Bläddra
Sökresultat för Johan Schüldt... Rensa filter?

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Juridik Läromedel
Köp här

Isbn: 9789152357569

Utgivningsår: 20190719

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Juridik Läromedel
Köp här

Isbn: 9789152355350

Utgivningsår: 20180719

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789152332658

Utgivningsår: 20150727

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila

Kategorier: Juridik
Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompletterats med specialdomstolarna och reglerna om utmätning har…
Köp här

Isbn: 9789152334010

Utgivningsår: 20150727

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789152346235

Utgivningsår: 20170728

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila, Erika Lunell

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789152346242

Utgivningsår: 20170727

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789152337677

Utgivningsår: 20151112

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila, Erika Lunell

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789152347355

Utgivningsår: 20170724

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt, Mats Sjösten, Örjan Teleman, Staffan Vängby, Anita Wickström

Innehåller lagstiftning med lydelse per den 1 januari 2001. I denna första upplaga kommenteras äktenskapsbalken och föräldrabalkens avsnitt om faderskap, adoption, vårdnad och umgänge, underhåll samt de gemensamma bestämmelserna om rättegång och verkställighet.
Köp här

Isbn: 9789139002215

Utgivningsår: 20010619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Lag

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789152321768

Utgivningsår: 20130704

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna rättsfallssamling i familjerätt är i första hand att vara undervisningsmaterial gällande rättspraxis inom familjerätten för juris studerande vid universiteten. De utvalda rättsfallen av intresse är huvudsakligen från senare år, men ett urval av äldre rättsfall från Högsta domstolen som bedömts vara …
Köp här

Isbn: 9789139206682

Utgivningsår: 20130815

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

Köp här

Isbn: 9789152326756

Utgivningsår: 20150107

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152326688

Utgivningsår: 20140103

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Juridik Läromedel
Köp här

Isbn: 9789152358337

Utgivningsår: 20190719

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: 00

av: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila, Erika Lunell

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här

Isbn: 9789152353127

Utgivningsår: 20170816

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC