Bläddra
Sökresultat för Leif Holmberg... Rensa filter?

av: Hervé Corvellec, Leif Holmberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Denna bok bygger på berättelser från vardagen ute i olika organisationer – en vardag som förvånansvärt ofta varken är välordnad eller rationell. Berättelserna är skrivna av unga människor och speglar deras kontakter med arbetslivet i dagens Sverige. Tack vare detta underifrånperspektiv ges utrymme för vardagliga tankar…
Köp här

Isbn: 9789147095681

Utgivningsår: 20100819

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Irena Dychawy Rosner, Ann-Mari Ek, Katrin Hjort, Leif Holmberg, Lisbeth Lindell, Nils-Gunnar Rudenstam, Niels Sandholm Larsen, Maria Skyvell Nilsson, Jane Springett, Claes-Göran Wenestam

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Samarbete förefaller vara en genomgående dimension av vardagsarbetet i vården och omsorgen. Samarbete inom de offentliga verksamheterna är varken oproblematisk eller lätt att genomföra, snarare tvärtom. Debatten kring den offentliga sektorn visar att människor många gånger upplever otillfredsställande kontinuitet samt…
Köp här

Isbn: 9789144048383

Utgivningsår: 20100111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hervé Corvellec, Leif Holmberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Denna bok bygger på berättelser från vardagen ute i olika organisationer. Berättelserna är skrivna av unga människor och speglar deras kontakter med arbetslivet i dagens Sverige. Varje kapitel inleds med en översikt av modeller och begrepp med anknytning till kapitlets tema. Sedan följer ett antal berättelser och efter…
Köp här

Isbn: 9789147065332

Utgivningsår: 20040713

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC