Bläddra
Sökresultat för Margareta Öhman... Rensa filter?

av: Margareta Öhman, Ditte Dalum Christoffersen, Lisa Hellström, Anne Margrethe Larsen, Camilla Lindgren, Theres Normark, Kari Pape, Karin Salmson, Kristina Szönyi, Tuula Torro

Kategorier: Förskolan Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
I antologin Att bryta mönster relationer, normer och barns rätt lyfts olika aspekter i arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass. Redaktören Margareta Öhman är psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Här har hon samlat praktiker och forskare från…
Köp här

Isbn: 9789188149176

Utgivningsår: 20170418

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Margareta Öhman

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barn äger sitt lekande, samtidigt måste personal i förskolan förstå vad som krävs för att kunna värna och främja det. Det handlar om att skapa lekmöjligheter i rum och handling för varje barn. Boken Värna barns lekstyrka kan ge en mer medveten hållning till barns lekande och inspirera till att erbjuda rika och…
Köp här

Isbn: 9789177411161

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Torben Hangaard Rasmussen, Ditte Winther-Lindqvist, Einar Sundsdal, Elin Eriksen Ødegaard, Eva Johansson, Eva Stai Brønstad, Geir Olaf Pettersen, Helle Skovbjerg Karoff, Lars-Erik Berg, Margareta Öhman, Maria Øksnes, Merete Lund Fasting, Monica Volden, Nina Rossholt, Ole Fredrik Lillemyr

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad förstår vi av barns lek? Och vilka villkor har leken i dag? Det finns många olika uppfattningar om lekens roll och betydelse. En del håller fast vid lekens värde för barns utveckling och lärande medan andra intresserar sig mer för lekens värde i sig. I Lek på rätt väg? På spaning efter leken samlas några av…
Köp här

Isbn: 9789144106298

Utgivningsår: 20160415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Margareta Öhman

En bok om att synliggöra de etiska värden och de samspelskvaliteter som uttrycks i förskolan och om ett sätt att reflektera över det som händer i vardagen.Läs merUnder senare år har kunskapen om samspelets och relationsklimatets betydelse vuxit inom förskola och skola och därmed behovet av att synliggöra de etiska…
Köp här

Isbn: 9789188298867

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Runa

Mediatyp: BC

av: Maria Øksnes, Anne Greve, Einar Sundsdal, Randi Dyblie Nilsen, Torgeir Alvestad, Margareta Öhman, Ole Henrik Hansen, Ingrid Engdahl

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barns vänskap har på senare år varit föremål för ökad internationell forskningsmässig uppmärksamhet. I Vänskap presenterar nordiska forskare på förskoleområdet ny kunskap om barns vänskap. Artiklarna i denna kollegialt granskade vetenskapliga antologi är bidrag till den pågående utvecklingen av nya insikter om vad…
Köp här

Isbn: 9789144113388

Utgivningsår: 20170322

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Margareta Öhman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan pedagogen stödja barns förmåga till inlevelse och empati? Och vad stimulerar barns behov att ge omsorg och önskan att hjälpa andra? Boken handlar om hur pedagogen kan utveckla sitt förhållningssätt och främja barns utveckling av kommunikativ och social kompetens. I ett klimat som präglas av respekt för…
Köp här

Isbn: 9789147003143

Utgivningsår: 19970616

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Öhman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En bok om att synliggöra de etiska värden och de samspelskvaliteter som uttrycks i förskolan och om ett sätt att reflektera över det som händer i vardagen.Läs merUnder senare år har kunskapen om samspelets och relationsklimatets betydelse vuxit inom förskola och skola och därmed behovet av att synliggöra de etiska…
Köp här

Isbn: 9789147020447

Utgivningsår: 20081017

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Öhman, Widar Aspeli

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En annorlunda fackbok, som genom att väva samman sagor, berättelser och professionella kommentarer, visar på lekens betydelse och hur viktigt det äkta mötet mellan människor är för empatiutveckling.Läs merMed metaforer från musikens värld tillför författarna nya begrepp som fördjupar insikten i samspelets magi –…
Köp här

Isbn: 9789188298522

Utgivningsår: 20010520

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Margareta Öhman

Kategorier: Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Socialpsykologi och gruppsykologi
Att kunna se och möta olika typer av kränkande handlingar är en skyldighet för alla pedagoger. Varje pedagog skulle behöva en social förbandslåda. Men vad skulle en sådan innehålla? Med andra ord vilken slags social guidning behöver barnen? Hur stöttar pedagogen bäst det enskilda barnet, och hur arbetar pedagogen med…
Köp här

Isbn: 9789147126163

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Öhman

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Denna bok handlar om den viktiga leken och presenterar många olika perspektiv på vad lek egentligen är och vad den betyder för barn i olika åldrar. Med många levande exempel beskriver författaren Margareta Öhman vad som händer med barnen i leken, hur de samspelar med varandra och vuxna och hur de i leken kommunicerar…
Köp här

Isbn: 9789147099818

Utgivningsår: 20110922

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Öhman

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I Samspelsbar och samtalsklar – om samtal i förskolan och skolan lyfter Margareta Öhman fram samtalets grundläggande kvaliteter och beskriver på vilket sätt vuxna kan ta ansvar för att det goda samtalet ska komma till stånd; dels genom att bygga och upprätthålla en god relation med barnet och skapa en gemensam…
Köp här

Isbn: 9789147106639

Utgivningsår: 20160909

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC