Bläddra
Sökresultat för Magdalena Schubert... Rensa filter?

av:Görel Hydén, Cecilia Svidén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt, samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett facit kan naturligtvis aldrig täcka alla alternativa formuleringar och funderingar – det viktiga är att eleven kan motivera sina svar. Handledningarna till del B och…

Isbn: 9789144085821

Utgivningsår:20121217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt, samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett facit kan naturligtvis aldrig täcka alla alternativa formuleringar och funderingar – det viktiga är att eleven kan motivera sina svar. Handledningarna till del B och…

Isbn: 9789144085845

Utgivningsår:20130123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Schubert, Cecilia Svidén, Görel Hydén

I Läsförståelse tränas eleven till att bli en aktiv läsare – en som läser för att förstå, och som löser problemet om man inte förstår. Läsförståelse innebär i detta material allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är konstruerade så att svaren måste sökas i…

Isbn: 9789144072524

Utgivningsår:20110609

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är…

Isbn: 9789144092850

Utgivningsår:20140114

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är…

Isbn: 9789144092782

Utgivningsår:20140114

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett kopieringsunderlag i Lärarens bok underlättar dokumentationen av varje elevs läsförståelseutveckling. Serien Läsförståelse har sedan första upplagan fått ny layout…

Isbn: 9789144092737

Utgivningsår:20040101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Isbn: 9789171797407

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Cecilia Svidén, Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I Läsförståelse tränas eleven till att bli en aktiv läsare – en som läser för att förstå, och som löser problemet om man inte förstår. Läsförståelse innebär i detta material allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är konstruerade så att svaren måste sökas i…

Isbn: 9789144085807

Utgivningsår:20120928

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är…

Isbn: 9789144092836

Utgivningsår:20140114

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är…

Isbn: 9789144092867

Utgivningsår:20140114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Cecilia Svidén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett kopieringsunderlag i Lärarens bok underlättar dokumentationen av varje elevs läsförståelseutveckling. Serien Läsförståelse har sedan första upplagan fått ny layout…

Isbn: 9789144092843

Utgivningsår:20220610

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Magdalena Schubert, Cecilia Svidén, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt, samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett facit kan naturligtvis aldrig täcka alla alternativa formuleringar och funderingar – det viktiga är att eleven kan motivera sina svar. Handledningarna till del B och…

Isbn: 9789144072968

Utgivningsår:20110616

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rose-Marie Dietrichson, Magdalena Schubert

Kategorier: Historia Historia och arkeologi

Isbn: 9789171797612

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
I serien Språklära får eleverna utveckla sin ordkunskap och träna på regler som är nödvändiga för att kunna skriva korrekt svenska. Språklära-serien har en enkel och överskådlig struktur – alla kapitel är upplagda på samma sätt för att eleverna lätt ska kunna känna igen sig och veta vad de ska göra, men övningarna är…

Isbn: 9789144073781

Utgivningsår:20110623

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
Vår mycket populära serie Språklära A–C har fått en trivsam uppfräschning, med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat – där tränas de moment som eleverna bör behärska för att språket ska utvecklas, bland annat ordkunskap och skrivregler. I böckerna ingår även uppgifter där eleverna tränar sitt…

Isbn: 9789144083049

Utgivningsår:20120709

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
Vår mycket populära serie Språklära A–C har fått en trivsam uppfräschning, med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat – där tränas de moment som eleverna bör behärska för att språket ska utvecklas, bland annat ordkunskap och skrivregler. I böckerna ingår även uppgifter där eleverna tränar sitt…

Isbn: 9789144081472

Utgivningsår:20120703

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Isbn: 9789171792563

Utgivningsår:19980101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
I serien Språklära får eleverna utveckla sin ordkunskap och träna på regler som är nödvändiga för att kunna skriva korrekt svenska. Språklära-serien har en enkel och överskådlig struktur – alla kapitel är upplagda på samma sätt för att eleverna lätt ska kunna känna igen sig och veta vad de ska göra, men övningarna är…

Isbn: 9789144087382

Utgivningsår:20121217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Kalle Güettler, Kristina Güettler, Magdalena Schubert

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Lärarhandledningen är en faktabank som ger läraren ”kött på benen” för att kunna berätta inspirerande och ge eleverna förförståelse. Där finns också gott om kopieringsunderlag med bland annat blindkartor och fördjupningstexter. Någon övningsbok behövs inte – elevbok och lärarhandledning är helt tillfyllest för en…

Isbn: 9789171796431

Utgivningsår:20090101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
Vår mycket populära serie Språklära A–C har fått en trivsam uppfräschning, med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat – där tränas de moment som eleverna bör behärska för att språket ska utvecklas, bland annat ordkunskap och skrivregler. I böckerna ingår även uppgifter där eleverna tränar sitt…

Isbn: 9789144085609

Utgivningsår:20120925

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett kopieringsunderlag i Lärarens bok underlättar dokumentationen av varje elevs läsförståelseutveckling. Serien Läsförståelse har sedan första upplagan fått ny layout…

Isbn: 9789144092874

Utgivningsår:20221114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rose-Marie Dietrichson, Magdalena Schubert

Kategorier: Historia och arkeologi
Tid att minnas är en kronologiskt uppbyggd lärobok i historia. Den ger en översikt över viktiga händelser och personer, från istiden och fram till Karl IX (4–5) resp början av 1800-talet (4–6). Boken ger eleverna en känsla för tidens gång och visar dem hur olika händelser påverkat historien. De får också följa…

Isbn: 9789171797131

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
I serien Språklära får eleverna utveckla sin ordkunskap och träna på regler som är nödvändiga för att kunna skriva korrekt svenska. Språklära-serien har en enkel och överskådlig struktur – alla kapitel är upplagda på samma sätt för att eleverna lätt ska kunna känna igen sig och veta vad de ska göra, men övningarna är…

Isbn: 9789144073798

Utgivningsår:20110624

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Schubert, Bengt Tollstadius

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Till varje kapitel i elevböckerna finns en utförlig faktatext för läraren i lärarhandledningen. Efter faktatexten följer ”Förslag till arbetsgång” med en enkel planering liksom idéer för samtal, bilduppgifter och bredvidläsning. Till varje kapitel finns också förslag till instuderingsfrågor. Vissa kapitel…

Isbn: 9789171799647

Utgivningsår:20040101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Isbn: 9789171801517

Utgivningsår:20101001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén, Bengt Tollstadius

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
I Spår av tro lär eleverna känna Bibeln och den kristna traditionen, går vidare till de andra världsreligionerna och utvecklar sin respekt och tolerans för olika människors sätt att tro och uttrycka sin religiositet. Kopplingar till historien görs, för att skapa förståelse för religiösa händelser. I dagens…

Isbn: 9789144079363

Utgivningsår:20120706

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Isbn: 9789171797414

Utgivningsår:20010101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Isbn: 9789171801616

Utgivningsår:20101001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
Lärarens bok består av en elevbok med en handledning, facit och diagnoser i en plastficka på omslagets insida.I handledningen kommenteras syfte, uppläggning och förslag till arbetssätt. Diagnosunderlag finns i form av kopieringsunderlag att använda efter vissa kapitel. I Lärarens bok till bok B och C finns också en…

Isbn: 9789144082288

Utgivningsår:19990101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
I Spår av tro lär eleverna känna Bibeln och den kristna traditionen, går vidare till de andra världsreligionerna och utvecklar sin respekt och tolerans för olika människors sätt att tro och uttrycka sin religiositet. Kopplingar till historien görs, för att skapa förståelse för religiösa händelser. I dagens…

Isbn: 9789171791870

Utgivningsår:19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Isbn: 9789171794307

Utgivningsår:20000101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Isbn: 9789171793485

Utgivningsår:19990101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
Språklära 2 Lärarens bok består av en elevbok med handledning och facit i en plastficka på omslagets insida. I handledningen hittar du som lärare förslag till arbetssätt och kommentarer till syfte och uppläggning. I Språklära 2 Lärarens bok finns också kopieringsunderlag för diagnoser, en till varje huvudmoment,…

Isbn: 9789171793492

Utgivningsår:19990101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rose-Marie Dietrichson, Magdalena Schubert

Kategorier: Historia och arkeologi
Tid att minnas är en kronologiskt uppbyggd lärobok i historia. Den ger en översikt över viktiga händelser och personer, från istiden och fram till Karl IX (4–5) resp början av 1800-talet (4–6). Boken ger eleverna en känsla för tidens gång och visar dem hur olika händelser påverkat historien. De får också följa…

Isbn: 9789171796578

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Rose-Marie Dietrichson, Magdalena Schubert

Kategorier: Historia och arkeologi
Lärarhandledningen är indelad i temaområden. Varje temaområde presenteras först översiktligt: ”Vad var det som hände under just denna period? Vilka förändringar inträffade?” Därefter ges fakta till varje uppslag i elevboken, som kan utgöra grunden för lärarens berättande. Det finns också förslag till…

Isbn: 9789171796585

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
Lärarens bok består av en elevbok med en handledning, facit och diagnoser i en plastficka på omslagets insida.I handledningen kommenteras syfte, uppläggning och förslag till arbetssätt. Diagnosunderlag finns i form av kopieringsunderlag att använda efter vissa kapitel. I Lärarens bok till bok B och C finns också en…

Isbn: 9789144085647

Utgivningsår:20000101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Isbn: 9789171801371

Utgivningsår:20101001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Schubert

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Till varje elevbok finns en lärarhandledning. Här finns utförliga faktatexter för läraren i anslutning till varje kapitel. Under rubriken ”Att samtala om” ges förslag till frågor att diskutera. ”Praktiskt arbete” ger förslag till olika projekt att genomföra till varje avsnitt. I…

Isbn: 9789171791269

Utgivningsår:19960101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro

Isbn: 9789144079356

Utgivningsår:20120423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Isbn: 9789171792938

Utgivningsår:19980101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC