Bläddra
Sökresultat för Ingvar Ededal... Rensa filter?

av: Sture Långström, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller,…
Köp här

Isbn: 9789144084275

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
I Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras. Läromedlet har tydliga epokindelningar, en kronologiskt ordnad text och är skriven i en berättande stil med ett elevnära tilltal. Tyngdpunkten ligger på…
Köp här

Isbn: 9789144126845

Utgivningsår: 20190807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras…
Köp här

Isbn: 9789144126487

Utgivningsår: 20180912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Läromedlet har tydliga epokindelningar,…
Köp här

Isbn: 9789144037912

Utgivningsår: 20120315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller,…
Köp här

Isbn: 9789144103396

Utgivningsår: 20140827

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det ger utrymme för att…
Köp här

Isbn: 9789144077796

Utgivningsår: 20110829

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras…
Köp här

Isbn: 9789144126470

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingvar Ededal, Weronica Ader, Susanna Hedenborg, Sture Långström

Kategorier: Historia och arkeologi
Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller,…
Köp här

Isbn: 9789144084800

Utgivningsår: 20151208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras…
Köp här

Isbn: 9789144126494

Utgivningsår: 20180912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
I arbetshäftet kan eleverna arbeta självständigt med instuderingsfrågor, kartor och tidslinjer, som stöd i när de studerar elevbokens kapitel. I häftets sista del finns handledningen Att skriva vetenskapligt, där eleverna kan göra anteckningar när de planerar och genomför ett eget fördjupningsarbete.
Köp här

Isbn: 9789144084817

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789144129143

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica Ader, Sture Långström

Kategorier: Historia och arkeologi
Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att…
Köp här

Isbn: 9789144089485

Utgivningsår: 20130226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Susanna Hedenborg, Sture Långström, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Läromedlet har tydliga epokindelningar,…
Köp här

Isbn: 9789144089492

Utgivningsår: 20120315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: DA

av: Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg, Sture Långström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789144045689

Utgivningsår: 20110829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Sture Långström, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Läromedlet har tydliga epokindelningar,…
Köp här

Isbn: 9789144091952

Utgivningsår: 20120315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: DA

av: Ingvar Ededal, Weronica Ader, Sture Långström, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Lärarpaketet Lärarpaketet till Historia 1 – då, nu och sedan består av digitala resurser och ett tryckt lärarmaterial. De digitala resurserna nås via aktiveringskoder som finns i det tryckta lärarmaterialet. Tre koder ingår i varje lärarhandledning, så att tre lärare kan ha tillgång till allt innehåll i digitalt format…
Köp här

Isbn: 9789144055695

Utgivningsår: 20090216

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Weronica Ader, Susanna Hedenborg, Sture Långström, Ingvar Ededal

Kategorier: Historia och arkeologi
Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att…
Köp här

Isbn: 9789144092027

Utgivningsår: 20130226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789144060811

Utgivningsår: 20120228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingvar Ededal, Weronica Ader, Sture Långström, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. LÄRARPAKET Lärarpaketet till Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen består av digitala resurser och ett tryckt lärarmaterial. De digitala resurserna…
Köp här

Isbn: 9789144066271

Utgivningsår: 20130626

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller,…
Köp här

Isbn: 9789144103402

Utgivningsår: 20140827

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789144077895

Utgivningsår: 20110906

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC