Bläddra
Sökresultat för Klas Fregert... Rensa filter?

av:Klas Fregert, Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt –…
Köp här

Isbn: 9789144125381

Utgivningsår:20180821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Rodney Edvinsson, Tor Jacobson, Daniel Waldenström, Klas Fregert, Lars Ahnland, Bo Franzén, Johan Söderberg, Lili-Annè Aldman, Emelie Carlsson, Klas Eriksson, Gustav Ingman

Kategorier: Ekonometri och ekonomisk statistik Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
This book is the third volume published in the research project run by Sveriges Riksbank concerning Historical Monetary Statistics for Sweden. The current volume includes chapters on the evolution of Swedish banking, historical house prices for Stockholm, the Swedish bond market, and Sweden s national wealth. Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789189323605

Utgivningsår:20221129

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:Klas Fregert

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Den här boken beskriver den globala ekonomin utifrån ett svenskt perspektiv, med svensk terminologi och de svenska institutionerna som grund, samt hur Sverige, som en liten öppen ekonomi, påverkas av omvärlden. I boken förklaras grundläggande begrepp och funktioner i en ekonomi, samt den långa sikten med tillväxt,…
Köp här

Isbn: 9789144151434

Utgivningsår:20211005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Klas Fregert, Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt…
Köp här

Isbn: 9789144095158

Utgivningsår:20140929

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Klas Fregert, Carina Gråbacke, Christer Lundh, Per Norberg, Jonas Olofsson, Maria Stanfors, Lars Svensson, Peter A Swenson

Saltsjöbadsavtalet har en smått mytisk framtoning i svensk historieskrivning. Avtalet slöts 1938 mellan LO och SAF och inledde en lång period av arbetsfred och samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Enligt den dominerande historieskrivningen tvingade en allt starkare arbetarrörelse under hot om lagstiftning…
Köp här

Isbn: 9789185695904

Utgivningsår:20090119

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Andreas Bergh, Klas Fregert, Niklas Jakobsson, Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Makroekonomi (bok + digital produkt) En lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation,…
Köp här

Isbn: 9789144122823

Utgivningsår:20170907

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187391293

Utgivningsår:20140522

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144149585

Utgivningsår:20200901

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av:Andreas Bergh, Niklas Jakobsson, Klas Fregert, Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Mikroekonomi Nationalekonomi
Makroekonomi (bok + digital produkt) En lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation,…
Köp här

Isbn: 9789144108230

Utgivningsår:20150121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Robert Lundmark, Klas Fregert, Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Mikroekonomi Nationalekonomi
Mikroekonomi introducerar ämnet mikroekonomi på ett pedagogiskt och illustrativt sätt. Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar…
Köp här

Isbn: 9789144120287

Utgivningsår:20170210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Klas Fregert

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I dag är riskerna för inflation lägre än på mycket länge, men frågan är om den låga inflationen kommer att hålla i sig. Är inflationen död? Boken ger svar på vad inflation är, hur den uppstår och vilka dess effekter är. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185695348

Utgivningsår:20071121

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC