Bläddra
Sökresultat för Kerstin Fagerberg... Rensa filter?

av: Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter…
Köp här

Isbn: 9789139112600

Utgivningsår: 20121112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Backman, Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Ann-Catherine Sandell

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nu finns en heltäckande introduktion och handledning om det mesta som rör stiftelser. Den behandlar de legala områdena skatterätt, civilrätt, redovisning och revision. Den fördjupar sig i frågorna om kapitalförvaltning och utdelningspolitik. Här får du också veta hur bildandet och det praktiska arbetet i en stiftelse…
Köp här

Isbn: 9789139110200

Utgivningsår: 20081119

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Peter Aamisepp, Ann-Catherine Sandell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Det finns ungefär 13 800 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångar uppgående till ett värde av drygt 270 miljarder kronor. Detta gör stiftelser till en positiv och viktig kraft i utvecklingen av det svenska samhället.I Stiftelsehandboken ges en…
Köp här

Isbn: 9789139111955

Utgivningsår: 20140324

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sten-Eric Ingblad, Kerstin Fagerberg

Boken, vars syfte är att ge fördjupad information om redovisningsreglerna i Årsredovisningslagen, riktar sig både till handläggare på företagens ekonomiavdelningar och på revisions- och redovisningsbyråer. Boken är till sin karaktär en handbok.Boken (del 1) presenterar hela Årsredovisningslagen med kommentarer paragraf…
Köp här

Isbn: 9789175486062

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BC

av: Sten-Eric Ingblad, Kerstin Fagerberg

Boken, vars syfte är att ge fördjupad information om redovisningsreglerna i Årsredovisningslagen, riktar sig både till handläggare på företagens ekonomiavdelningar och på revisions- och redovisningsbyråer. Boken är till sin karaktär en handbok.Boken (del 2) presenterar hela Bokföringslagen med kommentarer paragraf för…
Köp här

Isbn: 9789175485072

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BC

av: Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Peter Aamisepp

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Detfinns ungefär 19 300 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångaruppgående till ett värde av drygt 359 miljarder kronor. Detta görstiftelser till en positiv och viktig kraft i utvecklingen av det svenskasamhället. I Stiftelsehandboken ges en…
Köp här

Isbn: 9789139115359

Utgivningsår: 20190828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC