Bläddra
Sökresultat för LightSpira... Rensa filter?

av: Barbro Curman

Kategorier: Ande, kropp och själ Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Parapsykologi och psykiska fenomen Personliga berättelser
När någon man älskar lämnar jordelivet, kan det innebära en stor smärta. När den man mister utgör ena delen i ett 30-årigt kärleksfullt äktenskap, kan den som är kvar uppleva sig som en halv människa. Så kändes det för Barbro, när hennes man Mikael dog. Samtidigt inleddes en inre resa som fyllde henne med förundran. I…
Köp här

Isbn: 9789186613341

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Iris Johansson

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
"Ödens vägar" beskriver överklassen och underklassen under 1800-talet från ett ovanligt perspektiv. Huvudpersonen Hanna blir tidigt föräldralös och uppfostras av en så kallad klok gumma, en person som under andra hälften av 1700-talet löpte en reell risk att bli anklagad för att vara häxa. Hon förmedlar till…
Köp här

Isbn: 9789186613402

Utgivningsår: 20190823

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Marianne Lindgren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Fotoböcker Fotografi Konst Modern och samtida poesi Poesi
Marianne Lindgren delar genom sina dikter insikter direkt från hjärtat ─ budskap att känna in och reflektera över. Kombinationen av text och bild i denna nyutgåva av diktsamlingen “Det glömda ljuset” stimulerar fantasin och tar läsaren djupare in i diktens väsen. Dikterna är skrivna mellan 1983-2017. Marianne Lindgren…
Köp här

Isbn: 9789186613372

Utgivningsår: 20180927

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Barbro Curman

Kategorier: Ande, kropp och själ Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Parapsykologi och psykiska fenomen Personliga berättelser
Som så ofta kom Mikaels ord från min vänstra sida och lades i min mun. Jag hade frågat honom hur han har det där han är nu. ”Alla skal är borta. Jag är fri. Kärleken är det allra viktigaste, att vi kan förenas så här i kärlek och att vi kan påverka med det. Vill tacka dig för att du kan härbärgera vår förening i din…
Köp här

Isbn: 9789186613143

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BB

av: Irene Lundblad

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Var fanns jag? Varför behövde andra leda min väg? Varför behövde jag bekräftelse för att veta vad som var rätt eller fel? Varför gled jag bara med på andras banor? Än hit, än dit. Vem var jag? Vad var det för fel på mig?? Sedan barndomen har Tessa, en ensam kvinna i trettioårsåldern, kämpat med att förstå innehållet i…
Köp här

Isbn: 9789186613174

Utgivningsår: 20131009

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: EA

av: Mikael Curman

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
När MER blir fel, måste vi göra något annat, utan att vi riktigt vet vad. Just denna situation, att något känns fel men man vet inte riktigt vad, är vad som driver människor till terapi. Och det är inte terapeutens uppgift att säga hur klienterna bör leva sina liv, utan att hjälpa dem att själva i sin brottning med…
Köp här

Isbn: 9789186613068

Utgivningsår: 20140830

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Barbro Curman

Kategorier: Ande, kropp och själ Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Parapsykologi och psykiska fenomen Personliga berättelser
"You have to get used to this!" I heard a voice say. I trembled as I experienced a presence at the right side of my dinner table. I managed to stay put, playing the guest-just-having-a-dinner role. I more or less rushed to my room when dinner was over. "What is this?" I thought. "You have to…
Köp här

Isbn: 9789186613075

Utgivningsår: 20140905

Utgivare: Lightspira

Mediatyp: BC

av: Doris Ankarberg

Kategorier: Ande, kropp och själ Chakran, auror och andlig energi Hälsa, relationer och personlig utveckling Parapsykologi och psykiska fenomen
Doris Ankarberg, välkänt medium och författare, delar i denna bok med sig av några av sina auraskisser som hon klärvoajant tecknad ned i olika möten med människor. Vi får också ta del av hur hon tolkar färgerna och energierna som hon uppfattar. Så här säger Doris: "Auran avspeglar vårt levande väsen.Vi har genom…
Köp här

Isbn: 9789186613112

Utgivningsår: 20121025

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Mikael Curman

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
TIME PLEASE, the party is over, business as usual is closing! Planet Earth can´t take MORE of what we do today. We have to find a road not yet travelled to create a sustainable future. The world’s situation is similar to that of when a person seeks therapy and says, “My life is unsatisfactory, but I don´t know what to…
Köp här

Isbn: 9789186613082

Utgivningsår: 20120705

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Barbro Curman

Kategorier: Ande, kropp och själ Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Parapsykologi och psykiska fenomen Personliga berättelser
When a loved one leaves the physical plain, it can be intensely painful. When that person is one half of a 30 yr long devoted marriage, it’s like losing a limb. This was how it felt when Barbro’s husband Mikael departed, but amidst the grief an inner journey began that filled her with wonderment. In her first book…
Köp här

Isbn: 9789186613396

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Ralph Jenkins, Marie Örnesved

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
This book invites you on a journey to discover your Self and all your senses intelligently – to be sensitelligent. Your true feelings will help you go beyond fear and control uncovering the true you – your light, love, joy, peace and faith! As you learn to be present, to accept your experiences and forgive yourself you…
Köp här

Isbn: 9789186613129

Utgivningsår: 20121122

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: EA

av: Marianne Hallberg

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Do we live in Paradise without realizing it? The Tale of the Truth is about the new world view that is emerging, about consciousness raising and the interconnectedness of all things. It shows similarities between quantum physics and Eastern philosophy and weaves together personal and transpersonal development with the…
Köp här

Isbn: 9789186613099

Utgivningsår: 20120701

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Doris Ankarberg

Vare sig om du har för vana att be, har en tro eller inte, be ändå! Börja nu. Enkelt. Slut ögonen. Sök de enklaste orden. Låt bönen komma från ditt innersta jag. I ordens kraft utvecklas en djup känsla av klarhet och lugn, men också ett slags ömsint respekt, ja ibland kan du också uppleva vördnad och en sakta…
Köp här

Isbn: 9789186613136

Utgivningsår: 20121025

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Rainer Fäger

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Vi sitter ofta fast i ett nät av illusioner som har blivit kastade över oss och vi tror stenhårt på att det ska vara så och underordnar oss vårt lidande. Jag var inte lycklig och ändå fortsatte jag leva det liv som gjorde mig illa, jag fortsatte i min offerroll tills jag inte orkade längre. Det var då jag upptäckte den…
Köp här

Isbn: 9789186613105

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Lia Lundberg

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Denna bok handlar om Lilla Lia som är högkänslig. Högkänslighet är en personlighetsbeskrivning där hen upplever intryck starkare än många andra. Ca 15-20 % av vår befolkning är högkänsliga (HSP), många utan vetskap om detta. Med hjälp av dessa böcker vill jag och Lilla Lia låta denna personlighet få synas, så att den…
Köp här

Isbn: 9789186613150

Utgivningsår: 20170212

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BB

av: Irene Lundblad

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Efter mer än trettio års hård kamp att förstå sig själv och sin omgivning står Tessa inför en stor utmaning: Att för gott bryta sina livsmönster och förändra sitt sätt att tänka och agera. Hon vill hitta sina inre värden, sin plats i livet och lugnet i tillvaron. Genom en nära och helande relation till naturen vägleder…
Köp här

Isbn: 9789186613211

Utgivningsår: 20140908

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Irene Lundblad

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Var fanns jag? Varför behövde andra leda min väg? Varför behövde jag bekräftelse för att veta vad som var rätt eller fel? Varför gled jag bara med på andras banor? Än hit, än dit. Vem var jag? Vad var det för fel på mig?? Sedan barndomen har Tessa, en ensam kvinna i trettioårsåldern, kämpat med att förstå innehållet i…
Köp här

Isbn: 9789186613167

Utgivningsår: 20130902

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Omkar Nath Wakhlu, Arun Wakhlu

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Our identification with limited notions of who we are is at the root of our current global crisis. We have forgotten our intrinsic wholeness. The time has now come for a new paradigm of development. When we awaken to our oneness with life, we become instrumental in manifesting joy, peace, and abundance in all that we…
Köp här

Isbn: 9789186613259

Utgivningsår: 20160807

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Solveig Hasselqvist-Ax

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Den här boken handlar om kärlek. Om kärleksrelationen mellan mor och son som går bortom det vi kallar livet. Därför är det en bok även om det vi kallar döden. Solveig har förlorat sin son efter en olycka men upptäcker efter hand att han inte är förlorad. Hon förmedlar, genom sitt mod att våga visa hur sårbar en…
Köp här

Isbn: 9789186613235

Utgivningsår: 20140904

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Ted Harris

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Mänsklig Blomstring: En välgrundad kristen hållning lyfter fram några grunddrag i ett kristet sätt att leva. Boken utforskar grundläggande neurofysiologiska och existentiella förutsättningar för mänsklig blomstring. Författaren menar att det mänskliga medvetandet är en meningsskapande förmåga. Han beskriver tre…
Köp här

Isbn: 9789186613266

Utgivningsår: 20160714

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BB

av: Lia Lundberg

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Denna bok handlar om Lilla Lia som är högkänslig. Högkänslighet är en personlighetsbeskrivning där hen upplever intryck starkare än många andra. Ca 15-20 % av vår befolkning är högkänsliga (HSP), många utan vetskap om detta. Med hjälp av dessa böcker vill jag och Lilla Lia låta denna personlighet få synas, så att den…
Köp här

Isbn: 9789186613327

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BB

av: Ted Harris

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Human Flourishing: A viable Christian way of living highlights some basic features in a Christian attitude to life. The book explores basic neurophysiological and existential conditions for human flourishing. The author maintains that human consciousness is a meaning-making ability. He describes three cognitive levels:…
Köp här

Isbn: 9789186613310

Utgivningsår: 20170518

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BB

av: Michael Hersey

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Ascension is the experience of your divinity. It is the full conscious realization that you are the creator of everything in your world. You cannot be a victim. You always exist. Nothing outside of love is real. You are one with God and with Spirit. The possibility of realizing your ascension is the major reason for…
Köp här

Isbn: 9789186613334

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Barbro Curman

Kategorier: Ande, kropp och själ Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Parapsykologi och psykiska fenomen Personliga berättelser
Just as usual Mikael’s words came from my left and placed themselves on my tongue. I had asked him how he is doing and where he is: "All my different layers of “shell” are gone. I am free! Love is the most important thing, that we can be joined like this in love and that we can make a difference through our union.…
Köp här

Isbn: 9789186613358

Utgivningsår: 20180611

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Doris Ankarberg

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medier, änglar och kanalisering Parapsykologi och psykiska fenomen
I över 40 år har Doris Ankarberg arbetat som klärvoajant medium, med föredrag, demonstrationer och seminarier för utveckling av intuition och känslighet med fokus på den egna inneboende kreativa kraften som varje människa besitter. I nästan lika många år har Doris ciceron Cleo, hennes andlige vän och lärare, väglett…
Köp här

Isbn: 9789186613365

Utgivningsår: 20180611

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Ralph K. Jenkins

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Have you ever wondered what the energies of darkness and evil are? How they are created and how they affect and influence people? This book not only provides valuable insights towards understanding how darkness and evil touches everyone, but gives valuable tools to eradicate them. By understanding the nature of…
Köp här

Isbn: 9789186613037

Utgivningsår: 20120705

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Ralph Jenkins, Marie Örnesved

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Welcome home Life Traveller! This is your guide to a peaceful place inside, filled with joy and love. It will teach you how to use your feelings and all of your senses to understand the experiences that life brings. Sensitelligent is “the intelligent use of your senses” and this book offers practical advice on how to…
Köp här

Isbn: 9789186613020

Utgivningsår: 20160528

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC