Bläddra
Sökresultat för Johanna Schiratzki... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789176785997

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Johanna Schiratzki

Kategorier: Juridik
I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen som inkorporeras i Sverige år 2020 och barnets bästa som rättslig princip, i samspel med grundläggande rättssäkerhetsbegrepp. Boken behandlar rättsliga aspekter rörande fastställande av faderskap,…
Köp här

Isbn: 9789144127453

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176786116

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Johanna Schiratzki

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
I “Föräldraansvar i välfärdsrätten” behandlas barnrätten med utgångspunkt i rättens funktion för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värderingar som rättssäkerhet, icke-diskriminering och respekt för den enskildes integritet. Föräldraansvarets funktion och…
Köp här

Isbn: 9789139016083

Utgivningsår: 20131004

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144059648

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Kellgren, Jan Andersson, Emil Elgebrant, Anders Heiborn, Georg Hellgren, Anders Holm, Elif Härkönen, Herbert Jacobson, Johannes Lerm, Andreas Norlén, Monica Persson, Johanna Schiratzki, Ann-Christine Petersson-Hjelm, Åsa Skoglund, Harald Ullman, Karin Wallin-Norman, Li Westerlund, Åsa Åslund

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Ur förordet: Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi, några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av Ingrids stora skarpsinne, energi,…
Köp här

Isbn: 9789172234857

Utgivningsår: 20120625

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Björnsson, Björn Rombach, Beata Agrell, Åsa Arping, Stefan Bohman, Anna Cregård, Eva Fjellander, Anders Hammarlund, Anna Hedlin, Lars Karlsson, Rolf Lind, Johan Lundberg, Per Lundin, Lennart J. Lundqvist, Stellan Malmer, Anna Nyberg, Östen Ohlsson, Ulf Persson, Johanna Schiratzki, Karin Svedberg Helgesson, Anna Maria Ursing

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I den här boken fokuserar vi på offentliganställda civila tjänstemän, sådana som verkar inom statlig och kommunal förvaltning. Men alltså inte i krigsmakten. Även så är detta en minst sagt bred kategori som fokus. Man får tänka sig att tjänstemannen, av valfritt kön eller inte, är en person eller en funktion som står…
Köp här

Isbn: 9789173591195

Utgivningsår: 20171027

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176787076

Utgivningsår: 20081113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC