Bläddra
Sökresultat för Maria Willebrand... Rensa filter?

av: Annica Rodell, Maria Willebrand

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religionsboken studerar likheter och skillnader mellan olika religioner. Vad betyder alla människors lika värde i vardagen och klassen? Med PULS Religion får dina elever grundläggande kunskaper om religion och etik som ger underlag för många spännande samtal. Boken gör det lätt att studera likheter och skillnader…
Köp här

Isbn: 9789127422285

Utgivningsår: 20120223

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Maria Willebrand

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
PULS Religion 1-3   Tillsammans med Elin, Amina och Jurirat får eleverna fundera över vad religion är. Vad är det för skillnad på religion och tradition? Varför firar vi de olika helgerna? Vad är heliga böcker och vad står det i dem? Hur ser det ut i en kyrka, en moské och en synagoga? Boken handlar också om…
Köp här

Isbn: 9789127617339

Utgivningsår: 20030318

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Min Europabok Innehåller kartövningar med enkla, tydliga kartor över Europas länder. Eleverna kan arbeta självständigt.
Köp här

Isbn: 9789127624429

Utgivningsår: 20031022

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
PULS Kunskapskollen SO Boken innehåller kopieringsunderlag med repetitionsfrågor till SO-ämnena geografi, religion, samhällskunskap och historia. Materialet kan användas när som helst under åk 46. Men det är främst tänkt som en avstämning och god förberedelse för de nationella ämnesproven. Frågorna utgår från det…
Köp här

Isbn: 9789127436725

Utgivningsår: 20140310

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Maria Willebrand

I denna samlade SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO: geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken. Digitalboken har samma innehåll som den tryckta boken. Här finns…
Köp här

Isbn: 9789127436817

Utgivningsår: 20140414

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Maria Willebrand

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religionsboken studerar likheter och skillnader mellan olika religioner. Vad betyder alla människors lika värde i vardagen och klassen? Med PULS Religion får dina elever grundläggande kunskaper om religion och etik som ger underlag för många spännande samtal. Boken gör det lätt att studera likheter och skillnader…
Köp här

Isbn: 9789127429741

Utgivningsår: 20130612

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
PULS Samhällskunskap 4-6 handlar om livet – i våra familjer, i skolan och i staden eller byn där vi bor. Men också om livet i vårt land Sverige, i vår världsdel Europa och i hela världen. För att vi ska kunna leva tillsammans måste vi ordna vårt samhälle så att det fungerar så bra som möjligt. Vi måste till…
Köp här

Isbn: 9789127429758

Utgivningsår: 20130612

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand, Göran Körner

Kategorier: Historia och arkeologi
I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som…
Köp här

Isbn: 9789127422117

Utgivningsår: 20110815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand, Annika Eweström Hassby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som…
Köp här

Isbn: 9789127422148

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Karin Wergel, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige – Här bor vi I Sverige – Här bor vi möter ni barn som bor på olika platser och som har olika religioner. Läs om hur det ser ut i Sverige, hur vi kan använda vår natur och hur vi kan leva tillsammans. Tyngdpunkten ligger på geografi men både samhällskunskap och religionskunskap…
Köp här

Isbn: 9789127415539

Utgivningsår: 20090511

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällskunskap på lättare svenska SOL 4000 Samhälle och liv Fokus är lättlästa versioner av SOL 4000 Samhälle och liv. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Texter på två språkliga nivåer Med SOL…
Köp här

Isbn: 9789127421752

Utgivningsår: 20111203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Kompass Europa innehåller geografi, samhällskunskap och religion. Följ med Maria och Folke på en resa i Europa. Tillsammans med kompisar från hela Norden ska de uppträda med dans, musik och trolleri. Under resan får de lära sig mer om sin egen världsdel. De gör utfl ykter och upptäcker roliga och spännande platser. Och…
Köp här

Isbn: 9789127417793

Utgivningsår: 20110311

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand, Ludvig Myrenberg, Per Thorstensson, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Geografi på lättläst svenska för årskurs 9. SOL 4000 Geografi Fokus är en lättläst version av grundboken SOL 4000 Geografi. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken…
Köp här

Isbn: 9789127434561

Utgivningsår: 20150826

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kaj Hildingson, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällskunskap på lättare svenska SOL 4000 Samhälle och liv Fokus är lättlästa versioner av SOL 4000 Samhälle och liv. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Texter på två språkliga nivåer Med SOL…
Köp här

Isbn: 9789127422735

Utgivningsår: 20120321

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post. Digitalboken är sedan tillgänglig under en abonnemangsperiod på 1 år efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller senare Flashplayer 9 eller…
Köp här

Isbn: 9789127425002

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Ulf Bergqvist, Jan Brorson, Anita Fredrixon Dalman, Elisabeth Ericson, Erik Gambré, Christer Jonasson, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760691

Utgivningsår: 20070308

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Geografi på lättare svenska SOL 4000 Geografi Fokus är lättlästa versioner av SOL 4000 Geografi. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Texter på två språkliga nivåer Med SOL 4000 och SOL 4000 Fokus…
Köp här

Isbn: 9789127422827

Utgivningsår: 20130103

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Min kartövningsbok En arbetsbok med kartövningar som gör det lättare för eleverna att ta till sig nya ord, begrepp och tecken. Eleverna övar perspektiv och begrepp och får rita egna kartor
Köp här

Isbn: 9789127624412

Utgivningsår: 20020522

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom…
Köp här

Isbn: 9789127425019

Utgivningsår: 20120217

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Ulf Bergqvist, Jan Brorson, Anita Fredrixon Dalman, Elisabeth Ericson, Erik Gambré, Christer Jonasson, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760783

Utgivningsår: 20070926

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Geografi på lättare svenska SOL 4000 Geografi Fokus är lättlästa versioner av SOL 4000 Geografi. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Texter på två språkliga nivåer Med SOL 4000 och SOL 4000 Fokus…
Köp här

Isbn: 9789127422865

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post. Digitalboken är sedan tillgänglig under en abonnemangsperiod på 1 år efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller senare Flashplayer 9 eller…
Köp här

Isbn: 9789127425064

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Ulf Bergqvist, Jan Brorson, Anita Fredrixon Dalman, Elisabeth Ericson, Erik Gambré, Christer Jonasson, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
  Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760790

Utgivningsår: 20071025

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 4000 Samhälle idag SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där…
Köp här

Isbn: 9789127431300

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Maria Willebrand, Per Thorstensson, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Geografi på lättare svenska SOL 4000 Geografi Fokus är lättlästa versioner av SOL 4000 Geografi. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Texter på två språkliga nivåer Med SOL 4000 och SOL 4000 Fokus…
Köp här

Isbn: 9789127422995

Utgivningsår: 20131101

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergqvist, Jan Brorson, Anita Fredrixon Dalman, Elisabeth Ericson, Erik Gambré, Christer Jonasson, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Böckerna ger en bred orientering i geografi , samtidigt som de möjliggör fördjupning och analys av processer och skeenden. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar, nyheter och…
Köp här

Isbn: 9789127759244

Utgivningsår: 20010504

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom…
Köp här

Isbn: 9789127425781

Utgivningsår: 20121207

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Ulf Bergqvist, Jan Brorson, Anita Fredrixon Dalman, Elisabeth Ericson, Erik Gambré, Christer Jonasson, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760806

Utgivningsår: 20071218

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Karin Wergel, Gundel Wetter, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige – Här bor vi I Sverige – Här bor vi möter ni barn som bor på olika platser och som har olika religioner. Läs om hur det ser ut i Sverige, hur vi kan använda vår natur och hur vi kan leva tillsammans. Tyngdpunkten ligger på geografi men både samhällskunskap och religionskunskap…
Köp här

Isbn: 9789127407053

Utgivningsår: 20090511

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Sverige – vår natur I Kompass Sverige Vår natur får du möta människor som berättar om naturen i Sverige. Här finns till exempel Anna-Stina som ska bli renskötare och Hans-Göran som hjälper fiskar upp för en å på sin fritid. Du får läsa om hav och kust, om sjö, skog, fjäll och odlade marker. I Kompass Sverige Vår…
Köp här

Isbn: 9789127418585

Utgivningsår: 20100525

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergqvist, Jan Brorson, Anita Fredrixon Dalman, Elisabeth Ericson, Erik Gambré, Christer Jonasson, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
SOL 3000 Geografi Böckerna ger en bred orientering i geografi , samtidigt som de möjliggör fördjupning och analys av processer och skeenden. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar,…
Köp här

Isbn: 9789127759251

Utgivningsår: 20001219

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
SOL 4000 Geografi SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden. Geografi 7 Geografi 7 innehåller två teman. Temat Vår…
Köp här

Isbn: 9789127429949

Utgivningsår: 20130426

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergqvist, Jan Brorson, Anita Fredrixon Dalman, Elisabeth Ericson, Erik Gambré, Christer Jonasson, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Böckerna ger en bred orientering i geografi , samtidigt som de möjliggör fördjupning och analys av processer och skeenden. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar, nyheter och smakprov ur…
Köp här

Isbn: 9789127910737

Utgivningsår: 20020816

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: DB

av: Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige – Här bor vi I Sverige – Här bor vi möter ni barn som bor på olika platser och som har olika religioner. Läs om hur det ser ut i Sverige, hur vi kan använda vår natur och hur vi kan leva tillsammans. Tyngdpunkten ligger på geografi men både samhällskunskap och religionskunskap…
Köp här

Isbn: 9789127415546

Utgivningsår: 20090807

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Grundbok i SO för åk 13 med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder underlättar läsförståelsen. I denna samlade SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO: geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas…
Köp här

Isbn: 9789127437654

Utgivningsår: 20140414

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Maria Willebrand

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Sverige – vår natur I Kompass Sverige Vår natur får du möta människor som berättar om naturen i Sverige. Här finns till exempel Anna-Stina som ska bli renskötare och Hans-Göran som hjälper fiskar upp för en å på sin fritid. Du får läsa om hav och kust, om sjö, skog, fjäll och odlade marker. I Kompass Sverige Vår…
Köp här

Isbn: 9789127418592

Utgivningsår: 20100702

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Ulf Bergqvist, Jan Brorson, Anita Fredrixon Dalman, Elisabeth Ericson, Erik Gambré, Christer Jonasson, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Maria Willebrand, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
SOL 3000 Geografi Böckerna ger en bred orientering i geografi , samtidigt som de möjliggör fördjupning och analys av processer och skeenden. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar,…
Köp här

Isbn: 9789127759268

Utgivningsår: 20020821

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom…
Köp här

Isbn: 9789127430044

Utgivningsår: 20150828

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Marianne Abrahamsson, Annica Rodell, Maria Willebrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Digilär Religionskunskap för mellanstadiet är ett omfattande och varierande läromedel som täcker den centrala innehållet för religionskunskap för årskurs 4–6, enligt Lgr11. Kort om ämnesinnehållet – Välskrivna kapitel behandlar vad religioner betyder idag för samhället och deras skrifter och berättelser. –…
Köp här

Isbn: 9789198315592

Utgivningsår: 20180810

Utgivare: Digilär AB

Mediatyp: EB

av: Göran Körner, Maria Willebrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som…
Köp här

Isbn: 9789127445123

Utgivningsår: 20151111

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC