Bläddra
Sökresultat för Klas Eklund... Rensa filter?

av:Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Sagt om den 14:e upplagan: ”När jag själv undervisade i nationalekonomi använde jag ofta resonemang och exempel från Vår ekonomi för att förklara olika samband. Även i dag står sig Klas Eklunds bok som en av de mest läsvärda och pedagogiska beskrivningarna av samhällsekonomin. Den har blivit en klassiker inom svensk…

Isbn: 9789144140858

Utgivningsår:20200727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Klas Eklund, Peter Rosta, Tony Fang, Mats Harborn, Johan Björkstén, Thomas Lagerqvist, Per-Olof Björk, Annica Magnusson, Arne Rosén, Alice Janson, Katrin Romare, Anette Smedberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En introduktion om vad det innebär för svenska företag att göra affärer i Kina och en presentation av det kinesiska samhället, dess politik, ekonomi, och kultur ur ett svensk-kinesiskt perspektiv. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Isbn: 9789185355181

Utgivningsår:20050928

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Björn Andersson, Mats Bergman, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Martin Flodén, Peter Fredriksson, Klas Freget, Joakim Gullstrand, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, Lars Nyberg, Karin Olofsdotter, Bo Sandelin, Lennart Schön, Arvid Wallgren, Staffan Viotti, Pehr Wissén, Maria Vredin Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Den svenska ekonomin har genomgått dramatiska förändringar under senare år. Näringslivet har omstrukturerats. Regleringar och subventionssystem har avvecklats, marknader har öppnats för konkurrens och skattesystemet har förändrats. Stabiliseringspolitiken har lagts om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och…

Isbn: 9789186203757

Utgivningsår:20110207

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Vår ekonomi var det första riktiga standardverket i svensk ekonomi när boken kom ut i sin första utgåva 1987, och ett standardverk är det fortfarande. Sedan 1987 har oerhört mycket hänt såväl inom ekonomin som den ekonomiska politiken, och Vår ekonomi har därför reviderats och anpassats efter nya förhållanden, nu för…

Isbn: 9789151838786

Utgivningsår:20011109

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av:Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Sagt om elfte upplagan:"För mig är det ett nöje att rekommendera Vår ekonomi … Vår ekonomi är en pedagogisk klassiker."Finansminister Anders…

Isbn: 9789113030647

Utgivningsår:20100817

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Isbn: 9789151835549

Utgivningsår:19990907

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av:Lena Lid Falkman, Staffan Dopping, Olof Johansson, Per Schlingman, Tomas Lid Falkman, Hampus Brynolf, Erik Fichtelius, Klas Eklund, Torbjörn Einarsson, Sandra Kastås, Kjell Östberg, Jonas Morian, Stina Morian, Jenny Madestam, Alf Svensson, Maria Wendt, Brit Stakston, Magnus Fredriksson, Josef Pallas, Olle Wästberg, Gudrun Schyman, Anna Kinberg Batra, Linda Norberg, Magnus Fredriksson, Antje Jackelen, Niklas Wass, Therese Kärrman

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap

Isbn: 9789186797331

Utgivningsår:20180601

Utgivare: Stockholm School of Economics Institute for Research

Mediatyp: BB

av:Carl Uggla, Rune Andersson, Hans Dalborg, Ulf Dinkelspiel, Gustaf Douglas, Klas Eklund, Magnus Henrekson, Gunnar Ljungdahl, Anders Paalzow, Hans Rausing, Ulla Reinius, Bertil Torekull, Michael Treschow, Henrik Trescow, Björn Wahlroos, Marcus Wallenberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Jacob Palmstierna (1934-2013) satte djupa spår inom svenskt näringsliv, framför allt som bankman med engagemang i SEB och Nordea under de turbulenta åren under 1980- och 1990-talet. Hans verksamhet inom den akademiska världen förärade honom ett hedersdoktorat vid Handelshögskolan i Stockholm 1989. I denna bok har 17…

Isbn: 9789187391378

Utgivningsår:20140415

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:Ulrika Stavlöt, Martin Berlin, Maria Perrotta Berlin, Martin Berlin, Johan Gars, Markus Larsson, Therese Lindahl, Conny Olovsson, Jesper Roine, Daniel Spiro, Klas Eklund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken är viktig. Den berättar om ett gryende och fruktbart samarbete mellan ekonomer, naturvetare och miljövänner. Det illustrerar ett steg framåt från en tidigare alltför vanlig ömsesidig misstänksamhet. Många ekonomer såg länge den gröna rörelsen som flummig och världsfrånvänd, medan åtskilliga miljövänner…

Isbn: 9789187379093

Utgivningsår:20150617

Utgivare: Fores

Mediatyp: BC

av:Lars Bergman, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Joakim Gullstrand, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, Lars Nyberg, Karin Olofsdotter, Mats Persson, Bo Sandelin, Lennart Schön, Arvid Wallgren, Staffan Viotti, Pehr Wissén, Maria Vredin Johansson

Villkoren för den svenska ekonomiska politiken förändras snabbt. Efter tio goda år drabbades Sverige av den internationella finanskrisen och den med denna sammanhängande konjunkturnedgången. De goda åren, som till synes gjort landet väl rustat att möta de nya prövningarna, var resultatet av omfattande åtgärder efter…

Isbn: 9789185695997

Utgivningsår:20090126

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Klas Eklund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kina har rest sig. Världens folkrikaste land är på väg att bli världens största ekonomi. Redan är landet den största exportnationen med världens största valutareserv. Kinesiska företag har börjat köpa västerländska. Volvo är numera kinesiskt. Med ekonomisk makt följer politisk. Världen stöps om när den nya supermakten…

Isbn: 9789186203870

Utgivningsår:20110826

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Shoka Åhrman, Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälsa, relationer och personlig utveckling Nationalekonomi Privatekonomi Självhjälp och praktiska råd
EXPERTERNA TIPSAR: SÅ TAR DU DIG GENOM KRISEN Äntligen en ekonomibok som kan förklara hur privatekonomin hänger ihop med världsekonomin och som tar hänsyn till ålder och kön. DIN EKONOMI är handboken för alla som vill förstå sin egen ekonomi, vare sig man vill ha konkreta och snabba tips eller lära sig om hur…

Isbn: 9789189585423

Utgivningsår:20230403

Utgivare: Bookmark Förlag

Mediatyp: BB

av:Lars Bergman, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, Johan A Lybeck, Erik Norrman, Mats Persson, Lennart Schön, Staffan Viotti

Villkoren för svensk ekonomisk politik har grundligt förändrats under de senaste femton åren. Sverige har blivit en fullvärdig medlem av den Europeiska unionen, skattesystemet har reformerats, finansmarknaden och många andra marknader har avreglerats, inflationen har pressats tillbaka, penningpolitiken har skjutits i…

Isbn: 9789171509437

Utgivningsår:20040528

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Vad är ekonomisk tillväxt och hur skapas den? Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Isbn: 9789171509666

Utgivningsår:20040820

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Barbro Beck-Friis, Mats Benner, Klas Eklund, Viveca Ax:son Johnson, Helena Jonsson, Emanuel Karlsten, Qaisar Mahmood, Tobias Nielsen, Eva Nordmark, Maria Oskarson, Johan Rockström, Bo Rothstein, Mernosh Saatchi, Nima Sanadaji, Emma Stenström, Jesper Strömbäck, Emma Stenström, Lars Trädgårdh, Ingela Wadbring, Stina Westerberg, Peter Örn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel? Svaren är så klart…

Isbn: 9789186815813

Utgivningsår:20121227

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av:Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
De flesta håller nog med om att rättvis fördelning, välstånd och arbete åt alla bör vara viktiga mål för den ekonomiska politiken. Inte lika många gillar ekonomisk tillväxt. Vissa ser framför sig en bild av miljöförstöring och själlös konsumism. Ändå är tillväxt en förutsättning för god standard, inkomster som räcker…

Isbn: 9789144108544

Utgivningsår:20150904

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Klas Eklund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
En ekonomi som förmår gå på två arbetsmarknadsben, som lyckas med den gröna omställningen, som behåller sin makroekonomiska styrka och som blir bättre på kunskapsöverföring, entreprenörskap och teknisk utveckling – det är den sortens flexibla ekonomi som har störst chans att klara de framtida utmaningarna. Denna text…

Isbn: 9789186815912

Utgivningsår:20130104

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av:Klas Eklund

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Denna CD innehåller alla figurer ur den elfte upplagan av Vår ekonomi. Figurerna är sparade som enskilda pdf-filer och passar utmärkt att användas i undervisning,…

Isbn: 9789172275423

Utgivningsår:20070702

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: DB

av:Klas Eklund

Kina har rest sig. Världens folkrikaste land är på väg att bli världens största ekonomi. Redan är landet den största exportnationen med världens största valutareserv. Kinesiska företag har börjat köpa västerländska. Volvo är numera kinesiskt. Med ekonomisk makt följer politisk. Världen stöps om när den nya supermakten…

Isbn: 9789186949013

Utgivningsår:20111215

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: EA

av:Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Begreppet ”Tobinskatt”, beskattning av valutahandel, har kommit att stå som symbol för rättvisa i den globala ekonomin. När många uttrycker oro över svängningarna på finansmarknaderna ligger det nära till hands att söka efter ett universalmedel för att lugna ner deras rörelser. Den svenska regeringens…

Isbn: 9789175664972

Utgivningsår:20010501

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Isbn: 9789116011001

Utgivningsår:20090210

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: XA

av:Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund, Magnus Henrekson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I takt med en tilltagande globalisering och ett hårdnande konkurrenstryck blir innovationer och förnyelse allt viktigare. Allehanda rop på olika insatser hörs därför nu för att stärka innovationspolitiken. Men att ett politikområde är hett garanterar inte att besluten blir väl avvägda. Tre av Sveriges främsta…

Isbn: 9789197943284

Utgivningsår:20120821

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

av:Per T Ohlsson, Rolf Alsing, Klas Eklund, Björn Elmbrant, Peter Esaiasson, Rolf Gustavsson, Lotta Gröning, Lars Ilshammar, Anders Johnson, Leif Lewin, Tommy Möller, Annika Ström Melin, Olle Svenning, Mats Svegfors, Per Svensson, Eva Helen Ulvros, Gunnar Wetterberg, Johannes Åman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Tjugotvå män. En historia.Tjugotvå böcker. Ett paket.Våren 2010 presenterar Albert Bonniers Förlag en av sina största satsningar på länge: Sveriges statsministrar under 100 år. En svit med biografier, från Karl Staaff till Fredrik Reinfeldt, berättar om de personer som ingår i svensk politiks mest exklusiva sällskap.…

Isbn: 9789100119744

Utgivningsår:20100520

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Jesper Strömbäck, Johan Rockström, Viveca Ax:son Johnson, Lars Trägårdh, Tobias Nielsén, Emma Stenström, Mernosh Saatchi, Nima Sanandaji, Eva Nordmark, Helena Jonsson, Mats Benner, Klas Eklund, Emanuel Karlsten, Ingela Wadbring, Stina Westerberg, Peter Örn, Barbro Beck-Friis, Bo Rothstein, Maria Oskarson, Qaisar Mahmood, Pekka Mellergård

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel? Svaren är så klart…

Isbn: 9789187419034

Utgivningsår:20130103

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av:Klas Eklund

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Olof Palme dominerade svensk politik i över två decennier. Han var den förste moderne mediepolitikern, en karismatiskpersonlighet, sin tids främste retoriker och sitt partis ledande ideolog – men också en praktisk problemknäckare, febrilt verksam inom rader av politikområden.Palme var drivande i att bygga upp…

Isbn: 9789100119935

Utgivningsår:20100521

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Klas Eklund, Lars Calmfors, Maria Wetterstrand, Amy Loutfi, Oskar Nordström Skans, Susanne Ackum, Tor Borg, Lars Hultkrantz, Pontus Braunerhjelm, Åsa Hansson, Cecilia Malmström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap
Coronapandemin har vållat lidande över hela världen. Den har tagit liv, slagit ut företag och gjort miljontals människor arbetslösa. Efter krisen måste det svenska samhället och ekonomin byggas upp igen. Tillfälliga krisåtgärder behöver växlas över till långsiktiga insatser till en ekonomisk och politisk nystart som…

Isbn: 9789188849847

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC