Bläddra
Sökresultat för Ingela Thylefors... Rensa filter?

av: Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Det råder speciella villkor för chef- och ledarskap inom välfärdssektorn det vill säga de verksamheter som omfattar alltifrån sjukvård, skola och omsorg till försäkringskassa och arbetsförmedling. Den här boken är skriven för både nuvarande och framtida chefer och ledare på olika nivåer, utifrån områdets särart och…
Köp här

Isbn: 9789127142442

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Mellanmänskliga konflikter är ofrånkomliga i arbets- och privatliv. Genom relevant konfliktteori och konkreta exempel bidrar boken till en ökad förståelse för konflikters uppkomst, dynamik och hantering. Konflikter – uppkomst, dynamik och hantering presenterar metoder för att såväl förebygga destruktiva…
Köp här

Isbn: 9789127134294

Utgivningsår: 20130916

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Boken granskar aktuell erfarenhet och forskning, när det gäller chefs- och ledarskap inom vård, omsorg och utbildning, som ställer annorlunda krav än privat företagsamhet.
Köp här

Isbn: 9789127029576

Utgivningsår: 19911029

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Ingela Thylefors, Filip Lindkvist, Birgitta Lönnebo, Olle Persson, Fredrik Soljevik, Frank Stenman, Maria Wramsten Wilmar

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är en gedigen handbok för arbets- och organisationspsykologiska konsulter, upplagd i fyra delar: Organisationspsykologisk konsultation ger en bakgrund till konsultarbetet, presenterar olika konsultroller och diskuterar relationen mellan klient och konsult. Kartläggning o ch utredning behandlar olika former av…
Köp här

Isbn: 9789127826632

Utgivningsår: 20200415

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I boken Babels torn tar Ingela Thylefors ett helhetsgrepp om tvärprofessionella teamsamarbeten. Läsaren delges för- och nackdelar med olika sätt att organisera sig. Vilket ledarskap fungerar bäst? Vilka faktorer påverkar effektiviteten? Hur kan arbetet anpassas till olika situationer? Statusskillnader, inflytande,…
Köp här

Isbn: 9789127135277

Utgivningsår: 20130826

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetsgruppens psykologi är en uppskattad och etablerad klassiker. Denna femte utgåva har uppdaterats till dagens arbetsliv och dess villkor. Boken knyter ihop klassiska teoretiska perspektiv på grupper och psykosocial arbetsmiljö både med aktuell forskning och med konkreta erfarenheter av arbete och samarbete i…
Köp här

Isbn: 9789127822177

Utgivningsår: 20180113

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Jan Holmer, Roland Kadefors, Ingela Thylefors, Per-Olof Thång, Torbjörn Stjernberg, Jan Ch Karlsson, Lena Gonäs, Bernt Schiller, Birger Simonson

Köp här

Isbn: 9789144003610

Utgivningsår: 20060504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Trots att konflikter är en ofrånkomlig del av livet utgör de ett försummat kunskapsområde. Om konflikter är den första översikten av vad forskning och erfarenhet har att säga om motsättningar mellan människor, i familje- och arbetslivet. Hur uppkommer konflikter? Hur utvecklas de? När är konflikter destruktiva och när…
Köp här

Isbn: 9789127064058

Utgivningsår: 19961010

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ny reviderad utgåva Ungefär var tjugonde person upplever sig utsatt för mobbning av arbetskamrater eller chefer. Att en anställd blir utfryst ur sin arbetsgrupp kan ha många orsaker. Det är inte så enkelt att det är en speciell människotyp som drabbas av problemet. Helt säkert är att problemen inte försvinner av sig…
Köp här

Isbn: 9789127075597

Utgivningsår: 19990419

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur ser ett fungerande ledar- och chefskap ut i vad som benämns mjuka organisationer, hjälpande organisationer eller välfärdsorganisationer? Det handlar om sjukhus, skolor, socialbyråer, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och polisen, för att nämna några. Det gemensamma är att människan utgör råmaterialet att man…
Köp här

Isbn: 9789127096189

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken vill ge kunskap om psykosocialt behandlingsarbete, vilket till skillnad från psykoterapi kännetecknas av att man parallellt arbetar med individs eller en familjs sociala och psykologiska situation. Det består av insatser bland människor som har kontakt med olika vårdorganisationer – den psykiatriska…
Köp här

Isbn: 9789127122550

Utgivningsår: 20100623

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA