Bläddra
Sökresultat för Lars-Olof Karlsson... Rensa filter?

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Arena är en läromedelsserie för samhällskunskap på gymnasiet som tagits fram för Gy2011. Serien har förutom boken Arena 123, för kurserna 1, 2 och 3 en bok för kurs 1a1, Arena 50p. Till Arena-serien finns ett webbstöd. Arena 123 finns också som interaktiv bok. Arena 123 täcker förutom stoffet till de tre kurserna i…
Köp här

Isbn: 9789140675101

Utgivningsår:20110502

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Arena 123, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning –…
Köp här

Isbn: 9789140678430

Utgivningsår:20140825

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Arena 123 är ett heltäckande digitalt läromedel gymnasiets kurser i samhällskunskap. Framtaget för elever som läser på något av de högskoleförberedande programmen men kan även användas på de yrkesförberedande programmen om du önskar extramaterial.  Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Arena 123 får du ett…
Köp här

Isbn: 9789140680037

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Struktur Samhällskunskap 7–9 är en samhällskunskapsbok för grundskolans årskurs 7–9, som också är lämplig att använda för elever som ska läsa in grundskolans samhällskunskap på introduktionsprogrammet eller komvux. Boken är indelad i sex kapitel som kan läsas i valfri ordning. Tyngdpunkten ligger på den förklarande…
Köp här

Isbn: 9789140687425

Utgivningsår:20150525

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel. Arena 50p, elevbok innehåller åtta teman:Demokrati och mediaSveriges statsskickEuropeiska unionenInternationell politikIndividen i samhälletVälfärden och vardagenArbetsmarknadenMetod…
Köp här

Isbn: 9789151100678

Utgivningsår:20181121

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Läromedlet uppdateras kraftigt varje år. Arena 123, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 på något av de studieförberedande programmen. Här finns…
Köp här

Isbn: 9789151105543

Utgivningsår:20210810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Arena Internationell ekonomi, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekursen Internationell ekonomi på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning…
Köp här

Isbn: 9789140682093

Utgivningsår:20130513

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Arena Internationella relationer, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekursen Internationella relationer på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till…
Köp här

Isbn: 9789140682109

Utgivningsår:20140602

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena Internationell ekonomi är ett heltäckande digitalt läromedel som vänder sig till elever som läser gymnasiekursen Internationell ekonomi. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Arena Internationell ekonomi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. I första delen skildras…
Köp här

Isbn: 9789140686350

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Struktur 7-9 Samhällskunskap Interaktiv elevbok är en samhällskunskapsbok för grundskolans årskurs 7-9, som också är lämplig att använda för elever som ska läsa in grundskolans samhällskunskap på introduktionsprogrammet eller komvux. Boken är indelad i sex kapitel som kan läsas i valfri ordning. Tyngdpunkten ligger på…
Köp här

Isbn: 9789140689856

Utgivningsår:20160504

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789187695612

Utgivningsår:20171114

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Arena 123 är ett heltäckande digitalt läromedel gymnasiets kurser i samhällskunskap. Framtaget för elever som läser på något av de högskoleförberedande programmen men kan även användas på de yrkesförberedande programmen om du önskar extramaterial.  Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Arena 123 får du…
Köp här

Isbn: 9789140680044

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena Internationella relationer är ett heltäckande digitalt läromedel som vänder sig till elever som läser gymnasiekursen Internationella relationer. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Arena Internationella relationer får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Det behandlar…
Köp här

Isbn: 9789140687678

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena Internationella relationer är ett heltäckande digitalt läromedel som vänder sig till elever som läser gymnasiekursen Internationella relationer. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Arena Internationella relationer får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Det behandlar…
Köp här

Isbn: 9789140687685

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena Internationell ekonomi är ett heltäckande digitalt läromedel som vänder sig till elever som läser gymnasiekursen Internationell ekonomi. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Arena Internationell ekonomi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. I första delen…
Köp här

Isbn: 9789140686367

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena Internationella relationer är ett heltäckande digitalt läromedel som vänder sig till elever som läser gymnasiekursen Internationella relationer. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Arena Internationella relationer får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Det behandlar…
Köp här

Isbn: 9789140687692

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Arena 50p, elevbok innehåller åtta teman:Demokrati och massmediaStatsskicket och partiernaEuropeiska unionenInternationell politikIndividen i samhälletVälfärden och…
Köp här

Isbn: 9789140677341

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Struktur 7-9 Samhällskunskap Interaktiv lärarbok är en samhällskunskapsbok för grundskolans årskurs 7-9 med tillhörande lärarmaterial.Boken är också lämplig att använda för elever som ska läsa in grundskolans samhällskunskap på introduktionsprogrammet eller komvux Boken är indelad i sex kapitel som kan läsas i valfri…
Köp här

Isbn: 9789140689863

Utgivningsår:20160504

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB