Bläddra
Sökresultat för Magnus Johansson... Rensa filter?

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord.   Reparationskurs Skriva innehåller både kopieringsunderlag och…
Köp här

Isbn: 9789140663504

Utgivningsår:20090812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Senait Bohlin, Cecilia Brunosson, Liza Greczanik, Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Portal är ett basläromedel i svenska för årskurs 7-9, uppbyggt utifrån det centrala innehållet i svenska. Portal innehåller inspirerande och förklarande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. Läromedlet består av den tryckta elevboken och en elevwebb där eleverna kan…
Köp här

Isbn: 9789140675569

Utgivningsår:20120607

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Magnus Johansson, Maria Wadenius

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord.  Reparationskurs Läsa Kopieringspärm innehåller specialskrivna texter, både…
Köp här

Isbn: 9789140656100

Utgivningsår:20080311

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord.   Reparationskurs Läsa Lärarhandledning är ett självklart komplement till den…
Köp här

Isbn: 9789140661166

Utgivningsår:20080516

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Per Magnus Johansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Litteraturvetenskap och litteraturkritik Modern filosofi: från 1800 Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok behandlar förhållandet mellan några centrala texter av August Strindberg och ett antal bärande tankar hos Sigmund Freud. Strindberg och Freud var naturligt nog påverkade av de dominerande idéerna i sin tid – och samtidigt banbrytande på sina respektive områden. Men som Per Magnus Johansson påvisar, så…
Köp här

Isbn: 9789171736093

Utgivningsår:20201106

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Ali Sarkohi, Gerhard Andersson, Finn Bengtsson, Jan Beskow, Maria Bragesjö, Mats Dahlin, Pia Enebrink, Tomas Furmark, Ata Ghaderi, Magnus Johansson, Erik Hedman-Lagerlöf, Linda Jüris, Peter Molander, Doris Nilsson, Richard Stenmark, Lisa B Thorell, Sandra Weineland, Elisabeth Welch, Bengt E Westling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
Synen på psykisk hälsa och ohälsa har blivit mer komplex under de senaste åren. I det biopsykosociala perspektivet, som presenteras i denna bok, förespråkas att psykisk hälsa och ohälsa måste förstås inte bara som psykologiska fenomen, utan också som biologiska och sociala. Författarna integrerar således evidensbaserad…
Köp här

Isbn: 9789144131160

Utgivningsår:20210727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Bygg språket är ett material för de elever som behöver träna extra när det gäller läs och skriv. I lättsamt ton och på ett stimulerande sätt lotsas eleverna in i arbetet med att utöka ordförrådet, utveckla sitt skrivande och förbättra sin läsförståelse. Bygg språket är en faktabok med genomgångar och förklaringar. Den…
Köp här

Isbn: 9789140691286

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Senait Bohlin, Cecilia Brunosson, Liza Greczanik, Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Portal är ett komplett basläromedel i svenska för årskurs 7–9 utformat efter Lgr 11. Portal ger stor valfrihet. Förutom Portal Grundbok finns Portal Elevwebb där eleverna kan träna vidare på egen hand och repetera. Genom elevwebbens material och Portal Fördjupingsbok 1 och 2 finns stora möjligheter till…
Köp här

Isbn: 9789140676016

Utgivningsår:20140130

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Att arbeta med Mango Språk innebär att eleverna får utforska språkets alla möjligheter och samtidigt skaffa sig en språklig säkerhet som gör att de vågar uttrycka sig i olika situationer. Mango Språk består av en entusiasmerande faktabok med många exempel och fyra arbetsböcker med konkreta övningar på det som tas upp i…
Köp här

Isbn: 9789140641915

Utgivningsår:20040818

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Monica Anjefelt, Tomas Böhm, Maria Yassa, Agnes Mesterton, Iréne Matthis, Lisbeth Hellberg, Magnus Kihlbom, Per Magnus Johansson, Bo Sigrell, Gunnar Karlsson, Clarence Crafoord, Jonas Nerbe

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
10 skäl att älska Freud är en appell, ett manifest: för psykoanalysen, för Sigmund Freud och hans efterföljare. Det finns minst tio skäl att älska Freud: för hans humor, mod, viljan att rannsaka sig själv, öppenheten inför det som ansågs avvikande, förmågan att lyssna uppmärksamt, att stå ut med det okända, sökandet…
Köp här

Isbn: 9789127131323

Utgivningsår:20110425

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Jakob Gustavsson, Jonas Tallberg, Karin Aggestam, Jan Joel Andersson, Rikard Bengtsson, Ulf Bjereld, Annika Björkdahl, Karin Bäckstrand, Lisa Dellmuth, Marie Demker, Kjell Engelbrekt, Magnus Ericson, Johan Eriksson, Martin Hall, Eva Hansson, Karl Magnus Johansson, Thomas Jonter, Sara Kalm, Catarina Kinnvall, Annica Young Kronsell, Charles Parker, Alexa Robertson, Eric Stern, Fredrik Söderbaum, Anders Uhlin

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i…
Köp här

Isbn: 9789144139463

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Karl Magnus Johansson, Rebecca Olsson

Kategorier: Bakning, bröd och kakor Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: mat och samhälle Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Maträtter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Arkiv kan skapa kunskap om samhällsförändringar och berätta om individers levnadsöden genom historien. Men arkiv kan även inspirera oss i köket! Vad sägs till exempel om en mandelkaka med rosenvatten från 1700-talet, eller kanske konjaksringar från 1870-talet? Hösten 2017 bjöd Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg in…
Köp här

Isbn: 9789198465723

Utgivningsår:20180419

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg

Mediatyp: BC

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord. Reparationskurs Ord tar fasta på att ordförrådet har stor betydelse för elevers…
Köp här

Isbn: 9789140672223

Utgivningsår:20110131

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789198519976

Utgivningsår:20211015

Utgivare: Arche Press

Mediatyp: BB

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Att arbeta med Mango Språk innebär att eleverna får utforska språkets alla möjligheter och samtidigt skaffa sig en språklig säkerhet som gör att de vågar uttrycka sig i olika situationer. Mango Språk består av en entusiasmerande faktabok med många exempel och fyra arbetsböcker med konkreta övningar på det som tas upp i…
Köp här

Isbn: 9789140641922

Utgivningsår:20050204

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Magnus Johansson, Liza Greczanik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel som är uppdaterat, omarbetat och anpassat efter Lgr22. Med Gleerups sv/sva 7–9 får du och dina elever:  •    Genomgångar med progression från årskurs 7…
Köp här

Isbn: 9789140682642

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Georg Klein, Alyson JK Bailes, Aaron Ciechanover, Ingemar Ernberg, Peter Jansson, Per Magnus Johansson, Bobil Jönsson, Thomas Kabdebo, Judit Kiss, Peter Nadas, Ulf Pettersson, Birgitta Sander, Fredrik Ullén, Unnur Valdimarsdóttir, Hans Wigzell

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
År 1990 utkom antologin Kreativitet och flow, som bestod av en samling essäer av författare och framstående forskare inom olika verksamhetsområden där de svarade på vad begreppet kreativitet och flow innebar för dem. Drygt tjugo år senare efterfrågas boken alltjämt. Vi tyckte därför att det åter var dags att ställa…
Köp här

Isbn: 9789173374156

Utgivningsår:20121009

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BC

av:Joakim Forsemalm, Magnus Johansson, Paul Göransson

Kategorier: Arkitektur Konst
Hur byggs en stad? Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden? I ett land med växande befolkning och stark urbanisering är byggandet av stad en grundläggande samhällsfråga. Vem bygger? Hur och för vem byggs det? Och med vilken kunskap? Etnolog Joakim…
Köp här

Isbn: 9789188369246

Utgivningsår:20190405

Utgivare: Dokument Press

Mediatyp: BC

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
En riktigt bra berättelse är grunden till läsglädje. I BoA-serien är det också grunden till olika aktiviteter som tränar elevernas färdigheter i svenska. En spännande handling som fångar elevernas intresse blir utgångspunkt för övningar i läsförståelse och skrivning, och också en gemensam grund för samtal och…
Köp här

Isbn: 9789140664600

Utgivningsår:20090312

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ewa Svensson, Kristina Swenningsson, Magnus Johansson, Joakim Hedström, Helene Engström, Peter Ekvall, Malin Boström, Jenny Åkerblom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Självhjälp och praktiska råd
40 böcker med KUNSKAP PÅ NOLLTID Ett bokpaket med 40 böcker i en mix av titlar som passar att ställa på jobbet när anställda behöver inspiration och kunskap på jobbet. Bokpaketet fungerar också utmärkt som säljbox att ställa på disken. Lämplig för bokhandeln, hotell, sjukhuskiosker och vid tåg-, buss- och…
Köp här

Isbn: 9789186951177

Utgivningsår:20151115

Utgivare: Eget förlag

Mediatyp: BC

av:Claudia Fahlke, Per Magnus Johansson, Sven G. Carlsson, Billy P.M. Larsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
”’ I Psykopatologi presenteras en aktuell och vetenskapligt förankrad kunskap om psykopatologi utifrån tre centrala psykologiska teorier: biologisk psykologi
Köp här

Isbn: 9789127119383

Utgivningsår:20120130

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Christian Lundahl, Larissa Mickwitz, Pia Skott, Erika Björkström, Lesley Brunnman, Magnus Johansson Strindberg, Alva Klum Ekdahl, Jan Kypengren, Bodil Norrbom, Anton Ravik, Andreas Rung, Jenny Rångeby, Jenny Sjöblom, Sara Svennungsson Söderberg, Joanna Thelander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skolutveckling för hållbart lärande utgår från ett helhetsperspektiv på skolutveckling. Det handlar om att se till elevens hela lärande­situation där både välbefinnande och bildning står i centrum, men också om att engagera hela skolan i ett multiprofessionellt utvecklingsarbete. I boken beaktas såväl betydelsen av…
Köp här

Isbn: 9789144161525

Utgivningsår:20221004

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Stegen vänder sig till unga vuxna som av olika anledningar behöver extra träning i svenska språket. Böckerna kan användas i svenska som andraspråk, specialundervisning eller som bredvidmaterial. Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga. Sätt ord på NO är ett häfte med grundläggande ord som…
Köp här

Isbn: 9789140668790

Utgivningsår:20100825

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Per Becker, Susann Baez Ullberg, Malin Beckman, Johan Bergström, Örjan Bodin, Ann Enander, Katarina Giritli Nygren, Nicklas Guldåker, Magnus Hagelsteen, Henrik Hassel, Jörgen Hellman, Carolina Ivarsson Holgersson, Jonas Johansson, Magnus Johansson, Daniel Nohrstedt, Lars Nyberg, Anna Olofsson, Jörgen Sparf, Misse Wester, Susanna Öhman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför bosätter sig människor på riskfyllda platser? Hur beter sig människor i en katastrof och vilken betydelse har religion, hushåll och försörjning för återhämtning? Lär vi oss av våra kriserfarenheter och vilken roll spelar motivation och kollektiva minnen för detta? Är kapacitetsutveckling, multisektoriell…
Köp här

Isbn: 9789144106137

Utgivningsår:20160520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Dag Hareide, Helena Granström, Bengt Gustafsson, Anders Duus, Kerstin Dillmar, Helen Sverkel, Joakim Molander, Per Magnus Johansson, Lars H Gustafsson, Cecilia Melder, Martin Lind, Lars Björklund

2011 års bok från Kristen humanism är som vanligt en antologi med bokrecensioner och artiklar som spänner över ämnen som naturvetenskap, samhällsvetenskap, teologi, historia, medicin, psykologi, humaniora m.m. Boken innehåller ett tiotal artiklar och ett tjugotal fotografier tagna av Maria Miesenberger och Nina…
Köp här

Isbn: 9789197868327

Utgivningsår:20111201

Utgivare: Förbundet Kristen humanism

Mediatyp: BC

av:Senait Bohlin, Cecilia Brunosson, Liza Greczanik, Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Portal Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Portal Grundbok. Elevwebben innehåller kompletterande material och ger ökad möjlighet till individualisering och extra träning. Eleverna kan arbeta på egen hand både i skolan och hemma. Portal är ett komplett basläromedel i svenska för årskurs 7-9. Portal ger…
Köp här

Isbn: 9789140676153

Utgivningsår:20120905

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Per Magnus Johansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Denna bok skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020 ur intellektuella, medicinska och konstnärliga perspektiv. I arbetet med boken har ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella…
Köp här

Isbn: 9789188383808

Utgivningsår:20210115

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av:Anders Olsson, Peter Jansson, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Jila Mossaed, Per Magnus Johansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Hur kan en person genom poesin och möjligheten att uttrycka sig med ord överskrida exilens prövningar? Vad är det att ha språket som sitt hem? Många människor världen över måste lämna de länder där de har fötts och vuxit upp, ibland utan hopp om att kunna återvända. En övermäktig upplevelse av brist kan ta sig uttryck…
Köp här

Isbn: 9789163781292

Utgivningsår:20160914

Utgivare: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

Mediatyp: BC

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Att arbeta med Mango Språk innebär att eleverna får utforska språkets alla möjligheter och samtidigt skaffa sig en språklig säkerhet som gör att de vågar uttrycka sig i olika situationer. Mango Språk består av en entusiasmerande faktabok med många exempel och fyra arbetsböcker med konkreta övningar på det som tas upp i…
Köp här

Isbn: 9789140641939

Utgivningsår:20050204

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Karl-Magnus Johansson, Camilla Iliefski

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kommersiell konst och design Konst Socialhistoria och kulturhistoria
Hur kan designperspektiv bidra till att ”packa upp” arkivet och synliggöra dess möjligheter? Och hur kan en traditionell arkivinstitution bidra med perspektiv i dagens designutbildningar? Unboxing Arkivet är katalog och dokumentation för ett utställningsprojekt där 33 designstudenter från Högskolan för design och…
Köp här

Isbn: 9789198465716

Utgivningsår:20181204

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg

Mediatyp: BC

av:Senait Bohlin, Cecilia Brunosson, Liza Greczanik, Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Portal är ett komplett basläromedel i svenska för årskurs 7–9 utformat efter Lgr 11. Portal ger stor valfrihet. Förutom Portal Grundbok finns Portal Elevwebb där eleverna kan träna vidare på egen hand och repetera. Genom elevwebbens material och Portal Fördjupingsbok 1 och 2 finns stora möjligheter till…
Köp här

Isbn: 9789140676009

Utgivningsår:20140130

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Magnus Johansson

VILL DU BLI BÄTTRE PÅ ATT SÄLJA? Ja, då skall du läsa denna bok. Boken ger dig verktyg, modeller och konkreta råd för att du skall lyckas med din försäljning.  Du får verktyg för att utveckla de personliga egenskaper som de allra bästa säljarna har.  Du får veta vad forskningen säger om hur kunder fattar beslut.  Du…
Köp här

Isbn: 9789198008500

Utgivningsår:20120620

Utgivare: EQP Förlag

Mediatyp: BB

av:Peter Gärdenfors, Christian Balkenius, Jan Morén, Peter Björne, Tomas Persson, Magnus Johansson, Birger Johansson, Agneta Gulz, David de Léon, Paulina Lindström, Petter Kallioinen, Sverker Sikström, Richard Andersson, Philip Diderichsen, Jana Holsanova, Roger Johansson, Kenneth Holmqvist, Annika Wallin, Lars Hall, Petter Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789157805324

Utgivningsår:20081029

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av:Magnus Johansson

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Magnus Johanssons chokladbok är som ett slags Jan Hedh light. Fast inte räknat i kalorier. Enkelheten är det genomgående temat i boken. I varje recept är det angivet hur lång tid det tar, ingredienslistorna är lagom långa och alla som sätter igång att baka eller laga garanteras ett lyckat resultat! ”Välkommen…
Köp här

Isbn: 9789113023991

Utgivningsår:20110914

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171734266

Utgivningsår:20140305

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:August Strindberg, Per Magnus Johansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Strindbergsfejden deltog närmare 300 debattörer som skrev över tusen tidningsartiklar. Detta är fortfarande Sveriges mest hektiska kulturdebatt. August Strindberg skrev själv drygt 50 i en rad aktuella samhällsfrågor. Men det som gjorde debatten så intensiv var att han hade fyra frontlinjer, och dessa retade upp det…
Köp här

Isbn: 9789188753052

Utgivningsår:20200520

Utgivare: Lindelöws bokförlag

Mediatyp: BB

av:Claudia Fahlke, Per Magnus Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra. I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag humanistisk, kognitiv…
Köp här

Isbn: 9789127109797

Utgivningsår:20070130

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Karl Johan Bonnedahl, Annika Egan Sjölander, Malin Lindberg, Emelie Anneroth, Susanna Alexius, Helena Bani Shoraka, Malin Dahlberg Markstedt, Camilla Dahlin-Andersson, Åsa Engström, Sara Ferlander, Martin Grander, Johan Hvenmark, Jeaneth Johansson, Magnus Johansson, Tanya Jukkala, Päivi Juuso, Erik Lindhult, Maria Lim Falk, Joakim Forsemalm, Cecilia Nahnfeldt

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Samhälle och samhällsvetenskap
Brännande samhällsutmaningar i form av bland annat segregation, ohälsa och ekologisk obalans skapar efterfrågan på nytänkande lösningar som inte bara följer en ekonomisk logik utan också är socialt och miljömässigt hållbara.I antologin presenteras aktuell svensk forskning om social innovation för hållbar utveckling,…
Köp här

Isbn: 9789144151465

Utgivningsår:20220302

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Det magiska ljuset är en serie äventyrsböcker med spännande handling och härliga illustrationer. Handlingen utspelar sig i en fiktiv värld under 1700-talet. Det handlar om en tidresa från nutid till 1700-talet. Jeppe förflyttas dit via ett magiskt ljus och ska leta reda på en guldbägare. Jakten är mycket spännande och…
Köp här

Isbn: 9789140667946

Utgivningsår:20090903

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Per Magnus Johansson, Gert Wingårdh, Johan Linton, Sven-Eric Liedman, Jan Christensen, Astrid von Rosen, Edda Manga, Tomas Forser, Ernst Cassirer, Thomas Karlsohn, Irina Karlsohn, Claes Caldenby, Håkan Lindqvist

Kategorier: Konst Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Nummer 36-37 av Arche har samlat ett antal texter om Göteborg. Längre block som utgår från två i Göteborg verksamma och betydelsefulla arkitekter från olika epoker – Gert Wingårdh i vår tid och Hans Hedlund från sekelskiftet 1900 – inramar ett antal texter som från både historiska och samtida synpunkter belyser…
Köp här

Isbn: 9789197826464

Utgivningsår:20110830

Utgivare: Freudianska föreningen

Mediatyp: BF