Bläddra
Sökresultat för Hillevi Lenz Taguchi... Rensa filter?

av: Hillevi Lenz Taguchi, Linnea Bodén

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
En rosa pedagogik vill visa vad ett jämställdhetsarbete i den svenska förskolan handlar om och hur det växt fram i mötet mellan teori och praktik. På vilket sätt skulle förskolan kunna bli en avgörande jämställdhetspolitisk arena i det svenska samhället?Läs merBoken är skriven inom ramen för forskningsprojektet…
Köp här

Isbn: 9789147099511

Utgivningsår: 20110922

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Hillevi Lenz Taguchi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktiken. Författaren utprovar nya teorier som får konsekvenser för hur vi förstår lärande och subjektsskapande i förskolan och skolan. Ting och material är inte passiva instrument eller verktyg…
Köp här

Isbn: 9789140673459

Utgivningsår: 20120110

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hillevi Lenz Taguchi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och syn på kunskap och lärande är huvudfokus. Exemplen kommer i första hand…
Köp här

Isbn: 9789140678607

Utgivningsår: 20131126

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver författaren gruppens erfarenheter av förändringsarbetet. För att ge ett teoretiskt perspektiv på frågeställningarna har Hillevi Lenz Taguchi,…
Köp här

Isbn: 9789147122813

Utgivningsår: 20180614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Hillevi Lenz Taguchi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska praktiker som kan inspirera och utmana såväl studenter på grundnivån som forskarstudenter och etablerade akademiker. Vad är ett lärande subjekt? Vad…
Köp här

Isbn: 9789140678577

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hillevi Lenz Taguchi

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska praktiker som kan inspirera och utmana såväl studenter på grundnivån som forskarstudenter och etablerade akademiker. Vad är ett lärande subjekt? Vad…
Köp här

Isbn: 9789140710383

Utgivningsår: 20131209

Utgivare: Gleerups

Mediatyp: BC

av: Gunilla Dahlberg, Hillevi Lenz Taguchi

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i ett snabbt föränderligt samhälle som ställer nya förväntningar och krav på förskolan och skolan.Med koncentration på frågan om en eventuell tidigare skolstart för sexåringar, har man inom ramen för Utbildningsdepartementets utredning om förlängd skolgång, (SOU 1994:45), undersökt vilka risker och möjligheter…
Köp här

Isbn: 9789176563410

Utgivningsår: 20130705

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gunilla Dahlberg, Hillevi Lenz Taguchi

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Vi lever i ett snabbt föränderligt samhälle som ställer nya förväntningar och krav på förskolan och skolan.Med koncentration på frågan om en eventuell tidigare skolstart för sexåringar, har man inom ramen för Utbildningsdepartementets utredning om förlängd skolgång, (SOU 1994:45), undersökt vilka risker och möjligheter…
Köp här

Isbn: 9789147112548

Utgivningsår: 20151007

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC