Bläddra
Sökresultat för Lars Zanderin... Rensa filter?

av:Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin, Staffan Ingmanson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt, upplaga 7 (2021). Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, arbetsmarknadens parter, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö och skydd mot…
Köp här

Isbn: 9789147143115

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Günzel, Lars Zanderin

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Arbetsmiljörätt och rehabilitering är en praktisk handbok men också en uppslagsbok och ger en samlad redovisning av de aktuella reglerna i lagar, förordningar, tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal. Den sätter in reglerna i ett sammanhang vilket underlättar förståelsen och ger en helhetssyn. Arbetsmiljörätten och…
Köp här

Isbn: 9789147097630

Utgivningsår:20120119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, arbetsmarknadens parter, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö och skydd mot diskriminering. Andra områden som behandlas är…
Köp här

Isbn: 9789147111008

Utgivningsår:20130118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

Kategorier: Äldreomsorg Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken Äldre- och funktionshindersomsorg beskriver fyra olika områden inom äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledarskap och organisation. De olika delarna är integrerade men författarna presenterar de fyra områdena för sig för att göra dem mer lättbegripliga. Avsnittet om regelsystem behandlar…
Köp här

Isbn: 9789147112517

Utgivningsår:20170210

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar.Läs merHälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789147097005

Utgivningsår:20120628

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Nyborg, Richard Ek, Ulf Eklund, Gertrud Roos, Pontus Sjöström, Lars Zanderin

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789144022796

Utgivningsår:20021210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Annika Staaf, Lars Zanderin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer.Läs merBoken tar i tur och ordning upp den offentliga rätten (den konstitutionella rätten) och de olika…
Köp här

Isbn: 9789147096688

Utgivningsår:20110222

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Lars Bejstam, Örjan Edström, Lars Zanderin

Kategorier: Juridik
Nära en miljon människor arbetar idag inom kommuner och landsting. Det motsvarar en femtedel av arbetskraften. Trots sin storlek och trots att denna del av arbetsmarknaden omgärdas av ett i stora stycken eget regelverk, behandlas den ytterst kortfattat i arbetsrättsliga läroböcker. Boken fyller därmed ett stort tomrum…
Köp här

Isbn: 9789144088167

Utgivningsår:20140828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Annika Staaf (red.), Lars Zanderin, Birgitta Nyström

Kategorier: Juridik
Rätt och rättssystem ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Framställningen utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext ska tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Europarättsliga frågor.Läs merTanken är att boken…
Köp här

Isbn: 9789147090068

Utgivningsår:20100225

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Annika Staaf, Lars Zanderin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer. Boken tar i tur och ordning upp den offentliga rätten (den konstitutionella rätten) och de olika…
Köp här

Isbn: 9789147129713

Utgivningsår:20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lars Zanderin, Birgitta Nyström

Kategorier: Juridik
Rätt och rättssystem ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Framställningen utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext ska tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Europarättsliga frågor.Tanken är att boken ska…
Köp här

Isbn: 9789147146994

Utgivningsår:20220601

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Maria Bennich, Sara Esbjörnsson, Ann-Christine Larsson, Joakim Nyman, Lars Zanderin

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Välfärdsteori
Äldre och funktionshindrade ska ha möjlighet att själva välja en god service och omsorg, enligt lagen om valfrihetssystem. Den här boken visar hur kommuner, landsting och regioner kan erbjuda denna valfrihet – utan offentlig upphandling men med lagen om valfrihet som underlag. Det handlar till exempel om…
Köp här

Isbn: 9789147095766

Utgivningsår:20111020

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Karin Jonnergård, Lena Agevall, Torgny Klasson, Lars Zanderin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning. Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så kallade professionsyrken, som till exempel poliser, socionomer och sjuksköterskor. Men vad är det egentligen som kännetecknar professioner? Vad utmärker offentlig…
Köp här

Isbn: 9789144060828

Utgivningsår:20100815

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Pontus Sjöström, Lars Zanderin, Bengt Åkesson

Kategorier: Juridik
Dessa lösningsförslag kompletterar övningsboken, Handelsrättslig översikt – övningar och formulär, och lämnar som titeln antyder lösningsförslag på de cirka 1000 frågor som finns med i övningsboken. Övningsboken är framtagen som kurslitteratur på handelsrättsliga grundkurser och kan med fördel användas av ekonomer. Den…
Köp här

Isbn: 9789144087498

Utgivningsår:20140224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lennart Nyborg, Richard Ek, Ulf Eklund, Gertrud Roos, Pontus Sjöström, Lars Zanderin

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789144022789

Utgivningsår:20021210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Annika Staaf, Lars Zanderin, Håkan Hydén, Birgitta Nyström, Daniel Silander, Eva Schömer, Maria Wolmesjö, Finnur Magnússon

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
När problem avseende mänskliga rättigheter diskuteras, ligger fokus oftast på vår omvärld och på länder med svag politisk, ekonomisk och social utveckling. Syftet med den här boken är att lyfta fram situationen i Sverige. Mänskliga rättigheter i svensk belysning ger ett helhetsperspektiv och tar upp såväl juridiska som…
Köp här

Isbn: 9789147096541

Utgivningsår:20110316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Pontus Sjöström, Lars Zanderin, Bengt Åkesson

Kategorier: Juridik
Den här kursboken innehåller cirka 1000 instuderingsfrågor inom 20 rättsområden som avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, EU-rätt, process- och konkursrätt. Övningsboken är framtagen som kurslitteratur på handelsrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789144087481

Utgivningsår:20140224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin, Andreas La Torre Ek

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Den här lagtextsamlingen omfattar ett mycket stort antal författningar – inte bara inom den specifika skoljuridiken utan också inom andra rättsområden som berör skolans och förskolans verksamheter. Den är avsedd att vara praktiskt taget heltäckande för det behov av tillgång till författningstext som finns hos…
Köp här

Isbn: 9789147098941

Utgivningsår:20130111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Birgitta Nyström, Lars Zanderin

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Rätt och rättssystem ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Framställningen utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext ska tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Europarättsliga frågor.Läs merTanken är att boken…
Köp här

Isbn: 9789147112869

Utgivningsår:20160812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lars Zanderin

Köp här

Isbn: 9789144601410

Utgivningsår:19961231

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172671775

Utgivningsår:20040101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av:Lars Zanderin, Andreas La Torre Ek

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Sammanställningen av lagar, förordningar, föreskrifter och kollektivavtal har som syfte att underlätta dina studier i individuell och kollektiv arbetsrätt samt arbetsmiljörätt. Även viss socialförsäkringsrätt, t.ex. lagen om allmän försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring, finns med i lag- och avtalssamlingen.Vi…
Köp här

Isbn: 9789147095674

Utgivningsår:20101028

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Bengt E Grimlund, Agne Gustafsson, Lars Zanderin

Köp här

Isbn: 9789151831190

Utgivningsår:19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Annika Staaf, Lars Zanderin, Andreas La Torre Ek

Förvaltningsrätt behandlar framför allt olika förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden, men även viss annan offentlig verksamhet samt förvaltningsdomstolarnas hantering av överklagans- och underställningsärenden. De allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelserna liksom merparten av den speciella…
Köp här

Isbn: 9789147095964

Utgivningsår:20110629

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Maria Bennich (red.), Lars Zanderin (red.), Emma Lindström, Maria Wolmesjö

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Under de senaste åren har den offentliga sektorn förändrats, från att vara välfärdsproducent till att i högre grad administrera och kontrollera välfärdstjänster som erbjuds av olika privata aktörer. Detta gäller även socialtjänsten. Ny lagstiftning har lett till förändringar i organiseringen av socialtjänstens arbete,…
Köp här

Isbn: 9789140691774

Utgivningsår:20150910

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Lars Bejstam, Lars Zanderin

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144015316

Utgivningsår:20020415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC