn: 9789127631960

Utgivningsår: 19990727

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Helena Wallberg

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Formativ bedömning ökar elevernas förståelse för hur kunskap och förmågor kan bedömas och ger läraren möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin undervisning. Ur innehålletEtt formativt förhållningssätt ger eleverna mer information om vad läraren ser i deras arbete och öppnar fler vägar att nå målen.…
Köp här

Isbn: 9789172059481

Utgivningsår: 20131030

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC