Bläddra
Sökresultat för Jan Hellner... Rensa filter?

av:Jan Hellner, Marcus Radetzki

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter…
Köp här

Isbn: 9789139206910

Utgivningsår:20140807

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid…
Köp här

Isbn: 9789139208532

Utgivningsår:20190827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H Persson

Kontraktsrätt, 1 häftet behandlar den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, hyra av lokal, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster samt benefika avtal. Speciell avtalsrätt II utkommer i två häften. Det andra häftet (Allmänna ämnen) är…
Köp här

Isbn: 9789139203360

Utgivningsår:20050110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval bl.a. av köplagen. Här tas frågeställningar upp som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper: köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på…
Köp här

Isbn: 9789139208549

Utgivningsår:20200124

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Svante Johansson

Köp här

Isbn: 9789139202653

Utgivningsår:20050101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner

Kategorier: Juridik
I första hand avsedd som en lärobok för den som vill lära sig tillämpa lag och prejudikat. De praktiska frågorna sätts in i ett principiellt sammanhang genom en diskussion om rättssystemet och den juridiska argumentationen.
Köp här

Isbn: 9789175986395

Utgivningsår:19940312

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i sex upplagor, den senaste 2000. Framställningen är omarbetad med hänsyn till 2001 års viktiga ändringar i SkL, andra lagändringar samt nytillkommen rättspraxis.Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken…
Köp här

Isbn: 9789139204176

Utgivningsår:20061018

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Kompendium som behandlar delar av den allmänna avtalsrätten, främst från perspektivet av vad den bör iaktta som ingår avtal. Bl.a. uppmärksammas gränsområdet till associationsrätten, utvecklingen av avtalstyper genom standardavtal samt finansiering genom krediter som anknyter till särskilda förvärvstransaktioner.
Köp här

Isbn: 9789175985794

Utgivningsår:19930201

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättensområde som tidigare utkommit i sju upplagor, densenaste 2006. Framställningen är omarbetad med hänsyn tilllagändringar och nytillkommen rättspraxis.Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada.Boken behandlar utförligt de grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789139205258

Utgivningsår:20100108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Michael Bogdan, Ross Cranston, Roy Goode, Lars Gorton, Attila Harmathy, Ewoud Hondius, Boris Kozolchyk, Ulrich Magnus, Pilar Perales Viscasillas, Jan Ramberg, Peter Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer, Benjamin Leisinger, Jacob Ziegel

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Contents: Conflict of Laws Regarding Liability Allocation between Insurers in Cases of Double Insurance by Michael Bogdan The Rise and Rise of Standard Form Contracts: International Commodity Sales 1800-1970 by Ross Cranston Is the Lex Mercatoria Autonomous? by Roy Goode Letters of commitment and loan agreements by…
Köp här

Isbn: 9789176786741

Utgivningsår:20071030

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BB

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H Persson

Köp här

Isbn: 9789139205425

Utgivningsår:20100823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Richard Hager, Annina H Persson, Jan Hellner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Här behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval av bl.a köplagen – frågeställningar som är gemensamma för avtalstyperna: köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.…
Köp här

Isbn: 9789139205432

Utgivningsår:20110823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågorpå grundval bl.a. av köplagen. Här behandlas frågeställningarsom är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper:köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annansegendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella…
Köp här

Isbn: 9789139206811

Utgivningsår:20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Marcus Radetzki

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i tio upplagor, den senaste 2018. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Tyngdpunkten ligger på reglerna om person-…
Köp här

Isbn: 9789139023685

Utgivningsår:20210722

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Marcus Radetzki

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i elva upplagor, den senaste 2021. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Tyngdpunkten ligger på reglerna om person-…
Köp här

Isbn: 9789139028147

Utgivningsår:20230710

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Annika H Persson, Richard Hager

Här behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval av bl.a köplagen – frågeställningar som är gemensamma för avtalstyperna: köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av…
Köp här

Isbn: 9789139204312

Utgivningsår:20060911

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal. Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok…
Köp här

Isbn: 9789139024613

Utgivningsår:20230904

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Marcus Radetzki

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
En pedagogisk översikt över den utomobligatoriska skadeståndsrätten, dvs. reglerna om skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Genom hänvisningar till rättsfall ges exempel på hur lagen tillämpas. Ger också en översikt av de försäkringar som för några områden trätt i stället för skadestånd.
Köp här

Isbn: 9789139205401

Utgivningsår:20140807

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Här behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval av bl.a köplagen – frågeställningar som är gemensamma för avtalstyperna: köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.…
Köp här

Isbn: 9789139027287

Utgivningsår:20240108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid…
Köp här

Isbn: 9789139206804

Utgivningsår:20150120

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC