Bläddra
Sökresultat för Kurt Lundgren... Rensa filter?

av: Kenneth Abrahamsson, Lena Abrahamsson, Torsten Björkman, Per-Erik Ellström, Jan Johansson, Per Broomé, Ann-Katrin Bäcklund, Charles Edquist, Eva Ellström, Eric Giertz, Carl le Grand, Dan Grannas, Ewa Gunnarsson, Anna Hag, Maria Hammarén, Inga Hellberg, Maria Hollmer, Maths Isacson, Lennart Lennerlöf, Mats Lindell, Kurt Lundgren, Erik Mellander, Rolf Ohlsson, Eva Oscarsson, Gareth Rees, Eva Silvén, Ryszard Szulkin, Michael Tåhlin, Rune Åberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Syftet med denna bok är att ge en översiktsbild av forskning om samspelet mellan utbildning, yrkesverksamhet och lärande. Avsikten är också att överbrygga klyftan mellan en i huvudsak utbildningsinriktad forskning och en forskning med tonvikt på lärande, utveckling och förändring. Fokus är kompetensförsörjningen till…
Köp här

Isbn: 9789144041360

Utgivningsår: 20021112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kurt Lundgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Den politiska situationen i Sverige har förändrats ganska drastiskt de senaste åren. Svenskarna är allt mindre optimistiska inför framtiden. Integrationspolitiken har inte kunnat matcha den generösa flyktingpolitiken. Bristerna i bostadsbyggande och infrastruktur hotar den fortsatta ekonomiska utvecklingen.…
Köp här

Isbn: 9789175042985

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185695072

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Kurt Lundgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige och de nordiska länderna är i främsta ledet i fråga om ekonomi, innovationsförmåga, välfärd och miljö. Kurt Lundgren menar att avgörande för dessa framgångar har varit förmågan att lära sig av sina misstag och etablera framåtsyftande läroprocesser på organisatorisk och samhällelig nivå. De internationella…
Köp här

Isbn: 9789186949341

Utgivningsår: 20130617

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Kurt Lundgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Se verkligheten. Identifiera problemen. Utvärdera, diskutera och reflektera över den förda politiken och dess konsekvenser. Undersök problemen i deras sammanhang och formulera preliminära hypoteser utifrån bästa tillgängliga fakta. För en öppen dialog med medborgarna i viktiga politiska frågor.    Dessa meningar utgör…
Köp här

Isbn: 9789175043845

Utgivningsår: 20220318

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC