Bläddra
Sökresultat för Lunds universitet, Media-Tryck... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789188899712

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Matthias Abelin

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Why do many Swedish citizens feel violated, lose confidence in the authorities or get confused and frustrated when disputing denials of sickness cash benefits? What exactly happens when their appeals to internal reconsideration units and tribunals fail? This thesis applies an anthropology of law approach to questions…
Köp här

Isbn: 9789178950188

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Lisa Källström

Kategorier: Illustrationskonst och kommersiell konst Kommersiell konst och design Kommunikationsvetenskap Konst Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Tvärvetenskap
Pippi utmanar vuxenvärldens frasfyllda och konventionella retorik, inte bara genom hur hon uttrycker sig utan också hur hon ser ut. Med exempel hämtade ur svenska och tyska utgåvor visar Lisa Källström i Pippi mellan världar hur bokillustrationer och pärmbilder framhäver det normbrytande hos Pippi Långstrump, som när…
Köp här

Isbn: 9789188899514

Utgivningsår: 20190925

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Ingemar Karlsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunkt har Ingemar Karlsson inventerat slutbetyg och provbetyg i elva…
Köp här

Isbn: 9789188899477

Utgivningsår: 20190620

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Lisa Olsson Dahlquist

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globaliserings- och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärandeuppdrag? Hur kan mänskliga rättigheter förstås i förhållande till…
Köp här

Isbn: 9789198545906

Utgivningsår: 20190507

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Eric Dryver

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin
Emergency Medicine is a high-stakes field where decisions need to be taken under time-pressure in the setting of constant interruptions. Checklists are used in other high-stakes fields such as the flight industry, and are increasingly used in health care. This compendium provides: · Checklists for the initial…
Köp här

Isbn: 9789163944352

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BE

av: Christiane Muller

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Adjunct clauses are typically considered to be strong islands, meaning that they do not permit the formation of certain dependencies into them, such as extraction of a phrase contained in them to a position outside of the island domain. However, extraction from adjuncts has been reported to be possible in Swedish,…
Köp här

Isbn: 9789188899347

Utgivningsår: 20190425

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Sanjin Pejkovic

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
I samband med det forna Jugoslaviens upplösning, under och efter de krig som kom att dominera mediebilder av området, har det gjorts dokumentärfilmer som på olika sätt berört det tragiska efterspelet av Josip Broz Titos och landets död. Jugoslaviens kollaps var en historisk händelse av stor betydelse för de individer…
Köp här

Isbn: 9789188899156

Utgivningsår: 20190129

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Cristian Abrahamsson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elevengagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna? I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta om sin undervisning och hur de gör för att eleverna…
Köp här

Isbn: 9789188899309

Utgivningsår: 20190404

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Maja Sidstedt

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Genetik (ej medicinsk) Kemi Matematik och naturvetenskap
My PhD project has been a journey, both figuratively and literally speaking. As an employee of the Swedish National Forensic Centre (NFC) in Linköping, I got the opportunity to do my PhD at Lund University in close collaboration with the National Institute of Standards and Technology (NIST) in the USA. Mentored and…
Köp här

Isbn: 9789174226539

Utgivningsår: 20190430

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifikt, en ”kultur X”, för oss kulturvetare att avtäcka och sammanfatta? I…
Köp här

Isbn: 9789198545920

Utgivningsår: 20190912

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Johan Lind

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i en värld där vi är omgivna av olika tekniska lösningar. Därför är det viktigt att vi utvecklar en förståelse för teknik i samhället, dels hur tekniken påverkar oss men också hur vi påverkar tekniken. Det innebär att alla medborgare bör ha förmågor och kunskaper som gör att de kan förstå och agera i olika…
Köp här

Isbn: 9789188899286

Utgivningsår: 20190416

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Eva Pennegård

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
”Elever är en källa att ösa ur om man vill utvecklas professionellt.” Lärare i fysik, årskurs 7 Synligt lärande har sedan Hatties välkända bok från 2008 ”Visible Learning”, blivit ett flitigt använt begrepp i skolutvecklingssammanhang. I Hatties sammanställning om vad som påverkar elevers kunskapsutveckling är ett av…
Köp här

Isbn: 9789188899262

Utgivningsår: 20190312

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Anna Sjöberg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Men en annan Abraham, […] en som verkligen vill offra, men som inte kan tro att det är han som avses. […] Han fruktar att han förvisso kommer att rida ut med sonen, men på vägen förvandlas till Don Quixote. En Abraham som kommer okallad! – Franz Kafka till Robert Klopstock, 1921 Franz Kafkas humoristiska turnering av…
Köp här

Isbn: 9789188899422

Utgivningsår: 20190529

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Karin Blomqvist

Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet
Köp här

Isbn: 9789188899095

Utgivningsår: 20180927

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Måns Svensson, Oscar Björkenfeldt

Kategorier: Bilar Fordon Livsstil, hobby och fritid Motorfordon
This studie was performed in December and January 2018-2019 on behalf of The Swedish Transport Agency to study the premises for public compliance with environmental zone regulations based on theories aboute attitudes and norms. Along with indicators of attitudes and norms, the study maps out relevant questions…
Köp här

Isbn: 9789172674127

Utgivningsår: 20190402

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Pär Nilsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens spalter. Trots det är de redaktionella…
Köp här

Isbn: 9789188899224

Utgivningsår: 20190205

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Göran Jönsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Hur många kilo kan man banta bort på en vecka? Är du vänster- eller högerögd? Ser man smalare ut klädd i svart? Varför blir man lättare solbränd på stranden? Vad är det för spår som syns efter flygplan? Varför känns det svalare när man startar en fläkt? Varför är promenader så bra träning? Varför blir en tunn t-shirt…
Köp här

Isbn: 9789151905532

Utgivningsår: 20190215

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Carys Egan-Wyer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konsumtion och konsumism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
In this thesis, I critically explore the ways in which people consume extraordinary experiences and what this can tell us about contemporary society. My findings question the idea that extraordinary experiences are an escape from the demands of everyday life. I show instead that social (especially neoliberal)…
Köp här

Isbn: 9789178951895

Utgivningsår: 20190918

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Martin Joormann

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Legitimized Refugees investigates the question of how the Swedish migration bureaucracy’s highest legal instance, the Migration Court of Appeal, legitimizes decisions that affect the lives of asylum seekers. Based on critical discourse analysis of precedents and informed by semi-structured interviews with migration…
Köp här

Isbn: 9789172674110

Utgivningsår: 20190417

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Per Wickenberg

Kategorier: Juridik
Court research is a well-known field within classical Sociology of Law, and particularly within Scandinavian Sociology of Law. One of the main aims of this report is to highlight the type of court research that is being conducted, and has been conducted, within Sociology of Law as well as to present some of the…
Köp här

Isbn: 9789172674080

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Lars Holm

Kategorier: Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Detta är en utgåva av ett urval av de brev som utväxlades mellan Jacob Jonas Björnståhl och medlemmar av familjen Rudbeck under åren 1768–1778, då Björnståhl var lärare och mentor åt Adolf Rudbecks och Sigrid Eva Strombergs två söner Adolf Fredrik och Carl (Fredrik) på deras europeiska grand tour. Björnståhls egen…
Köp här

Isbn: 9789188899248

Utgivningsår: 20190605

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Ulrik Volgsten

Kategorier: Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Musik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsantologin Musikens medialisering och musikalisering av medier och…
Köp här

Isbn: 9789198504583

Utgivningsår: 20190801

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Kjellström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
This theoretical study analyzes the consequences of outsourcing and insourcing when organizational routines cross the boundaries of the business organization. Three different conventional industry cases illustrate the phenomenon of organizational routines and how boundaries of time and space are challenged both within…
Köp här

Isbn: 9789178950140

Utgivningsår: 20190228

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Bård Norheim

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering Transportplanering och transportpolitik
”Kollektivtrafik – utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Det råder bred enighet om att attraktiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbar utveckling i våra städer och regioner. Frågan är bara: hur kan man åstadkomma en mera attraktiv…
Köp här

Isbn: 9789177533429

Utgivningsår: 20170921

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Fredrik Hanell

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala nätverkstjänsten Facebook. I avhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789198369076

Utgivningsår: 20190114

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Fredrik Norén, Emil Stjernholm

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligheter att fostra, påverka och utbilda diskuterades regelbundet. Men i…
Köp här

Isbn: 9789198504576

Utgivningsår: 20190801

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Jonas Ringström

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Psykoterapi är en metod för att skapa förändring hos patienten. Men vad är det som ska förändras? Vad är målet med förändringen? Avhandlingen handlar om vad som kommit att kallas för den tredje generationens kognitiva beteendeterapier. Tre terapimodeller – Acceptance and Commitment Therapy, metakognitiv terapi och…
Köp här

Isbn: 9789172673380

Utgivningsår: 20110921

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Alexander Maurits m.fl, Katarina Mårtensson

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I denna antologi har vi samlat nio…
Köp här

Isbn: 9789188473158

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Henrik Skrak

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Författaren ger en bild av själva händelsehistorien runt det demokratiska genombrottet i Sverige vid första världskrigets slut, men undersöker framför allt svenska historieläroböcker 1920–2010 i deras skildring av förloppet. Under de perioder som kan sägas utgöra den svenska modellens uppgång respektive den svenska…
Köp här

Isbn: 9789188899712

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Anna Lihammer

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Bildandet av kungariket Danmark brukar presenteras som en långdragen och linjär process där forntida hövdingar knyts ihop med den moderna nationalstaten. “Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien” fokuserar istället de många små berättelserna bortom den stora. Avhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789189578067

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Lisa Flower

The courtroom work of defence lawyers entails managing emotions: irritation when a client says something damaging, surprise when a witness says something unexpected and disgust towards gruesome evidence. Emotions abound in all criminal trials even if they are, at times, rather inconspicuous. Loyalty Work is a…
Köp här

Isbn: 9789177538202

Utgivningsår: 20181002

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Per Gustafson

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Sekuritet eller den säkerhet i samma betydelse som engelskans security, handlar om det verksamhetsskydd för organisation, medarbetare och övriga som behövs för att motverka fara, skada, förlust eller brott. Sekuritet är därmed en fråga om trygghet. För att möta framtidens utmaningar har doktorandarbetet syftat till att…
Köp här

Isbn: 9789177534976

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Lestarini Saraswati Hapsoro, Magnus Johansson, Anteneh Tesfaye Lemma, Krisztina Orbán, Hario Priambodho, Christine Sandal, Stephen Rading-Stanford, Axel Vikström

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This edited volume, Excellent MSc Dissertations 2018, is the third in the series that brings a selection of eight postgraduate dissertations, written by the students who undertook the MSc degree in Media and Communication at Lund University, in Sweden and graduated in June 2018. During the Masters Programme in Lund,…
Köp här

Isbn: 9789198161441

Utgivningsår: 20190114

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Hans Teke

Kategorier: Filosofi och religion Pedagogik Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Is there a formula for ethics teaching more effective than others, if the purpose is to make a difference as to how students relate and respond to ethical problems in their own lives? And, if so, what would that formula look like? Would it be anything similar to ethics teaching as it is “ generally” performed or would…
Köp här

Isbn: 9789188899613

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172673694

Utgivningsår: 20140826

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Emma Severinsson

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om…
Köp här

Isbn: 9789188473950

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Mona Hemmaty

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Sweden is known as one of the most generous countries in the world when it comes to migration politics. Relying upon principles of universalism and egalitarianism, it has committed itself to social rights to migrants and received more migrants than most other places in Europe. A decade back in 2008, Swedish labour…
Köp här

Isbn: 9789178950362

Utgivningsår: 20190325

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Maria Heintz

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Interaktion sker ofta i grupper. En grupp barn förväntas vara i dagligen är skolklassen. I dagens samhälle är skolan den enda tvingande arenan som finns kvar. Vad händer när skolan sätter samman barn till en skolklass och sedan förväntar sig att alla ska vara kompisar med alla? Vilka kamratskapande grupprocesser sker…
Köp här

Isbn: 9789189604605

Utgivningsår: 20180607

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Olof Hallonsten

Köp här

Isbn: 9789177538226

Utgivningsår: 20180910

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC