Bläddra
Sökresultat för Jacob Westberg... Rensa filter?

av: Jacob Westberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför skall vi ha den form av institutionaliserat samarbete som EU innebär? Hur skapar man ökat engagemang för EU-frågorna bland unionens medborgare? Vad utgör slutmålet för integrationsprocessen? De tidiga integrationsförespråkarna ville skapa en gemensam institutionell miljö där ledare för stater och organisationer…

Isbn: 9789185695393

Utgivningsår: 20080401

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Jacob Westberg

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
En nationell säkerhetsstrategi handlar ytterst om hur den politiska ledningen inriktar, utvecklar och utnyttjar olika former av maktmedel för att uppnå landets övergripande säkerhetspolitiska intressen. I boken presenteras en sammanhållen analys av de olika säkerhets­strategier som Sverige tillämpat efter förlusten av…

Isbn: 9789144140162

Utgivningsår: 20210225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jacob Westberg

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
En nationell säkerhetsstrategi handlar ytterst om hur den politiska ledningen inriktar, utvecklar och utnyttjar olika former av maktmedel för att uppnå landets övergripande säkerhetspolitiska mål. I denna bok presenteras en sammanhållen analys av de olika säkerhetsstrategier som Sverige tillämpat under den 200-åriga…

Isbn: 9789144100951

Utgivningsår: 20150807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Malena Britz, Magnus Christiansson, Fredrik Doeser, Magnus Petersson, Jacob Westberg, Björn von Sydow

Kategorier: Historia och arkeologi
På senare år har konkreta initiativ tagits för att fördjupa samarbetet kring försvars- och säkerhetspolitik mellan de nordiska länderna. Detta har skett genom att kalla kriget tog slut och genom östblockets upplösning.Stoltenbergrapporten från våren 2009, där 13 områden för ett fördjupat och utökat nordiskt…

Isbn: 9789173350334

Utgivningsår: 20121112

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Birgitta Agazzi, Mats Bergquist, Bengt Dennis, Jan-Erik Enestam, Lars-Åke Engblom, Gunnel Gustafsson, Henrik Hagemann, Arne Hardin, Guy Lindström, Snjolaug G. Olafsdottir, Carolina Sandö, Hans H. Skei, Fredrik Sterzel, bengt Sundelius, Björn von Sydow, Jacob Westberg, Claes Wiklund, Lena Wiklund, Henrik Wilén, Henrik Wivel

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Det nordiska samarbetet har tjänat de nordiska invånarna väl under efterkrigstiden och kan karakteriseras av fyra spårbyten. Efter det första spårbytet på 1950-talet bildades, efter ett kollapsat försök till en skandinavisk försvarsgemenskap, Nordiska rådet och individens fria rörlighet inom Norden stod i fokus. Det…

Isbn: 9789173591133

Utgivningsår: 20170419

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Jacob Westberg

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
När avtalen om Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen skrevs under var huvudmotivet att undvika nya krig mellan Frankrike och Tyskland. En överstatlig myndighet som kontrollerade rustningsindustrin och ekonomiskt samarbete mellan länderna skulle garantera fred i Europa. Man ville att…

Isbn: 9789185355402

Utgivningsår: 20060404

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Jacob Westberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
De senaste decennierna har inneburit en gradvis omprövning av den alliansfria politik som utmärkte Sverige under kalla kriget. Landets säkerhetspolitiska målsättningar och strategier har förändrats på avgörande punkter. Här beskrivs och analyseras huvuddragen i utvecklingen av den svenska alliansfrihetens innebörd och…

Isbn: 9789186203672

Utgivningsår: 20101004

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC