Bläddra
Sökresultat för Jonas Månsson... Rensa filter?

av: Patrik Nordbeck, Jonas Månsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna lärobok i matematisk analys har utvecklats för att användas i en grundläggande kurs vid universitet och högskola, och behandlar i huvudsak differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel. Målet har varit att ge en relativt fullständig framställning av teorin, och samtidigt belysa och…
Köp här

Isbn: 9789144056104

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Jonas Månsson, Patrik Nordbeck

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Linjär algebra Denna lärobok är skriven för att användas i en kurs i linjär algebra vid universitet och högskola. Innehållet behandlar grundläggande begrepp som linjärt ekvationssystem, matris, bas, determinant, linjär avbildning och egenvektor, samt hur dessa begrepp är relaterade till varandra. Vektorgeometri har…
Köp här

Isbn: 9789144127408

Utgivningsår: 20190529

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Jonas Månsson, Patrik Nordbeck

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Övningar till huvudboken Linjär algebra. Varje kapitel i övningsboken, som motsvarar ett kapitel i läroboken, innehåller en uppsättning uppgifter sorterade efter lärobokens underkapitel. Efter uppgifterna presenteras tips och svar, och sist lösningarna. I stället för att uteslutande inkludera fullständiga lösningar har…
Köp här

Isbn: 9789144133553

Utgivningsår: 20190918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144003276

Utgivningsår: 20060814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Månsson, Patrik Nordbeck

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna lärobok innehåller kärnan i en kurs i flerdimensionell analys, och har utvecklats för att användas i den grundläggande matematikutbildningen vid universitet och högskola. Förutom differentialkalkyl och integralkalkyl för funktioner av flera variabler, så behandlar boken även vektoranalys i planet och rummet.…
Köp här

Isbn: 9789144080833

Utgivningsår: 20130813

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Jonas Månsson, Patrik Nordbeck

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Observera att detta är ett särtryck och innehåller endast kapitel 1- 8. Denna lärobok i matematisk analys har utvecklats för att användas i en grundläggande kurs vid universitet och högskola, och behandlar i huvudsak differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel. Målet har varit att ge en…
Köp här

Isbn: 9789144104676

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lennart Svensson, Karin Sjöberg, Göran Brulin, Sven Jansson, Ove Karlsson Vestman, Lennart Delander, Jonas Månsson, Per-Erik Ellström, Christina Ehneström, Gudrun Molander, Agneta Halvarsson, Ann Öhman Sandberg, Sofia Wistus, Mats Andersson, Johanna Nählinder, Anna Fogelberg Eriksson, Ann-Kristin Bergquist, Klara Arnberg, Liselotte Eriksson, Jan Ottosson, Arja Lehto, Inger Olsson, Bodil J. Landstad, Mikael Rundqvist, Ragnar Andersson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144057491

Utgivningsår: 20091216

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jonas Månsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Den här boken vänder sig till dig som skall börja läsa samhällsvetenskapliga och ekonomiska ämnen på universitetsnivå. Boken är skriven för att kunna användas som ett repetitionsmaterial antingen på egen hand eller som ett underlag för en kortare kurs. Innehållet i boken är valt med utgångspunkt från de vanligaste…
Köp här

Isbn: 9789144089096

Utgivningsår: 20130912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Laura Hartman, Lisa Jönsson, Louise Kennerberg, Marta Lachowska, Karsten Lundequist, Jonas Månsson, Jan Ottosson, Edward Palmer, Annika Sundén, Ingemar Svensson, Patric Tirmén, Eskil Wadensjö, Niklas Österlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Det har skrivits mycket om behovet av att reformera det svenska trygghetssystemet de senaste åren. Bakgrunden är bl.a. önskan att minska det som kommit att kallas utanförskap, dvs. att få arbetslösa och långtidssjukskrivna tillbaka på arbetsmarknaden. Syftet har också varit att långsiktigt öka antalet arbetade timmar i…
Köp här

Isbn: 9789185695485

Utgivningsår: 20080307

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163702990

Utgivningsår: 20120420

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC