Bläddra
Sökresultat för Magnus Granlund... Rensa filter?

av: Michael Sjöberg, Magnus Granlund, Lennart Stéen, Marie Svendenius, Ola Schönning, Christer Olofsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144073521

Utgivningsår: 20110506

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Malin Christensson, Magnus Granlund, Lars Lund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Jimmie Söndergaard, Fredrik Wernheden, Claes Cilgin-Witzell

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Personskada Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd Skadestånd
Fakta, aktuell praxis, tabeller samt expertkommentarer till samtliga ersättningsposter Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och…
Köp här

Isbn: 9789144138572

Utgivningsår: 20200423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Michael Sjöberg, Michael Sjöberg, Lennart Stéen, Marie Svendenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144080932

Utgivningsår: 20120413

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Michael Sjöberg, Lennart Stéen, Marie Svendenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144090375

Utgivningsår: 20130418

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Magnus Granlund, Carolina Östgren

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
I kölvattnet av den s.k. Macchiariniskandalen har frågor om forskningsetik fått stor uppmärksamhet. Forskningsverksamhet är omgärdad av många etiska regler. Vad som anses vara god forskningsetik och god forskningssed har växt fram successivt i diskussioner inom forskarsamhället både internationellt och nationellt. De…
Köp här

Isbn: 9789172237742

Utgivningsår: 20191127

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Madeleine Randquist, Malin Christensson, Magnus Granlund, Lars Lund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Jimmie Söndergaard, Fredrik Wernheden

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Personskada Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd Skadestånd
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial…
Köp här

Isbn: 9789144143866

Utgivningsår: 20210423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Eriksson, Magnus Granlund, Marcus Radetzki, Ola Schönning, Marie Svendenius

Köp här

Isbn: 9789144049403

Utgivningsår: 20080428

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Granlund

Kategorier: Juridik
Denna bok beskriver på ett enkelt och lättfattligt sätt hur förvaltningslagens regler ska tillämpas. Boken innehåller en kort och koncis beskrivning av rättsområdet vilket ger läsaren möjlighet att snabbt förstå grunderna i hur reglerna ska tillämpas i en given situation. För att ytterligare åskådliggöra hur reglerna…
Köp här

Isbn: 9789144052397

Utgivningsår: 20090514

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144055251

Utgivningsår: 20090423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christer Olofsson, Michael Sjöberg, Magnus Granlund, Ola Schönning, Marie Svendenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144059976

Utgivningsår: 20100507

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Granlund, Olle Lundin

Kategorier: Juridik
Kommunal ärendehandläggning är en handbok i förvaltningsrätt som är inriktad på den kommunala sektorn. Framställningen utgår från reglerna i förvaltningslagen. Relevansen för den kommunala förvaltningen påtalas särskilt när så är relevant. Förvaltningslagen och kommunallagen befinner sig i ett ibland komplicerat…
Köp här

Isbn: 9789144059495

Utgivningsår: 20101019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC