Bläddra
Sökresultat för Lars Gyllensten... Rensa filter?

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Mänskan djuren all naturen är en samling essäer och betraktelser, mycket skiftande och med utgångspunkt från personligt valda citat ur naturvetenskapliga arbeten, filosofiska och skönlitterära skrifter, från Augustinus och Salomo, över Pascal och Linné, fram till Konrad Lorenz, Noam Chomsky och andra. Några tar alltså…
Köp här

Isbn: 9789100159733

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
2006 gav Lars Gyllensten (1921-2006), efter en verklista på över trettio romaner och en hel del annat, ut en bok 2004 som till största delen består av andras ord. Ändå vill han kalla den för en “fragmentarisk intellektuell självbiografi”. En regelrätt memoarbok om sitt liv har han redan skrivit, men nu…
Köp här

Isbn: 9789100138783

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Antonin Bhör, senator och respekterad medborgare i en socialistisk stat, befinner sig i en avgörande kris. Ett svårt malariaanfall utlöser tvivel och konflikter som länge laddats upp hos honom. På en nödtvungen semester tvingas han ompröva alla sina värderingar. Dolda drifter och hemliga motiv sätter hans existens på…
Köp här

Isbn: 9789100159788

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
En av kärnpunkterna i Lars Gyllenstens författarskap är motviljan och polemiken mot det definitiva. Hans romaner och noveller är snillrika uppgörelser med olika livshållningar, som han prövar, underminerar och genomlyser med raffinerad ironi. Samma strävan efter oberoende gentemot dogmatiska livsåskådningar och…
Köp här

Isbn: 9789100159740

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Huvudpersonen i Lars Gyllenstens roman Kistbrev från 1998 är en man i femtioårsåldern som blivit kvar i ett gammalt bostadshus som hans farföräldrar och föräldrar ägt före honom. En dag finner han i en liten lägenhet på vinden en kista som visar sig innehålla brev, lappar med anteckningar, fotografier – skärvor av ett…
Köp här

Isbn: 9789100138790

Utgivningsår: 20130429

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
När Torsten Lerr en söndagsmorgon håller på att vakna far genom hans huvud tankar och minnen, som sammantagna ger en hel roman, ett svidande skarpt tvärsnitt genom livet i en borgerlig familj. Men Senilia rymmer långt mer än så. Med många fina nyanser och med hänsynslös säkerhet fångar romanen förvandling, utveckling…
Köp här

Isbn: 9789100159795

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
En man återvänder till den förfallna villan i en svensk småstad, där han bodde i ett skolhushåll som barn. Han återkallar för sig själv sin barndom och ungdom och minns de människor som stod honom nära – den gamle fadern, modern som drabbades av sinnessjukdom, en kvinna som införde honom i den kroppsliga kärlekens…
Köp här

Isbn: 9789100159757

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Vi borde sörja, så att vi sörjde de döda upp ur gravarna! Och kunde vi inte sörja på detta sätt, så borde vi sörja oss själva till döds, ner till dem i underjorden. Vi borde älska så att vi frälste vår älskade från allt ont och förhärligade henne för evigt inom oss! Och kunde vi inte älska på detta sätt, så borde vi…
Köp här

Isbn: 9789100159573

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I Så var det sagt tar Lars Gyllensten upp flera olika teman. Han skriver om diktarens frihet och om författare som står honom nära – som Strindberg, Czeslaw Milosz och Harry Martinson. Han resonerar om kristendomen som språk och bild, och han har synpunkter på utbildning, vetenskap och politik. Men genom hela boken…
Köp här

Isbn: 9789100159832

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Jag är en man i mina bästa år. Det har jag alltid varit. I oktober fyller jag 47 år. Jag kan höra syrsorna. Jag är en känslig människa. Jag lyckades aldrig ta körkort, efter 65 lektioner slutade jag med övningarna och gav upp, utled på det hela. Jag är känslig men inte ömtålig. Jag intresserar mig inte för mig själv.…
Köp här

Isbn: 9789100159771

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Nu har nazismen slaknat här i landet, många saknar plötsligt ryggrad, stadga, springer efter andra friska piskor för sin slapphet.” Författaren och akademiledamoten Lars Gyllensten (1921–2006) debuterade 1949 med debattboken ”Moderna myter” och skrev under sin livstid en mängd betydande romaner och essäsamlingar,…
Köp här

Isbn: 9789100159580

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida dramatik
Debattinlägg – essäer – recensioner – betraktelser – noveller – publicerat och opublicerat. Ämnesområden: naturvetenskap och medicin – politik och moral – litteratur och konst – fiktion. Det mesta har satt spår och givit skall i den samtida offentliga debatten. Grunddraget: strävan efter kritisk konkretion och…
Köp här

Isbn: 9789100159849

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Köp här

Isbn: 9789100571405

Utgivningsår: 20000905

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
”I forna dagar, när Brahmadatta var konung i Benares i konungariket Kasi, kom Bodhisatta till världen i en hornugglas gestalt. Han hade slagit sig ner i en stor skog i närheten av Benares och utsett den högsta eken i skogen till sitt residens …” I Sju vise mästare om kärlek anknyter Lars Gyllensten fritt till…
Köp här

Isbn: 9789100159801

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Lars Gyllenstens desperados är människor som klänger sig fast vid en trosbekännelse, har felaktiga kartor över livet – kartor som vilseleder och får dem som litar på dem att göra det onda. Genom att skildra den livsfientliga förvillelsen och stela fanatismen kan Gyllensten definiera sitt alternativ, ett livsdugligare…
Köp här

Isbn: 9789100159603

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Jag tackar inte Gud – för den tror jag inte på. Jag prisar inte ödet – för det är ett hjärnspöke. Jag tackar inte slumpen – för den är en undanflykt. Jag tackar inte mina gamla föräldrar – för de var lika oskuldsfulla eller oansvariga för sina liv som jag själv. Jag tackar inte en enda jävel – allra minst mig…
Köp här

Isbn: 9789100159559

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Sokrates död är en av de mest omskrivna händelserna i filosofins historia. Han dömdes till döden för, som man ansåg, sin subversiva verksamhet, en dom som verkställdes i en fängelsecell i Aten en vårkväll 399 f kr då han tömde den berömda giftkalken.   Lars Gyllenstens skildring av förloppet från 1960 är levande och…
Köp här

Isbn: 9789100106997

Utgivningsår: 20050729

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Sokrates’ död är en av de mest omskrivna händelserna i filosofins historia. Han dömdes till döden för, som man ansåg, sin subversiva verksamhet, en dom som verkställdes i en fängelsecell i Aten en vårkväll 399 f kr då han tömde den berömda giftkalken. Lars Gyllenstens skildring av förloppet från 1960 är levande…
Köp här

Isbn: 9789100159825

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Jag heter Abraham. Det är mitt hela namn. Detta är min historia – en evighetshistoria.” Pojken Abraham och hans mamma befinner sig på en båt, till synes utan mål och med havets påtagliga närvaro som medpassagerare. På skärgårdsbåten Framåt Gunga berättas sagor. Under Abrahams uppväxt hinner varje besättningsmedlems…
Köp här

Isbn: 9789100159610

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Diarium spirituale – andlig dagbok – är ett slags utvecklingsroman. Den anknyter till gamla myter om hur livets makter utarmas och förödmjukas – ”nedstiger i dödsriket” – för att därigenom pånyttfödas och återföras till alstrandet och gemenskapen. I Diarium spirituale används mönstret för att skildra en modern…
Köp här

Isbn: 9789100159641

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Efter en verklista på över trettio romaner och en hel del annat, ger Lars Gyllensten nu ut en bok som till största delen består av andras ord. Ändå vill han kalla den för en “fragmentarisk intellektuell självbiografi”. En regelrätt memoarbok om sitt liv har han redan skrivit, men nu handlar det istället om…
Köp här

Isbn: 9789100102456

Utgivningsår: 20040427

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: , Kristina Lugn

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2006 tar Kristina Lugn sitt inträde i Akademien. Hon efterträder Lars Gyllensten på stol nummer 14. Detta är Kristina Lugns inträdestal över sin föregångare.
Köp här

Isbn: 9789172275133

Utgivningsår: 20061227

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I första Mosebok kan man läsa att Vår Herre satte betyg på vad han hade gjort, när han väl var färdig med sin skapelse. Han påstod att allt var mycket bra. I den här boken träffar vi på ett halvt dussin andar som har samlats för att komma underfund med om det där betyget verkligen kan vara riktigt. De är döda, de har…
Köp här

Isbn: 9789100159634

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Den första avdelningen är en lång novell – ett smått raljant återberättande av den helige ökeneremiten Antonius’ levnadsskildring. Den andra delen består av impressionistiska och lyriska noveller, prosaskisser och korta betraktelser. Den tredje skildrar en modern Antonius och hans förespråkare/berättare – en…
Köp här

Isbn: 9789100159658

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Varje tid har haft sin Don Juan, här berättas om en av dem. Det började på 1600talet i Spanien med en munk och dramatiker, som kallades Tirso de Molina. Han berättade om en självhärlig, övermodig Don Juan som trotsar Gud och människor och allt vett, och all anständighet bara för trotsets skull. Han vet att han går…
Köp här

Isbn: 9789100114220

Utgivningsår: 20070330

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Huvudpersonen i Barnabok, Karl-Axel, som slits mellan de båda kvinnorna Klem och Lucy, bär omisskännliga drag av en gyllenstensk desperado. […] I sitt sjaskiga och sterila resonemangsäktenskap med Klem lever han i en liknöjd skentillvaro, som inte ger förlösning och inte hopp. […] Barnabok är i långa…
Köp här

Isbn: 9789188748119

Utgivningsår: 20020301

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Under några av de första århundradena efter Kristi födelse fanns en besynnerlig sekt av kättare, som kallades Kainiter. Kainiterna ansåg, att världen som vi lever i är ond och fylld av lidanden och förvillelser och att den Gud, som har skapat världen, också måste vara ond och grym. Allt som är ont enligt Bibeln, är i…
Köp här

Isbn: 9789100159689

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Tre stämmor, tre stämningar träder fram i denna bok. Huvudskallebok är på sätt och vis tre böcker i en. De olika partierna heter “Vindsmannen”, “Kurri Kulum” och “Huvudskallebok”. Andante – spörjande, tankfullt framskridande, sökande och besvärjande. Scherzo – raskt och skämtsamt,…
Köp här

Isbn: 9789100159665

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Varje tid har haft sin Don Juan, här berättas om en av dem. Det började på 1600-talet i Spanien med en munk och dramatiker, som kallades Tirso de Molina. Han berättade om en självhärlig, övermodig Don Juan som trotsar Gud och människor och allt vett, och all anständighet – bara för trotsets skull. Han vet att han går…
Köp här

Isbn: 9789100138660

Utgivningsår: 20130813

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Sara Lidman, Göran Tunström, Lars Ahlin, Kerstin Ekman, Lars Andersson, Lars Gyllensten, Tove Jansson, Georg Henrik von Wright, Ulla Isaksson, Rolf Edberg, Per Olov Enquist, Göran Palm, Kristina Lugn, Torgny Lindgren, Agneta Pleijel, P. C. Jersild, Sigrid Combüchen, Birgitta Stenberg, Lars Jakobson, Barbro Lindgren

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I år, 2013, firar vi 30-årsjubileum för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris och det gör vi med denna antologi, varuti nästan lika många författare delger omvärlden sin syn på och sitt förhållande till Lagerlöfs författarskap. Alla pristagarna har inte tagit till orda, därför detta nästan , men alla har på sitt…
Köp här

Isbn: 9789186699192

Utgivningsår: 20130815

Utgivare: Heidruns Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Författaren och akademiledamoten Lars Gyllensten (1921–2006) debuterade 1949 med debattboken Moderna myter och skrev under sin livstid en mängd betydande romaner och essäsamlingar, ofta präglade av existentialism och djup insikt, samhällskritik och andliga resonemang. I Klipp i 70-talet samsas essäer och debattartiklar…
Köp här

Isbn: 9789100159696

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Allt sedan tonåren och framåt skrev Lars Gyllensten anteckningar, under långa perioder dagligen, i andra skeden mer sporadiskt. Dessa anteckningar ingick i hans författararbete. Någon gång liknade han dem vid mycelier – böckerna var svamparna, som skjuter upp här och var och då och då ur myceliet. I anteckningarna…
Köp här

Isbn: 9789100159672

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Det var en gång för mycket länge sedan en gammal grumlig kanal, som gled genom den ljuva grönskan i en mellansvensk småstad.    Det var en gång en söndag, det är länge sedan nu, en gammal ljuvlig söndag full av väntan på ingenting.    Barnen.    Då kom en morotsfärgad kanot sakta drivande på ytan, den lyste med sin…
Köp här

Isbn: 9789100138776

Utgivningsår: 20130710

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Ahlin, Lars Andersson, Rolf Edberg, Kerstin Ekman, Peter Englund, Per Olov Enquist, Lars Gyllensten, Ulla Isaksson, Tove Jansson, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Kristina Lugn, Göran Palm, Agneta Pleijel, Bo Strömstedt, Göran Tunström, Georg Henrik von Wright,

Köp här

Isbn: 9789188056795

Utgivningsår: 20040702

Utgivare: Heidruns Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
En dag tycker han sig se sin far i vimlet på Hamngatan framför Nordiska Kompaniet. Men fadern är död sedan många år, det är en synvilla. Eller är det inte bara så? Ljuset ur skuggornas värld gestaltar en minnesprocess. Här växer en borgerlig familj fram: en firma, en farfar med hårda nypor, ett hus på Kungsholmen där…
Köp här

Isbn: 9789100159702

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Moderna myter är den första bok Lars Gyllensten gav ut under eget namn. Den kom under fyrtiotalets sista år och den sammanfattar skarpsinnigt mycket av vad som diskuterades under detta livaktiga decennium. Men den pekar framför allt in i framtiden, genom att visa på ett sätt att undanröja den moderna människans…
Köp här

Isbn: 9789100159726

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Lars Gyllensten (1921-2006) påpekar själv i sitt förord att de flesta ser på memoarer med misstänksamhet, och det med rätta. Tal i egen sak, skryt och tillrättalägganden. Men, skriver han också, samtidigt som minnet är korrumperat och inställsamt är det också självständigt, nyckfullt och hänsynslöst. Och det är i hög…
Köp här

Isbn: 9789100138806

Utgivningsår: 20130813

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I ett litet antikvariat i Sevilla finner en svensk konstnär en pärm med gulnade och buckliga bilder, utförda med grov och enkel teknik på billigt papper. Det visar sig vara en serie träsnitt, som tycks illustrera Don Juans och hans tjänare Juanitos öden, och konstnären fascineras starkt av det outförda i bilderna. Med…
Köp här

Isbn: 9789100159818

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Lars Gyllensten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat. När Odysseus seglade hem från kriget vid Troja, kom han bland annat till lotusätarnas land. Människorna där åt av en växt, som kallades lotus. Den skänkte glömska av det förflutna och lättsinne inför framtiden. Lotusätarna levde i ett lyckligt rus, ett…
Köp här

Isbn: 9789100159719

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA