Bläddra
Sökresultat för Lars Bengtsson... Rensa filter?

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
LabVIEW har kommit att bli det dominerande grafiska språket. I LabVIEW sker inte bara in/utmatningen av variabler i grafisk miljö, utan även själva programmeringen. Boken behandlar LabVIEW från grunden. Trots att inga förkunskaper behövs, kommer vi fram till avancerad programskrivning för t.ex. mätdatainsamling,…
Köp här

Isbn: 9789144037981

Utgivningsår: 20040820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson, Bill Karlström

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Inom framför allt elektrotekniska ämnen är det vanligt att signaler och system beskrivs matematiskt med hjälp av så kallade transformer. Detta upplevs av nybörjare ofta som ett svårt och abstrakt beskrivningssätt. Den här boken beskriver idéerna och matematiken bakom de vanligaste transformerna, Laplace-, Fourier- och…
Köp här

Isbn: 9789144047010

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144029030

Utgivningsår: 20030309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Lars Bengtsson

“Boken handlar om den 1773 mil långa cykelturen mellan Tyskland och Sydafrika som jag genomförde för några år sedan. Vill du veta mer om mina resor så är du varmt välkommen att besöka min hemsida: www.lostcyclist.com där ni kan läsa och se på bilder från mina turer, som inkluderar: 77000 kilometer på cykel 5 år i…
Köp här

Isbn: 9789198141504

Utgivningsår: 20131116

Utgivare: Gabriella Ekström förlag, Gabriella Ekström Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson, Thomas Kalling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Fokus på kärnverksamhet eller förnyelse? Befintlig kompetens eller utveckla ny? Företag ställs dagligen inför långsiktiga val som kan få stor betydelse för företagets utveckling. I boken diskuteras de svårigheter som hör ihop med att vara innovativ respektive specialiserad. Boken diskuterar också skillnaden mellan att…
Köp här

Isbn: 9789147087198

Utgivningsår: 20070816

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Kraven från politiker och näringsliv på att universitet och högskolor skall bli en mer integrerad del av kunskapsekonomin och i högre grad än tidigare bidra med ekonomiskt nyttiga kunskaper i form av innovationer och entreprenörskap har under senare år växt sig allt starkare. Den akademiska miljön är dock inte…
Köp här

Isbn: 9789144057644

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Lars Bengtsson, Thomas Kalling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Strategi kan vara ett välplanerat tillvägagångssätt – eller modetrender och Följa-John-beteenden. Den här boken går igenom klassiska strategiteoretiska perspektiv och nyare teoribildning. Vi får en inblick i praktiskt strategiarbete inom företag och organisationer och i centrala modeller och analysverktyg. Författarna…
Köp här

Isbn: 9789147097067

Utgivningsår: 20121115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144056579

Utgivningsår: 20090515

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl, Anders Nilsson, Alf Rehn, Anders Segerstedt, Kristina Säfsten, Peter Öhman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi
Boken tar ett grundläggande helhetsgrepp på ämnet industriell ekonomi genom att följa processen om hur företag uppstår, utvecklas och växer. Den behandlar olika slags företag, små och stora, gamla och nya, eftersom frågeställningar och problem skiljer sig åt beroende på företagstyp.Läs merDen består av åtta block som…
Köp här

Isbn: 9789147111831

Utgivningsår: 20160115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Denna bok handlar om företagsstrategiska perspektiv (skolor) och de synsätt, tankemodeller, angreppsmetoder och verktyg som kännetecknar dessa perspektiv. Fokus i framställningen ligger på de företagsstrategiska perspektiv som har haft stor genomslagskraft i svenska företag. Boken tar upp viktiga och uppmärksammade…
Köp här

Isbn: 9789144060088

Utgivningsår: 20110730

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
“Kreatel – Resan från startup till storföretag” innehåller det mesta som man kan få uppleva som entreprenör i ett teknikbaserat startup-bolag. Boken vänder sigtill såväl entreprenörer som till företagsrådgivare och finansiärer.
Köp här

Isbn: 9789163727139

Utgivningsår: 20130805

Utgivare: Curovis, Ineko AB

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Del 1 behandlar givare, förstärkare, AD-DA-omvandlare, ­digitala oscilloskop, ledningsteori och störningar och störningskoppling/­avkoppling. Den matematiska nivån i del 1 ligger på en sådan nivå att den lämpar sig för KY-utbildningar eller högskolestudier på grundnivå. Del 2 behandlar de mer matematiska delarna av…
Köp här

Isbn: 9789144080680

Utgivningsår: 20120131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144016672

Utgivningsår: 20010826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
This book treats a wide range of aspects on electrical measurement systems and the methods used to acquire data from electronic systems. That includes sensors and sensor design, amplifiers such as differential and charge amplifiers, ADCs and DACs, digital oscilloscopes, cable theory and probes, noise and noise…
Köp här

Isbn: 9789144103884

Utgivningsår: 20140619

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789144021294

Utgivningsår: 20010621

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
This book treats 8-bit microcontrollers; how to program them and how to design prototypes of embedded systems based on microcontrollers. Two microcontrollers from Microchip are used; a mid-range controller (PIC16F818) and an advanced controller (PIC18F4580). The first part treats assembler programming of mid-range…
Köp här

Isbn: 9789144105031

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson, Bill Karlström

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Inom framför allt elektrotekniken är det vanligt att man behandlar signaler och system med så kallade ­Transformer. Detta kan upplevas som svårt och abstrakt. I denna bok beskrivs idéerna och matematiken bakom de vanligaste transformerna, Fourier-, Laplace- och z-transformerna. Detta främst sett ur -elektroingenjörens…
Köp här

Isbn: 9789144115368

Utgivningsår: 20160809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144033785

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Detta är en bok för alla som vill arbeta systematiskt med case. Här beskriver författaren en modell i fem steg för att samla, systematisera och presentera en lösning till vilket case som helst oavsett inriktning. De fem stegen är: Bekanta sig med och förstå situationen, Identifiera problem och ställa diagnos, Generera…
Köp här

Isbn: 9789147045730

Utgivningsår: 19990831

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
”LabVIEW är ett populärt verktyg för utveckling av datorbaserade mätsystem som används flitigt av storföretag i Sverige och runt om i världen. Genom att lära sig LabVIEW får studenterna en kunskap som gör att de blir mycket attraktiva när de kommer ut på arbetsmarknaden”. Leif Johansson, VD National Instruments Sweden…
Köp här

Isbn: 9789144032986

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Lars Bengtsson, Christian Berggren, Johnny Lind (red.)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Företag som outsourcar är inte mer lönsamma. Istället är det företag som satsar på produktionsutveckling som har haft bäst ekonomisk utveckling de senaste åren. Det finns alternativ till outsourcing!Läs merDebatten om outsourcing och utflyttning av industriproduktion handlar inte om protektionism och allmän…
Köp här

Isbn: 9789147076628

Utgivningsår: 20050519

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Bibliografier och kataloger Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Lars Bengtssons bildbibliografi över Astrid Lindgrens skrifter 19212010 är ett enastående och originellt verk. Den inte bara förtecknar alla skrifter i hennes författarskap. Den avbildar dem också. Och det är varje upplaga/tryckning av varje bok som avbildas bredvid de fullständiga bibliografiska uppgifterna som är…
Köp här

Isbn: 9789197963831

Utgivningsår: 20141114

Utgivare: Salikon förlag

Mediatyp: BB