Bläddra
Sökresultat för Henry Cöster... Rensa filter?

av: Henry Cöster

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Boken belyser forskningsetikens villkor i dagens universitets- och högskolevärld och reflekterar kring det ansvar och den ömsesidighet som yrkesverksamma inom vård, skola och social omsorg måste förhålla sig till. Författaren betonar vikten av att ingen ska bli föremål för forskning utan informerat samtycke och…
Köp här

Isbn: 9789147105564

Utgivningsår: 20140724

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188552808

Utgivningsår: 20090122

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Henry Cöster

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
I döda teologers sällskap handlar om tjugo teologer, från Paulus till Dorothee Sölle, som “hållits vid liv” när människor reflekterat kring livets mening. De är här och nu närvarande med utmanande inlägg om kyrkans förkunnelse och livsmodets förankring. Tradition och aktualitet går hos dem samman och de…
Köp här

Isbn: 9789174634815

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Henry Cöster

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Svenska kyrkans grundläggande funktioner består av förkunnelse, undervisning, mission och diakoni. I en tid när undervisningen i kristen tro inte som tidigare kommer människor del, föreligger här ett försök att såväl till kyrkans anställda som till intresserade lekmän söka ge en bild av hur kristen tro delas ut och…
Köp här

Isbn: 9789177853688

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC