Bläddra
Sökresultat för Lotta Victor Tillberg... Rensa filter?

av: Lotta Victor Tillberg, Peter Tillberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
En militär chef i utlandstjänst måste kunna agera och ta ansvar för händelseförlopp som man själv inte fullt ut kan kontrollera eller påverka. Samme chef behöver vara beredd på att kunna hantera svårbedömda situationer och verka i motsägelsefulla sammanhang. Ofta i lägen där inga lösningar är givna på förhand och där…
Köp här

Isbn: 9789186837068

Utgivningsår: 20200910

Utgivare: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag

Mediatyp: BB

av: Lotta Victor Tillberg

I denna bok beskriver erfarnavårdarbetare från undersköterska till överläkare i tjugofyra egenhändigt författade texter, problematiska situationer i sin yrkespraktik. Texterna har arbetats fram med hjälp av dialogseminariemetoden som utvecklats på avdelningen för yrkeskunnande och teknologi vid KTH för att undersöka…
Köp här

Isbn: 9789171787019

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172839557

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Lotta Victor Tillberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Utgångspunkten för den här boken är vårdarbetarens egna erfarenheter av att ställas inför problematiska situationer i sin yrkesvardag. I boken beskrivs kunskaps- former som idag ofta nedvärderas eller tas för givna så att de inte uppmärksammas alls. Det handlar om kunskap som är svår att uttrycka konkret i ett direkt…
Köp här

Isbn: 9789173452236

Utgivningsår: 20160119

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Lotta Victor Tillberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ingen samhällsintresserad medborgare kan ha missat att den svenska välfärdsmodellen debatteras. Har vi råd med välfärden i framtiden, ska vinst tillåtas, ska riskkapitalister få äga, avregleringar eller återregleringar, hur säkerställs kvaliteten och hur ska välfärden organiseras? Det är politiker, forskare och andra…
Köp här

Isbn: 9789186743413

Utgivningsår: 20140609

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Lotta Victor Tillberg, Peter Tillberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Krig och försvar Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Samhälle och samhällsvetenskap
A military commander serving overseas must be prepared to act and take responsibility for events that they are not fully in control of or can influence. The same commander needs to be ready to deal with imponderable situations and operate in contradictory contexts, often in situations where there are no…
Köp här

Isbn: 9789186837495

Utgivningsår: 20160523

Utgivare: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Tillberg, Lotta Victor Tillberg, Joakim Svartheden, Bo Rahmström, Jörgen Hildebrandt

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Mission Afghanistan is based on stories told in images and words. They describe missions you cannot actually get used to, what actually being in a hostile environment might be like, what it actually means to trust – or not to trust – someone when it really matters, and how the signs may differ. Here we get to see…
Köp här

Isbn: 9789188053541

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag

Mediatyp: BB

av: red. Lotta Victor Tillberg

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Svenska militärer – vad gör de egentligen? Få utomstående har insyn i militär verksamhet. Det är ett förhållande denna bok syftat till att ändra på. I de tre föregående Uppdragsböckerna har militärer med egna ord beskrivit vad de gör, när de gör de som de tränats för. Vilka uppdrag ska hanteras? Vad möter dem, och…
Köp här

Isbn: 9789188053817

Utgivningsår: 20180523

Utgivare: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag

Mediatyp: BB