Bläddra
Sökresultat för Lena Sundberg-Holmberg... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789162257996

Utgivningsår: 20031106

Utgivare: Bonnier Utbildning

Mediatyp: BE

av: Lena Sundberg-Holmberg, Kristina Asker

Grammatikövningar för sfi har ett enkelt upplägg med korta grammatikregler och varierande övningar. De flesta avsnitt avslutas med ett självtest. Grammatikövningar för sfi innehåller basgrammatik för studerande som behöver en lugn studietakt. Här finns varierande övningar i små steg med sammanhang och innehåll. En…
Köp här

Isbn: 9789162259730

Utgivningsår: 20041208

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Gunnar Hellström

Köp här

Isbn: 9789162230777

Utgivningsår: 20000613

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Annika Lönneborg

Bra början 3, Allt-i-ett-boken följer de tidigare delarnas uppläggning med samhällsorienterande teman och uppgifter med textuppföljning. Mer fristående övningar tar upp ordförråd och ordbildning, hörförståelse och diktamen och grammatik. Varje tema avslutas med skriv- och diskussionsövningar.
Köp här

Isbn: 9789162244538

Utgivningsår: 20020506

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Kristina Asker

Köp här

Isbn: 9789162259693

Utgivningsår: 20040517

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162230890

Utgivningsår: 20010816

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Kristina Asker, Lena Sundberg-Holmberg

Köp här

Isbn: 9789162259778

Utgivningsår: 20040707

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Kristina Asker

Grammatikövningar för sfi har en enkel uppläggning med korta grammatikregler och varierande övningar. De flesta avsnitt avslutas med ett självtest. Grammatikövningar för sfi innehåller basgrammatik för studerande som behöver en lugn studietakt. Här finns varierande övningar i små steg med sammanhang och innehåll. En…
Köp här

Isbn: 9789162259679

Utgivningsår: 20040322

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Kristina Asker

Grammatikövningar för sfi har en enkel uppläggning med korta grammatikregler och varierande övningar. De flesta avsnitt avslutas med ett självtest. Grammatikövningar för sfi innehåller basgrammatik för studerande som behöver en lugn studietakt. Här finns varierande övningar i små steg med sammanhang och innehåll. En…
Köp här

Isbn: 9789162259716

Utgivningsår: 20041119

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Gunnar Hellström

Köp här

Isbn: 9789162230753

Utgivningsår: 20000515

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Katarina Stolpe

Jobb i sikte inbegriper övningar inför arbetslivet i Sverige. Genom att medvetandegöra de svenska kulturkoderna underlättar man den första tiden på praktikplatsen eller jobbet. Existerar verkligen Jantelagen på svenska arbetsplatser? Vad säger man som ny medarbetare i fikarummet? Vad bör man undvika att prata om på…
Köp här

Isbn: 9789162278441

Utgivningsår: 20070522

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Annika Lönneborg

Köp här

Isbn: 9789162243234

Utgivningsår: 20011002

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: AC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Kristina Asker

Köp här

Isbn: 9789162259761

Utgivningsår: 20050224

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Sundberg-Holmberg, Annika Lönneborg

Bra början 1 och 2, Grundböckerna tar upp samhällsorienterande teman ur elevperspektiv. Varje tema inleds med en introduktion i bild och text och därefter följer dialoger och texter med ett återkommande persongalleri, följt av autentiska inslag som annonser, tidtabeller etc. Till texterna hör alltid uppgifter och…
Köp här

Isbn: 9789162230852

Utgivningsår: 20010523

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC