Bläddra
Sökresultat för Leif Jonsson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789157804792

Utgivningsår: 20061001

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805560

Utgivningsår: 20091124

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157806130

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Leif Jonsson, Sven-Inge Arnell, Björn Brorström, Björn Eklund, Eva Ellström, Per-Erik Ellström, Tora Friberg, Lars Ingelstam, Stig Montin, Elisabeth Sundin, Åke Uhlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9789144063690

Utgivningsår: 20061215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Leif Jonsson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Breven från Bengt är en berättelse med både fiktiva och dokumentära inslag om ett levnadsöde präglat av barndomsupplevelser, tvåsamhet och nykterhetsrörelsen.
Köp här

Isbn: 9789198403312

Utgivningsår: 20171211

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av: Anna Andréasson, Kristian Berg, Vagn J Brøndegaard, Marie Byström, Anna Dahlström, Lars-Erik Edlund, Ulla Ekvall, Allan Ellenius, Urban Emanuelsson, Björn Gunnarson, Karin Gustavsson, Ann-Marie Hansson, Alf Hornborg, Leif Jonsson, Örjan Kardell, Olof Karsvall, Per Lagerås, Inger Larsson, Tommy Lennartsson, Henrik Lerner, Håkan Luby, Britt Liljevall, Ewa Ljungdahl, Pia Nilsson, Göran Possnert, Christian Richette, Lilian Ryd, Yngve Ryd, Ingvar Svanberg, Håkan Tunón, Tora Wall, Helena Åberg, Johan Åkerlund, Per-Anders Östling

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen är en antologi med ett trettiotal uppsatser som beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att nå insikt om hur människan brukar och har brukat naturen och dess resurser. Uppsatserna är skrivna av specialister inom en mängd skilda ämnen och beskriver…
Köp här

Isbn: 9789185205936

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Centrum för Biologisk Mångfald

Mediatyp: BC

av: Leif Jonsson

Kommunstyrelseordförande vad gör en sådan? Vad innebär uppdraget och varifrån får man sitt mandat? Ser det likadant ut i alla kommuner? Denna bok, som behandlar ovanstående frågor, är resultatet av ett kunskapsbildande samarbete mellan drygt tio kommunstyrelseordförande och forskare. Kommunstyrelseordföranden verkar…
Köp här

Isbn: 9789157804242

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Leif Jonsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Boken innehåller en berättelse om hur mänskligt liv påverkas av samhällsförhållanden liksom av yrkesval och boende. Läsaren får följa en persons levnadsresa under en intressant period i svenskt samhällsliv och ta del av berättelser och tankar om yrkesmässiga, boendemässiga och sociala förändringar. Härigenom sätts…
Köp här

Isbn: 9789198403336

Utgivningsår: 20181206

Utgivare: Type & Tell

Mediatyp: BC

av: Leif Jonsson

Kategorier: Arkitektur Konst
Göran Lindahl (1924 – 1991) var professor i arkitekturhistoria vid Konsthögskolan i Stockholm från 1961 till 1991 under en period då bebyggelsen i Sveriges städer genomgick större förändringar än någonsin tidigare. I de debatter som fördes kring detta, och i andra frågor, var han en ständigt närvarande och ofta…
Köp här

Isbn: 9789187553370

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av: Leif Jonsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Hälso- och sjukvård Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer
Det byggs mycket i många städer. Ibland är det obebyggda markområden som bebyggs. Det händer också att existerande samhällen rivs för att ge plats åt nya. Stora Sköndal är ett exempel på det senare. Stora Sköndal är ett samhälle lite för sig. Från att ha varit en lantegendom sedan 1600-talet togs fastigheten 1905 i…
Köp här

Isbn: 9789189047792

Utgivningsår: 20200525

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BC

av: Leif Jonsson

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Politikerförakt, misstro och en känsla av bristande effektivitet många känner sig inte delaktiga i sin kommuns politiska liv. Hur förnyar man det politiska arbetet för att komma tillrätta med dessa problem? Vi får följa vad som hände när en kommun Motala organiserade sitt politiska arbete för att kunna vitalisera…
Köp här

Isbn: 9789157804228

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Leif Jonsson

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Ett syskonpar skaffar sig en bild av sina föräldrars uppväxt och tid tillsammans under 1900-talets första hälft med hjälp av ett album och diverse texter. Deras pappa växte upp som statarson vid jordegendomen Bjertorp på den bördiga Varaslätten. Deras mamma var stadsjänta i det då fattiga Gävle. Tillsammans slog sig…
Köp här

Isbn: 9789189308558

Utgivningsår: 20210423

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BC