Bläddra
Sökresultat för Kristina Johnson... Rensa filter?

av:Conny Welén, Kristina Johnson, Christina Melin, Lennart Undvall

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Grundvux delkurs 4 är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom: – kapitel som speglar det centrala innehållet – uppgifter på tre nivåer – exempel på lösningar och redovisningar med god kvalité – variation i uppgifterna – markeringar av vilka förmågor varje…
Köp här

Isbn: 9789147125524

Utgivningsår:20200813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Grundvux delkurs 1 och 2 i samma lärobok. Delkurs 1 består av tre kapitel – Tal och räkning, Numerisk räkning samt Geometri och statistik. Delkurs 2 består också av tre kapitel – Tal och räkning, Geometri och enheter samt Bråk, procent och statistik. Alla sex kapitel speglar innehållet på…
Köp här

Isbn: 9789147125494

Utgivningsår:20180705

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Väl beprövad pedagogik Matematikserien har en väl beprövad pedagogik och struktur som bygger på att alla elever arbetar med samma avsnitt, men på sin nivå. I grundboken finns tydliga genomgångar och exempel att utgå ifrån. Varje kapitel avslutas med en diagnos. Diagnosen följs upp med uppgifter där eleverna antingen…
Köp här

Isbn: 9789147138043

Utgivningsår:20200604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Psst! Finns också som Blendedpaket, grundbok och Digital elevlicens, för skolor. Matematik Z – för elever som läser matematik i årskurs 9 Matematik Z är för elever som läser matematik i årskurs 9. Kapitlen heter som huvudrubrikerna i det centrala innehållet och alla uppgifter är markerade med de förmågor som testas.…
Köp här

Isbn: 9789147126538

Utgivningsår:20190801

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Fokus på att utveckla olika förmågorGrundboken Matematik Alfa är en årskurs 4-bok som täcker både höst- och vårterminen. Den är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. Varje kapitel inleds med "Kan du det här?", en fördiagnos som ger lärare och elev en vägledning om vilken av de tre nivåerna som…
Köp här

Isbn: 9789147130740

Utgivningsår:20190614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Psst! Finns också som Blendedpaket, grundbok och Digital elevlicens, för skolor. Meningsfulla uppgifter på rätt nivå I Matematik X-grundboken för åk 7 har de olika kapitlen namn efter huvudrubrikerna i det centrala innehållet. Varje kapitel börjar med ett kort förtest "Kan du det här?" och sedan är…
Köp här

Isbn: 9789147115938

Utgivningsår:20170614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Matematik grundvux lärarmaterial innehåller prov och diagnoser för delkurserna 1-4 och inloggningsuppgifter till hemsidan och lösningar till de uppgifter där det anses önskvärt med sådana. Dessa lösningar kan kopieras till elever och kan förstås ibland också vara ett stöd för lärarna. Till läromedlet finns en hemsida…
Köp här

Isbn: 9789147140145

Utgivningsår:20200901

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik Y Lärarguide I Lärarguiden har varje uppslag en bild av elevboken och runt den har vi skrivit in olika former av stöd till läraren. Stödet kan bestå i exempelvis: konkreta metodiktips, miniatyrer av bedömningsmatriser till bedömningsuppgifterna i elevboken, hänvisningar till extra färdighetsträning och…
Köp här

Isbn: 9789147126323

Utgivningsår:20181004

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Väl beprövad pedagogik och strukturSerien Matematik Alfa Beta Gamma har en väl beprövad pedagogik och struktur som bygger på att alla elever arbetar med samma avsnitt, men på sin nivå. I grundboken finns tydliga genomgångar och exempel att utgå ifrån. Varje kapitel avslutas med en diagnos. Diagnosen följs upp med…
Köp här

Isbn: 9789147142866

Utgivningsår:20210802

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Olika former av stöd I Lärarguiden har varje uppslag en bild av elevboken och runt den har vi skrivit in olika former av stöd till läraren. Stödet kan bestå i exempelvis: konkreta metodiktips, miniatyrer av bedömningsmatriser till bedömningsuppgifterna i elevboken, hänvisningar till extra färdighetsträning och…
Köp här

Isbn: 9789147115983

Utgivningsår:20170908

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen är ett stöd för dig som använder Matematikboken Länken åk 6–7 – för elever som inte uppnått E-nivå i åk 6, eller riskerar att inte göra det. Läromedlet är skrivet för att hjälpa elever som:– riskerar att inte uppnå E-nivå i slutet av åk 6– vill ha grundläggande träning inför de…
Köp här

Isbn: 9789147110803

Utgivningsår:20140922

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Matematik Alfa Beta Gamma uppfyller kursplanen i matematik i Lgr22Vi har noga gått igenom läromedlet och säkerställt att det fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Matematik Alfa Beta Gamma.Håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla…
Köp här

Isbn: 9789147109937

Utgivningsår:20130726

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Väl beprövad! Äldre och omtyckt material i matematik. Med Matematikboken XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån…
Köp här

Isbn: 9789147085460

Utgivningsår:20110117

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147115716

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Grundvux delkurs 3 är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom: – kapitel som innehåller det centrala innehållet – uppgifter på tre nivåer – exempel på lösningar och redovisningar med god kvalité – variation i uppgifterna – markeringar av vilka förmågor varje…
Köp här

Isbn: 9789147125517

Utgivningsår:20190614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147115723

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Lärarguiden har varje uppslag en bild av elevboken och runt den har vi skrivit in olika former av stöd till läraren. Stödet kan bestå i exempelvis: konkreta metodiktips, miniatyrer av bedömningsmatriser till bedömningsuppgifterna i elevboken, hänvisningar till extra färdighetsträning och aktiviteter. I Lärarguiden…
Köp här

Isbn: 9789147126569

Utgivningsår:20190925

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, som utkom 2021: Matematik Gamma A-boken.
Köp här

Isbn: 9789147109913

Utgivningsår:20130906

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Alfa Utmaning breddar och fördjupar innehålletInnehållet i Utmaningen följer grundboken men är en breddning och fördjupning av grundbokens innehåll. Vilka sidor som är lämpliga att arbeta med är tydligt angivna i grundboken. __I Matematik Alfa Utmaning hittar du: __ Genomgångar och…
Köp här

Isbn: 9789147132706

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Tryckt facit till uppgifterna i Matematik Beta grundbok och Matematik Beta Bas.
Köp här

Isbn: 9789147138098

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Stina Åkerblom, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Med Matematik Beta Bas får du: Centralt innehåll i enlighet med kursplanen Tydlig struktur Samma matematiska innehåll som i Beta grundbok, men på en enklare nivå Uppgifter för extra färdighetsträning före nivå ETT i grundboken Blandade uppgifter efter varje kapitel Variation i uppgifternas karaktär Sammanfattningar av…
Köp här

Isbn: 9789147138081

Utgivningsår:20200813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Stöd för planering, genomförande och utvärderingEn tryckt lärarguide med stöd för planeringen av undervisningen och bedömning i matematik årskurs 5.  Matematik Beta Lärarguide för åk 5 ingår i serien Matematik Alfa Beta Gamma och erbjuder stöd för planering, genomförande och utvärdering av din matematikundervisning och…
Köp här

Isbn: 9789147138104

Utgivningsår:20200806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147115709

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: studiehandledningar och handböcker
Väl beprövad!Äldre och omtyckt material i matematik. Med Matematikboken XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån…
Köp här

Isbn: 9789147908288

Utgivningsår:20120730

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematikboken Länken åk 6–7 – för elever som inte uppnått E-nivå i åk 6, eller riskerar att inte göra det. Läromedlet är skrivet för att hjälpa elever som:– riskerar att inte uppnå E-nivå i slutet av åk 6– vill ha grundläggande träning inför de nationella proven– saknar E-betyg från åk 6 och…
Köp här

Isbn: 9789147110797

Utgivningsår:20140828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, upplaga 2, som utkom 2021: Matematik Gamma Grundbok. Matematikboken Gamma Grundbok är en årskursbok som täcker både höst- och vårterminen i åk 6. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer.
Köp här

Isbn: 9789147109883

Utgivningsår:20130716

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I varje klassrum finns elever med extra god förmåga att utvecklas i matematik. Matematik Utmaning X är en komponent som erbjuder breddning och fördjupning av innehållet för åk 7. Den är kapitelparallell med Matematik X grundbok.
Köp här

Isbn: 9789147115969

Utgivningsår:20170707

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Svante Forsberg, Karl-Gerhard Olofsson, Kristina Johnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Klara, Färdiga G vänder sig till elever som i slutet av skolår 9 riskerar att inte klara godkänt i matematik. Alla kapitel inleds med en målbeskrivning och en fördiagnos. Diagnosen hänvisar till vilka uppgifter som bör räknas. I slutet av kapitlet finns ett självtest. Boken innehåller facit och kan användas oberoende…
Köp här

Isbn: 9789147084944

Utgivningsår:20090123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Stina Åkerblom, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Matematik Alfa Bas hittar du: Centralt innehåll i enlighet med kursplanen Tydlig struktur Samma matematiska innehåll som i Alfa grundbok, men på en enklare nivå Uppgifter för extra färdighetsträning innan nivå ETT i grundboken Blandade uppgifter efter varje kapitel Variation i uppgifternas karaktär Sammanfattningar…
Köp här

Isbn: 9789147132720

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Matematik Gamma A-boken för åk 6 hittar du: De två första kapitlen och hälften av kapitel 3 från Gamma grundbok. I nivå ETT och TVÅ kan eleven skriva direkt i A-boken. I nivå TRE får eleven skriva svaren i ett räknehäfte. Centralt innehåll i enlighet med kursplanen Tydlig struktur Gemensamma genomgångar Exempel på…
Köp här

Isbn: 9789147142897

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Psst! Finns också som Blendedpaket, grundbok och Digital elevlicens, för skolor. I Matematik Y-grundboken för åk 8 har de olika kapitlen namn efter huvudrubrikerna i det centrala innehållet. Varje kapitel börjar med ett kort förtest "Kan du det här?" och sedan är uppgifterna i respektive avsnitt uppdelade i…
Köp här

Isbn: 9789147126293

Utgivningsår:20180712

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Y Bas för åk 8 är utformad för elever med behov av extra stöttning för att utveckla sina matematikkunskaper genom: begreppsrutor med förklaringar exempel på lösningar och redovisningar utrymme att svara vid varje uppgift – variation i uppgifterna för att träna alla matematiska förmågor markeringar av…
Köp här

Isbn: 9789147126309

Utgivningsår:20180816

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Kerstin Dahlin, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Matematik på ett helt nytt sättMatematik Alfa Digital för åk 4 är ett digitalt läromedel, helt interaktivt, där eleven får arbeta med matematik på ett helt nytt sätt. Eleven kan skriva in steg av sina lösningar och får feedback direkt på vilket fel hen gjort. Det finns möjlighet att få ledtrådar på uppgifter och att se…
Köp här

Isbn: 9789147133673

Utgivningsår:20190523

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Matematik Beta B-boken hittar du: De tre sista kapitlen i Matematik Beta grundbok. I nivå ETT och TVÅ kan eleven skriva direkt i boken. I nivå TRE får eleven skriva svaren i räknehäfte. Centralt innehåll i enlighet med kursplanen Tydlig struktur Gemensamma genomgångar Exempel på lösningar och redovisningar Uppgifter…
Köp här

Isbn: 9789147138067

Utgivningsår:20201218

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Psst, det finns också en Lgr22-upplaga … Den fjärde upplagan av Länken, som kom i lager i början av april 2022, är baserad på Lgr22 och kommer att ersätta denna upplaga 3. Matematikboken Länken från åk 9 till Gy 1 kan användas oberoende av vilket läromedel man har i matematik. Boken är skriven för elever som inte…
Utgått

Isbn: 9789147109296

Utgivningsår:20140117

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Väl beprövad!Äldre och omtyckt material i matematik. Med Matematikboken XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån…
Köp här

Isbn: 9789147018819

Utgivningsår:20060804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147913398

Utgivningsår:20120706

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Stina Åkerblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Alfa Beta Gamma uppfyller kursplanen i matematik i Lgr22Vi har noga gått igenom läromedlet och säkerställt att det fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Matematik Alfa Beta Gamma.Håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla…
Köp här

Isbn: 9789147132751

Utgivningsår:20190806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Ett digitalt interaktivt läromedelMatematik Gamma Digital för åk 6 är ett digitalt läromedel, helt interaktivt, där eleven får arbeta med matematik på ett helt nytt sätt. Eleven kan skriva in steg av sina lösningar och får feedback direkt på vilket fel hen gjort. Det finns möjlighet att få ledtrådar på uppgifter och…
Köp här

Isbn: 9789147132584

Utgivningsår:20190523

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Väl beprövad! Äldre och omtyckt material i matematik. Med Matematikboken XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån…
Köp här

Isbn: 9789147085521

Utgivningsår:20130322

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC