Bläddra
Sökresultat för Kjell Anund... Rensa filter?

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik är en grundbult för yrkesutbildning inom fordonsbranschen och täcker mer än väl gymnasiekursen Fordonsteknik introduktion. Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik och Prestanda Branschkunskap tillhandahåller gemensamt en faktabank som gott och väl täcker fordon- och transportprogrammets…
Köp här

Isbn: 9789140651020

Utgivningsår:20080612

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Kursprov Fordonsteknik Introduktion nivå 1 är ett av tre prov för gymnasiekursen Fordonsteknik Introduktion. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 1 är det första. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer. Proven för kursen är alltså uppdelat i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2…
Köp här

Isbn: 9789140676405

Utgivningsår:20120113

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Insteg är en läromedelsserie i tre delar framtagen för kurser på gymnasieprogrammet fordonsvård och godshantering. Med ett pedagogiskt upplägg och enkelt språk är läromedlen främst avsedda för elever med särskilda behov och elever på…
Köp här

Isbn: 9789140691552

Utgivningsår:20160610

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock Lärarwebb innehåller facit för Startblock T samt extra instuderingsuppgifter till Prestanda BAS och Prestanda Branschkunskap.
Köp här

Isbn: 9789140676436

Utgivningsår:20111010

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Prestanda Startblock 2  3.0Startblock 1 och 2 har med sina 45 uppdrag (övningar) varit ett väl fungerande läromedel under många år. Framgången beror på att författarnas val och konstruktion av övningarna baseras på en gedigen lärarerfarenhet samt att de lyckades väva samman flera små kurser till en pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789140662996

Utgivningsår:20080827

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Fordonsteknik Grundkurs Fordonsteknik grundkurs är ett häfte med instuderingsuppgifter och praktiska övningar för fordonsteknik motsvarande Lpf 94-kursen Fordonsteknik grundkurs. De praktiska uppgifterna är så långt som möjligt oberoende av speciella fabrikat vilket gör användningen av boken flexibel. Den…
Köp här

Isbn: 9789140617996

Utgivningsår:19940415

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen fordonsteknik – Introduktion. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en grundläggande kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789140680129

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Prestanda Startblock 1  3.0Startblock 1 och 2 har med sina 45 uppdrag (övningar) varit ett väl fungerande läromedel under många år. Framgången beror på att författarnas val och konstruktion av övningarna baseras på en gedigen lärarerfarenhet samt att de lyckades väva samman flera små kurser till en pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789140662989

Utgivningsår:20080728

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Insteg Fordonsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel som är framtaget för elever på yrkesintroduktion och för elever med särskilda behov.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Insteg Fordonsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet är mindre omfångsrik…
Köp här

Isbn: 9789140691569

Utgivningsår:20161027

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Insteg Fordonsbranschen är en faktabok på grundläggande nivå. Läromedlet är anpassat till gymnasiesärskolans kurs Fordonsbranschen men passar även för elever med särskilda behov eller elever som går introduktionsutbildningar. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt kompletterande webbtjänster.Insteg…
Köp här

Isbn: 9789140691514

Utgivningsår:20171012

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund

Prestanda Kursprov Lödning och skärning APrestanda Kursprov levereras i paket med åtta prov plus ett facit. Proven är utformade så att de har tre nivåer med stegrande svårighetsgrad. Välj att låta eleverna skriva hela provet på en gång eller dela upp kursprovet i flera skrivtillfällen med de olika nivåerna
Köp här

Isbn: 9789140636126

Utgivningsår:20010112

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock 3.0 Lärarhandledning Lärarhandledningen för Startblock är en webbtjänst som köps som årslicens. Här finns facit till Startblock 1 och 2 samt instuderingsfrågor till Prestanda BAS 3.0. Vill du använda datorn för att dokumentera elevernas arbete i Startblock samt resultat från prov och Fotech finns…
Köp här

Isbn: 9789140663016

Utgivningsår:20081120

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock T är ett heltäckande digitalt läromedel för kurserna fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt fordonsteknik – introduktion. Läromedlet är avsett att användas tillsammans med Prestanda Branschkunskap och Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik. Aktuellt innehåll med hög…
Köp här

Isbn: 9789140684769

Utgivningsår:20131001

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen fordonsteknik – Introduktion. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en grundläggande kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789140680136

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda G-block består av instuderingsuppgifter, praktiska övningar, kursprov och ett webbaserat uppföljningsverktyg för de två kurserna Personbilsteknik – introduktion och Reparation av personbilar och lätta transportfordon. Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten är baserade…
Köp här

Isbn: 9789140680785

Utgivningsår:20120817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda G-block består av instuderingsuppgifter, praktiska övningar, kursprov och ett webbaserat uppföljningsverktyg för de två kurserna Personbilsteknik – introduktion och Reparation av personbilar och lätta transportfordon. Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten är baserade…
Köp här

Isbn: 9789140680792

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock består av övningsböcker för fordon- och transportprogrammets gemensamma kurser Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt Fordonsteknik – introduktion. Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten är baserade på ämnes- och kursmål samt vanligt…
Köp här

Isbn: 9789140673824

Utgivningsår:20110513

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Branschkunskap är en faktabok för fordons- och transportprogrammets kurs Fordons- och transportbranschens villkor. Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik och Prestanda Branschkunskap tillhandahåller gemensamt en faktabank som gott och väl täcker fordon- och transportprogrammets programgemensamma kurser: Fordons- och…
Köp här

Isbn: 9789140675064

Utgivningsår:20110615

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda G-block T är ett heltäckande digitalt läromedel för kurserna personbilsteknik – introduktion samt reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Läromedlet är avsett att användas tillsammans med Länken-serien, Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik samt Prestanda System- och nätverksteknik Aktuellt innehåll…
Köp här

Isbn: 9789140684790

Utgivningsår:20140228

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock består av övningsböcker för fordon- och transportprogrammets gemensamma kurser Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt Fordonsteknik – introduktion. Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten…
Köp här

Isbn: 9789140673831

Utgivningsår:20110513

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda G-block T är ett heltäckande digitalt läromedel för kurserna personbilsteknik – introduktion samt reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Läromedlet är avsett att användas tillsammans med Länken-serien, Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik samt Prestanda System- och nätverksteknik Aktuellt innehåll…
Köp här

Isbn: 9789140684806

Utgivningsår:20140228

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Branschkunskap är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Prestanda Branschkunskap får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en bred…
Köp här

Isbn: 9789140680143

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Prestanda G-block Personbil LärarhandledningPrestanda G-block Personbil är en bok med instuderingsuppgifter och praktiska övningar för fyra inriktningsgemensamma kurser för inriktning Personbil enligt Lpf 94. Lärarhandledningen innehåller facit till övningsboken.
Köp här

Isbn: 9789140639271

Utgivningsår:20020423

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Branschkunskap är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Prestanda Branschkunskap får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en bred…
Köp här

Isbn: 9789140680150

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Insteg Fordonsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel som är framtaget för elever på yrkesintroduktion och för elever med särskilda behov.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Insteg Fordonsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet är mindre omfångsrik…
Köp här

Isbn: 9789140692016

Utgivningsår:20161027

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock T är ett heltäckande digitalt läromedel för kurserna fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt fordonsteknik – introduktion. Läromedlet är avsett att användas tillsammans med Prestanda Branschkunskap och Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med…
Köp här

Isbn: 9789140684745

Utgivningsår:20131001

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB