Bläddra
Sökresultat för Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia... Rensa filter?
Kategorier: Andra världskriget Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Diplomati Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Militärhistoria Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda krig och fälttåg
Dagbok 1943 (ISBN 978-91-639-2048-6): I Februari 1943 hemkallades den finske ministern G. A. Gripenberg från sin befattning som Finlands sändebud vid den Heliga Stolen i Rom. Han skulle istället utnämnas till minister vid finska beskickningen i Stockholm. Det andra världskriget var inne i ett avgörande skede. De tyska…
Köp här

Isbn: 9789163920486

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Magnus Mörner, Aare Mörner

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
”Kungamakaren” Carl Otto Mörner (1781–1868) har i två, av forskningen välkända och flitigt citerade relationer skildrat hur han i juni 1810 for till Paris och erbjöd marskalk Jean Baptiste Bernadotte att bli svensk tronföljare – en egenartad episod i Sveriges historia. Den ena relationen, ”Kort berättelse om ursprunget…
Köp här

Isbn: 9789185104260

Utgivningsår: 20001207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104079

Utgivningsår: 19791212

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BC

av: Tomas Lidman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Fredrik Åkermans dagbok som han själv kallar PM, ger en unik inblick i dåtidens politiska förutsättningar och intrigerna i den högsta statsledningen med Karl Johans, Oskar I och Karl XV i fokus. Den belyser ett viktigt skeende i Sveriges historia och ger en bakgrund till de olika reformer som följde slag i slag under…
Köp här

Isbn: 9789163768828

Utgivningsår: 20151207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104208

Utgivningsår: 19941207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104086

Utgivningsår: 19811207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104000

Utgivningsår: 19721207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104215

Utgivningsår: 19951207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104116

Utgivningsår: 19841207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104024

Utgivningsår: 19761207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Birgitta Fritz, Lars Elfving

Kategorier: Aspekter av religion Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
Berättelsen om det stora kyrkofesten i Vadstena i augusti år 1489 är något så unikt som ett medeltida reportage, skrivet av klosterbrodern Nils Ragvaldsson ett tiotal år efter festen. Det handlar om några exceptionella dagar i Vadstena klosters historia, då dess rika andliga liv nådde något av en kulmen i de högtidliga…
Köp här

Isbn: 9789185104314

Utgivningsår: 20041207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Claes Gejrot

Kategorier: Aspekter av religion Europas historia Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
Vadstenadiariet (Diarium Vadstenense) är en av våra mest kända källtexter – en guldgruva för alla som vill bekanta sig med Sverige under senmedeltiden. Vi möter där det fromma och flitiga klosterfolket i Heliga Birgittas kloster i vardag och fest. Bröderna berättar t.ex. om de magnifika arrangemangen i Vadstena…
Köp här

Isbn: 9789185104222

Utgivningsår: 19961204

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104031

Utgivningsår: 19771207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Evabritta Wallberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Europas historia Historia Historia och arkeologi
Amiral Wilhelm Dyrssen (1858-1929) var 1904-1916 högste befälhavare och chef för Kustflottan, åren 1906-1907 var han sjöminister. Han var gift med Lizinka af Ugglas (1866-1952), en kvinna starkt engagerad i bl.a. det frivilliga försvarsarbetet. Makarna upprätthöll en nära nog daglig brevkontakt under Wilhelms många…
Köp här

Isbn: 9789185104321

Utgivningsår: 20051207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Lars Otto Berg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Europas historia Historia Historia och arkeologi
Under slaget vid Poltava år 1709 blev såväl överstemarskalken greve Carl Piper (1647 – 1716) som fältmarskalken greve Carl Gustaf Rehnschiöld (1651 – 1722) tillfångatagna av ryssarna. Bägge två tillhörde Karl XII:s närmaste krets, och de byggde under fångenskapen i Moskva upp en särskild förvaltning för att sköta de…
Köp här

Isbn: 9789185104239

Utgivningsår: 19971207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104048

Utgivningsår: 19771212

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BC

av: Lennart Ljung

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Modern militärhistoria
General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade. Anteckningarna, som nästan enbart behandlar tjänsteärenden, är omfattande och detaljkrika och har i allmänhet dikterats i omedlebar…
Köp här

Isbn: 9789185104352

Utgivningsår: 20101207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104062

Utgivningsår: 19791207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Lennart Ljung

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Modern militärhistoria
General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade. Anteckningarna, som nästan enbart behandlar tjänsteärenden, är omfattande och detaljkrika och har i allmänhet dikterats i omedlebar…
Köp här

Isbn: 9789185104369

Utgivningsår: 20101207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Karl E. Birnbaum

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Den postumt utgivna dagboken ”Vägmärken” har varit – och förblivit – den främsta källan till kunskap om Dag Hammarskjölds person. Under det senaste årtiondet har emellertid nytt källmaterial blivit tillgängligt som belyser Hammarskjölds liv. Det handlar framför allt om dokument från ungdomsåren i slutet av…
Köp här

Isbn: 9789185104277

Utgivningsår: 20011207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104093

Utgivningsår: 19821207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104376

Utgivningsår: 20101207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Karl Molin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
”Jag är oförmögen att föra dagbok”, skrev Östen Undén i sin anteckningsbok i augusti 1918. Vid ett annat tillfälle skrev han att anteckningarna inte kunde kallas dagbok, eftersom de inte gav helheten. Han skrev ju bara ned ”en och annan sak som stöd för minnet”, möjligen kunde det bli till nytta vid ett framtida…
Köp här

Isbn: 9789185104284

Utgivningsår: 20021207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104109

Utgivningsår: 19831207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Ulf Larsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Per Albin Hansson var en av de viktigaste svenska politikerna under 1900-talets första hälft. Vid Hjalmar Brantings bortgång 1925 utsågs han till partiordförande och påföljande år till ordförande i riksdagsgruppen, ett uppdrag han behöll till sin bortgång i oktober 1946. Hanssons roll, särskilt under krigsåren, har…
Köp här

Isbn: 9789185104383

Utgivningsår: 20111207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163726330

Utgivningsår: 20131207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Karl Molin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
”Jag är oförmögen att föra dagbok”, skrev Östen Undén i sin anteckningsbok i augusti 1918. Vid ett annat tillfälle skrev han att anteckningarna inte kunde kallas dagbok, eftersom de inte gav helheten. Han skrev ju bara ned ”en och annan sak som stöd för minnet”, möjligen kunde det bli till nytta vid ett framtida…
Köp här

Isbn: 9789185104291

Utgivningsår: 20021207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104130

Utgivningsår: 19841207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104017

Utgivningsår: 19741207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163726347

Utgivningsår: 20131207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Ingemar Carlsson

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Senare historikern Johan Arckenholtz (1695-1777) skrev som ung kanslitjänsteman en berättelse om 1734 års riksdag, som är ett märkligt dokument. Det rör sig om en närmast journalistisk granskning av spelet bakom kulisserna vid denna – som det skulle visa sig – avgörande riksdag, som blev upptakten till svensk historias…
Köp här

Isbn: 9789185104307

Utgivningsår: 20031207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104154

Utgivningsår: 19861207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104055

Utgivningsår: 19791212

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BC

av: Annika Ström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Europas historia Genealogi, heraldik, namnhistoria och utmärkelser Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Privata brev ger oss en möjlighet att komma människor i historien närmare. Via breven kan vi få samtida vittnens syn på och beskrivningar av historiska händelser. Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils under åren 1660-1669 ger en unik inblick i skeenden i Åbo stad, akademi och hovrätt under en…
Köp här

Isbn: 9789163768811

Utgivningsår: 20141207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

av: Jessica Eriksson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
År 1737 fick den då 28-åriga adelsdamen Metta Magdalena Lillie en skrivbok av sin bror Claes. Det blev upprinnelsen till ett 13 år långt dagboksskrivande, som avslutades i sam­band med att hon 41 år gammal giftes bort med en sex år äldre änkling med fem barn (1750). Metta Lillie var äldsta dotter till Ulrika Eleonora…
Köp här

Isbn: 9789185104338

Utgivningsår: 20081207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185104161

Utgivningsår: 19871207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB