Bläddra
Sökresultat för Lars Sörqvist... Rensa filter?

av: Lars Sörqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Lean är ett koncept som idag används globalt av företag och organisationer från nästan alla branscher. Inom bl a industri­företag, tjänste­företag, kommunala verksamheter, sjukvård och statliga organisationer har Lean i stor utsträckning kommit att bli det mest populära sättet att utveckla verksamheter och deras…
Köp här

Isbn: 9789144093741

Utgivningsår: 20131029

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Sörqvist

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok behandlar kundtillfredsställelse och kundmätningar ur ett brett perspektiv. Inledningsvis redogörs för behovet av information om kunderna samt hur denna kan utnyttjas. Vidare diskuteras hur kunden utifrån förväntningar, utfall och omgivningsfaktorer upplever olika grad av tillfredsställelse i varierande…
Köp här

Isbn: 9789144015804

Utgivningsår: 20000802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Sörqvist

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok behandlar kvalitetsbristkostnaderna ur ett brett perspektiv där deras effekter på verksamhetens samtliga delar beaktas. Inledningsvis diskuteras kvalitetsbristkostnadsbegreppets innebörd, definition, indelning samt tillämpning. Vidare presenteras ett flertal metoder för att fastställa och mäta en verksamhets…
Köp här

Isbn: 9789144019147

Utgivningsår: 20010902

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Sörqvist

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
De flesta företag och organisationer talar idag om vikten av kundfokusering och marknadsorientering. Kunskap om kunderna har en avgörande betydelse för framgång i de flesta företag och organisationer. För att rätt kvalitet och tillfredsställda kunder skall uppnås krävs att information om kundernas attityder, behov och…
Köp här

Isbn: 9789144032948

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Lars Sörqvist

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I denna bok beskrivs hur ett förbättringsprogram kan byggas upp och införas i verksamheten, hur förbättringsarbete kan bedrivas både som del av det dagliga arbetet och i form av specifika projekt samt hur man på ett systematiskt sätt löser problem och genomför lösningar. Avsikten är att behandla förbättringsarbetet…
Köp här

Isbn: 9789144035987

Utgivningsår: 20040819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Lars Sörqvist, Folke Höglund

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Sex Sigma har blivit det populäraste angreppssättet för förbättringsarbete i de flesta länder. Företag och andra organisationer i många olika branscher tillämpar idag Sex Sigma. Inom bl a tillverkningsindustri, sjukvård, bank och finans, läkemedelsindustri, transportbranschen och livsmedelsindustrin har konceptet…
Köp här

Isbn: 9789144047720

Utgivningsår: 20071120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Lars Sörqvist, Folke Höglund

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Resultatorienterat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster
. Sex Sigma har blivit det populäraste angreppssättet för förbättringsarbete och problemlösning 
 i de flesta länder. Företag och andra organisationer i många olika branscher tillämpar idag Sex Sigma.…
Köp här

Isbn: 9789144114378

Utgivningsår: 20170210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC