Bläddra
Sökresultat för Karnov Group... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789176105153

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Per Samuelsson

Byggnads- och anläggningssektorn är en av de viktigaste industrigrenarna i samhället. Den sammanflätning av ekonomiska, sociala, estetiska och kulturella värden som sker genom denna verksamhet saknar nära nog motsvarighet. Föremålet för framställningen är entreprenadavtalet. Allmänna bestämmelser för byggnads-,…
Köp här

Isbn: 9789176104019

Utgivningsår:20111003

Utgivare: Karnov Group Sweden AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105344

Utgivningsår:20140218

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106525

Utgivningsår:20171120

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Per E. Samuelson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift. Det finns inga rättsfall som beskriver hur man ska gå till väga.Det är en yrkeskonst som börjar där lagboken slutar. Men likväl finns det regler. Mödosamt utmejslade genom århundranden av nötande i riktiga rättegångar. I den här boken får den…
Köp här

Isbn: 9789176105313

Utgivningsår:20160223

Utgivare: Karnov Group Sweden AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105207

Utgivningsår:20131125

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105276

Utgivningsår:20151203

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Petter Asp, Arne Baekkevold, Bertil Bengtsson, Severin Blomstrand, Göran Håkansson, Peter Rosén, Inger Nyström, Birgitta Nyström, Rune Lavin, Henrik Jermsten

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176105245

Utgivningsår:20131130

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Nils-Bertil Morgell

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar. Långivaren bedömer inte bara låntagarens betalningsförmåga utan även värdet av de säkerheter långivaren kan…
Köp här

Isbn: 9789176105498

Utgivningsår:20170614

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Carl Henrik Ehrenkrona

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör idag det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa. Skyddet omfattar idag medborgarna i 47 europeiska stater inklusive de 28 medlemsstaterna i EU. Samtliga europeiska stater utom Vitryssland är…
Köp här

Isbn: 9789176105177

Utgivningsår:20160715

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Ulf Skorup, Tomas Underskog

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem med eller utan juridisk utbildning som kommer i kontakt med hyresfrågor. I denna elfte upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2018 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall redovisas och det gäller bl.a. även inte publicerade hovrättsdomar…
Köp här

Isbn: 9789176106761

Utgivningsår:20180817

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176103036

Utgivningsår:20130117

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Johan Karlsson, Marie Östman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt, antitrustlagstiftning Särskilda rättsområden
Att ha goda kunskaper om konkurrensrätten blir allt viktigare. Konkurrensrätt en – handbok redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EUrättsliga och de svenska konkurrensreglerna. Boken behandlar både materiella och processuella aspekter och innehåller omfattande hänvisningar till såväl…
Köp här

Isbn: 9789176105269

Utgivningsår:20140403

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Alexandra Sackemark, Mårten Schultz, Mikaela Alderhorn, Sebastian Caicedo Gordh, Johan Rosell

Kategorier: Ärekränkning och förtal Digital livsstil Informationsteknik Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
I denna faktaspäckade men lättillgängliga bok beskrivs regelverket kring s.k. ”näthat”. Boken ger svar på frågor som ”Vilka är mina rättigheter och skyldigheter i digitala sammanhang?”; ”Vad får man och vad får man inte säga på Internet?”; ”Vad kan jag göra om någon utsätter mig för en kränkning i en blogg eller på…
Köp här

Isbn: 9789176105191

Utgivningsår:20150925

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106822

Utgivningsår:20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik
Författningssamling i Skatterätt 2013, upptaderad per den 1 januari 2013, innehåller alla väsentliga lagar på skatterättens område. Utöver inkomstskattelagen återfinns de viktigaste lagarna inom områdena fastighetsskatt, internationell beskattning, socialavgifter, mervärdesskatt (moms), punktskatter, taxering,…
Köp här

Isbn: 9789176103111

Utgivningsår:20130117

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Per E. Samuelson

Med hjälp av autentiska förhör och skolexempel beskriver boken hur det går till att förhöra ett vittne. Den innehåller också många referat av rättshistoriens mest berömda korsförhör, bl.a. den engelske advokaten Sir Edward Carsons legendariska korsförhör med Oscar Wilde. I denna andra upplaga illustrerar författaren…
Köp här

Isbn: 9789176102848

Utgivningsår:20081001

Utgivare: Thomson Förlag / Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Anders Eriksson

Kategorier: Juridik
Den som varit flygresenär har kanske erfarenhet av att flygresan ställts in eller försenats eller av att bli nekad att få stiga ombord på flygplanet. Kanske har också det incheckade bagaget kommit bort, skadats eller försenats. Flygresenären kan också ha fått felaktiga biljetter eller fel information om flygtider. Det…
Köp här

Isbn: 9789176105221

Utgivningsår:20140110

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 11-16.Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete som ledde fram till att det år 1944 antogs en ny aktiebolagslag. År 1975…
Köp här

Isbn: 9789176106846

Utgivningsår:20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176103401

Utgivningsår:20120820

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Gunnel Lindberg

Kategorier: Juridik
Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes frihet och integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna tredje och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat…
Köp här

Isbn: 9789176103135

Utgivningsår:20130110

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 17-24.Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete som ledde fram till att det år 1944 antogs en ny aktiebolagslag. År 1975…
Köp här

Isbn: 9789176106860

Utgivningsår:20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Rebecca Ram, Ulrika Runelöv

ÖVERGRIPANDE FÖRFATTNINGAR RF, Regeringsform (1974:152; omtryck 2011:109) (Utdrag) EKMR, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utdrag) BrB, Brottsbalken (1962:700) (Utdrag) OSL, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)…
Köp här

Isbn: 9789176103456

Utgivningsår:20120820

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176103449

Utgivningsår:20120820

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789176105337

Utgivningsår:20160722

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Örjan Edström

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Medbestämmandelagen – en kommentar behandlar MBL:s regler paragraf för paragraf. Boken vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet. Kommentaren behandlar MBL:s regler om förhandlingar, kollektivavtal, medbestämmande,…
Köp här

Isbn: 9789176106907

Utgivningsår:20200107

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Tove Nyberg, Sofia Timoudas

Köp här

Isbn: 9789176103470

Utgivningsår:20120806

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176103463

Utgivningsår:20120820

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BH

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Regeringens styrning av statliga myndigheter har under de senaste åren genomgått stora förändringar. I den här boken ges för första gången en modern och lättläst översikt över vad statliga myndigheter är, hur de organiseras och hur de styrs. Statliga myndigheter En handbok ger en samlad beskrivning av de viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789176105368

Utgivningsår:20140522

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105382

Utgivningsår:20140801

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106921

Utgivningsår:20191206

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Folke Grauers

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten, men eftersom gåvoavtalet har störst…
Köp här

Isbn: 9789176104064

Utgivningsår:20120806

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar. Den ena handlar om samma krets som tidigare, men den andra möjliggör för en aktiv företagare och hans…
Köp här

Isbn: 9789176105436

Utgivningsår:20170421

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Maxwell Arding

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
För första gången på tio år kan Karnov Group, tillsammans med Maxwell Arding, stolt presentera en helt ny översättning av Aktiebolagslagen. Det finns en del halvofficiella juridiska översättningar i Sverige som doftar mer Charles Dickens än den moderna affärsjuridiska världen. Den här översättningen hämtar inspiration…
Köp här

Isbn: 9789176105405

Utgivningsår:20140801

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105023

Utgivningsår:20130911

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789176105085

Utgivningsår:20130801

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Ola Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna artikelsamling behandlar författaren vad som kännetecknar juridisk teori och metod på kontraktsrättens område i vissa avseenden. En fråga som ges ett betydande utrymme är om en domstol i vissa fall har kompetens att avvika från lydelsen av en lagregel. Andra frågor som uppmärksammas är hur allmänna…
Köp här

Isbn: 9789176105474

Utgivningsår:20170522

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106587

Utgivningsår:20180126

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105078

Utgivningsår:20150115

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105115

Utgivningsår:20150125

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC