Bläddra
Sökresultat för Katarina Lundin... Rensa filter?

av:Katarina Lundin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Grammatik – svenska språkets struktur – är en helt central del av studierna när man läser till lärare F–6. I den här boken presenterar författaren svenska språkets grammatik som en uppsättning analysredskap som kan användas i ett språkutvecklande arbete.Språkets byggstenar innehåller teoretiska beskrivningar av svenska…
Köp här

Isbn: 9789144125367

Utgivningsår:20190502

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144049304

Utgivningsår:20090310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunlög Josefsson, Katarina Lundin

Kategorier: Grammatik, syntax och morfologi Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Grammatik är en helt central del av studierna när man lär sig om språk eller lär sig ett nytt språk. Samtidigt som grammatiken är viktig uppfattas den ofta som svår och problematisk – hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Typiska stötestenar är den språkliga hierarkin,…
Köp här

Isbn: 9789144117591

Utgivningsår:20180327

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Katarina Lundin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Tala mera om språk presenterar författaren praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap, som kan avtäcka mönster i elevers texter. Sådana mönster är viktiga att upptäcka om man vill kunna hjälpa varje elev att förbättra sina texter. Mönstren är också nödvändiga att sätta ord på i resonemang om elevers…
Köp här

Isbn: 9789144104249

Utgivningsår:20150101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Katarina Lundin

Kategorier: Språk och lingvistik
Studenter som väljer att utbilda sig till ämneslärare i svenska går en flerårig professionsutbildning. Utbildningen ska bidra till studenternas kunskapsutveckling, och de ska tillägna sig både ämneskunskaper och kunskaper om pedagogik, didaktik och metodik. Under en lång ämneslärarutbildning är det rimligt att anta att…
Köp här

Isbn: 9789188473875

Utgivningsår:20180611

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 oktober 2014 på Språk- och litteraturcentrum i…
Köp här

Isbn: 9789187833779

Utgivningsår:20160621

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Katarina Lundin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Skrivundervisning och skrivutveckling rymmer flera didaktiska frågor och är en central del av svensklärares uppdrag. I den här boken presenteras hur grammatiska redskap och satsschemat kan användas när lärare tillsammans med sina elever tar sig an ett skrivutvecklingsarbete. De konkreta redskapen låter lärare på ett…
Köp här

Isbn: 9789144154404

Utgivningsår:20230124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC