Bläddra
Sökresultat för Jan Löwstedt... Rensa filter?

av: Niclas Rönnström, Olof Johansson, Björn Ahlström, Elisabet Edqvist, Inger Eriksson, Anna Forssell, Jan Håkansson, Maj-Lis Hörnqvist, Anders Ivarsson, Britt-Inger Keisu, Kerstin Kolam, Pär Larsson, Jan Löwstedt, Anita Nordzell, Ylva Ståhle, Helene Ärlestig

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skolledare har ett komplext arbete som idag utsätts för allt högre krav på resultat, kvalitet och ständig förbättring. Verksamheten i skolan ska dessutom vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och den förväntas i allt högre utsträckning kunna förbättras med hjälp av forskningsbaserade kunskaper och…
Köp här

Isbn: 9789127819528

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Pernilla Bolander, Markus Ejenäs, Peter Hägglund, Pär Larsson, Sophie Linghag, Jan Löwstedt, Martin Rogberg, Andrew Schenkel, Bengt Stymne, Ulrika Tillberg, Andreas Werr, Gunnar Westling, Staffan Åkerblom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9789144026770

Utgivningsår: 20020916

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Ekholm, Jan Löwstedt, Birgitta Ekman, Mats Granlund, Gunnar Berg, Ingrid Jönsson, Lars Lindkvist, Anders Magnusson, Ulf Torper, Hans-Åke Scherp, Ulrika Tillberg

Köp här

Isbn: 9789144051390

Utgivningsår: 20081203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789144057538

Utgivningsår: 20100118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Löwstedt, Pär Larsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Strategier och förändringsmyter redovisar forskning om sex vanliga strategier för skolutveckling: organisatorisk förändring, nätverk, IT, lokala projekt, ledare och fortbildning. Författarna analyserar ur ett organisationsteoretiskt perspektiv orsaker och intentioner bakom förändringar samt möjligheter att genomföra…
Köp här

Isbn: 9789144097268

Utgivningsår: 20140827

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Lena Andersson-Skog, Göran Brulin, Hans de Geer, Eskil Ekstedt, Per-Erik Ellströn, Staffan Furusten, Roger Henning, Maths Isacson, Mats Larsson, Jan Löwstedt, Lars Magnusson, Sofia Murhem, Jan Ottosson, Tom Petersson, Svante Schriber, Lennart Svenson, Fredrik Tell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska modellen lever – trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld. Genom att belysa…
Köp här

Isbn: 9789186949181

Utgivningsår: 20121010

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC