Bläddra
Sökresultat för Inga-Lill Jakobsson... Rensa filter?

av: Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Specialpedagogik och funktionsvariationer?är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Boken ger rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att möta elevernas behov och skapa en inkluderande…
Köp här

Isbn: 9789127827486

Utgivningsår: 20191108

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov därför är det angeläget att alla lärare har kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Denna gedigna grundbok belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i lärares yrkesroll. I olika kapitel…
Köp här

Isbn: 9789127120204

Utgivningsår: 20110822

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Inga-Lill Jakobsson, Marianne Lundgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vilka kunskaper behöver du som lärare när du möter barn i svåra livssituationer? Hur kan du samverka med andra professioner och föräldrar? Vilket stöd har du rätt till när svårigheter uppstår? Dessa viktiga frågor behandlas i boken Samverkan kring barn och unga. Ett gott samverkansklimat innebär att du inte lämnas…
Köp här

Isbn: 9789127132337

Utgivningsår: 20130128

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC