Bläddra
Sökresultat för Marie Demker... Rensa filter?

av: Marie Demker, Cecilia Malmström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Statsvetenskapliga förklaringar av politik har traditionellt byggt på en uppdelning mellan utrikespolitik – det som sker mellan stater – och inrikespolitik – det som sker inom stater. Ur det perspektivet framstår immigrationspolitiken som ett ingenmansland mitt emellan inrikes- och utrikespolitik.…
Köp här

Isbn: 9789144037639

Utgivningsår: 19990825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? Denna bok handlar om vetenskapens centrala principer. Författarna visar att grunden för vetenskapen och synen på dess uppgifter i allt väsentligt är gemensam för olika vetenskapsområden, som naturvetenskap, samhällsvetenskap…
Köp här

Isbn: 9789144120218

Utgivningsår: 20180802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Benner, Carl Bennet, Charlotte Brogren, Patrik Brundin, Enrico Deiaco, Marie Demker, Olle Edqvist, Lars Engwall, Anders Granberg, Merle Jacob, Staffan Jacobsson, _Thomas Johannesson, Daniel Ljungberg, Britta Lundgren, Mats Magnusson, Maureen McKelvey, Göran Melin, Sverker Sörlin, Martin Wallin, Sven Widmalm

Utan att positionera sig klokt och framgångsrikt i forskningens globala strukturomvandling kommer svensk forskning att successivt förlora kapacitet på alla plan, skriver Mats Benner och Sverker Sörlin i inledningen till Forska lagom och vara världsbäst. Hela kunskapssystemet globaliseras och alla typer av resurser…
Köp här

Isbn: 9789185695751

Utgivningsår: 20081119

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Hur kan ett fritt och öppet samhälle skydda sig mot totalitära rörelser och våldsideologier utan att de metoder som används urholkar just friheten och öppenheten? Boken Främlingskap: Svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern undersöker fakta i två svenska, konkreta fall. Författarna Ulf…
Köp här

Isbn: 9789187675973

Utgivningsår: 20151229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Boken I Vattumannens tid? är en bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag vill visa hur de värden som låg till grund för auktoritetsupproret – jämlikhet och solidaritet, rationalitet och universalism – underminerades av händelseutvecklingen på 1970-talet, så att varken idealen eller det…
Köp här

Isbn: 9789189660823

Utgivningsår: 20050515

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Marie Demker

Köp här

Isbn: 9789171506979

Utgivningsår: 19980301

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Marie Demker

Hur är det möjligt att toleransen i Sverige mot flyktingar och invandrare ökat de senaste två decennierna, samtidigt som främlingsfientliga politiska krafter vuxit sig starkare? Och hur ska vi förstå den populistiska nationalismens återkomst i Sverige och övriga Europa? Sverige åt svenskarna bygger på 20 års forskning…
Köp här

Isbn: 9789173894401

Utgivningsår: 20140217

Utgivare: Atlas

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad är det som kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? I denna bok resonerar författarna kring de förenande och grundläggande principerna för vetenskaplig verksamhet. Grunden för vetenskapen och synen på vetenskapens uppgifter är i allt väsentligt gemensam för olika…
Köp här

Isbn: 9789144054759

Utgivningsår: 20090313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Sofie Blombäck, Marie Demker, Linn Sandberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
De etablerade politiska partiernas ställning bland medborgarna i västvärlden försvagas, samtidigt som den populistiska vågen vinner allt större terräng. En utveckling som många befarar kommer att urholka förtroendet inte bara för de politiska partierna, utan också för den representativa demokratin som styrelseskick.Vad…
Köp här

Isbn: 9789173896016

Utgivningsår: 20180608

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Nina Björkman, Jonatan Bäckelie, Mads Damgaard Andersen, Marie Demker, Mohammad Fazlhashemi, Mattias Gardell, Philip Halldén, Hamdi Hassan, Marcus Karlsson, Simon Stjernholm

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religion och politik utgör ett spänningsfält som under det senaste decenniet återupptäckts och fått liv både i samhällsutveckling och debatt. Religion har alltid påverkat människors politiska liv, men inte alltid uppmärksammats tillräckligt mycket för att vi ska förstå hur. I boken presenteras hur islam har använts i…
Köp här

Isbn: 9789144074795

Utgivningsår: 20111031

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Klara Tovhult, Torbjörn Wester, Henrik Brändén, Rasmus Fleischer, Isak Gerson, Jacob Dexe, Göran Widham, Marcus Fridholm, Mattias Bjärnemalm, Kristina Alexanderson, Hannes Mannerheim, Emma Andersson, Simon Rosenqvist, Isobel Hadley-Kamptz, Gun Svensson, Sandra Grosse, Marit Deldén, Christopher Kullenberg, Jan Lindgren, Anna Sol Lindqvist, Marcus Schmidt, Karl Palmås, Anna Troberg, Mårten Fjällström, Unni Drougge, Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi märker det som små skakningar i vår vardag. Plötsligt har alla facebook. Media maler på om sociala medier och cyberbrottslighet. Fildelning blir en valfråga. Ny teknik hör till stenåldern redan efter några dagar. Varenda person under tjugo förvandlas till en potentiell IT-tekniker, redo att rädda medmänniskor från…
Köp här

Isbn: 9789174373059

Utgivningsår: 20120125

Utgivare: Experimentell Förlag

Mediatyp: BC

av: Martin Wicklin, Helena Bengtsson, Jesper Strömbäck, Jan Strid, Marie Demker

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
"Statistik och siffror signalerar objektivitet och trovärdighet, och orden ‘ny undersökning’ figurerar i mängder av nyeter varje dag." Så skriver en pr-byrå om vikten av att erbjuda ständigt nya hårda siffror för att få uppmärksamhet i medierna. Men redaktionerna klarar inte alltid av att granska…
Köp här

Isbn: 9789198063110

Utgivningsår: 20170127

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer vill visa hur det hyperindividualiserade samhället skapar nya sociala motspänningar som de politiska partierna och vårt representativa demokratiska system har svårt att hantera. Den snabba utveckligen inom det kommunikationsteknologiska området…
Köp här

Isbn: 9789172240797

Utgivningsår: 20081021

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Anders Bäckström, Urban Claesson, Ulf Zackariasson, Stig Linde, Torkel Jansson, Marie Demker, Johannes (A) van der Ven, Carl-Henrik Grenholm, Dan-Erik Andersson, Diana Mulinari, Eva-Lotta Grantén, Mohammad Fazlhashemi, Elisabeth Gerle, Catherine Keller, Mattias Martinson, Petra Carlsson, Jan Eckerdal, Johanna Gustafsson Lundberg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religionerna spelar idag en tydlig roll i offentligheten, i Sverige och internationellt. Det är inte längre självklart att religion försvinner i ett modernt samhälle, alternativt blir något vissa ägnar sig åt privat eller i krympande kyrkor. Utvecklingen tar sig många olika uttryck. Ett uttryck är att kyrkor i Sverige…
Köp här

Isbn: 9789175806624

Utgivningsår: 20130726

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den nödvändiga politiken. Makt och motstånd i en individualiserad tid är en bok till politikens försvar. Vi menar att allt tal om livspussel och om att föra över makt från politiken till enskilda föräldrars köksbord bara leder till att klasskillnaderna i samhället befästs och att dessa skillnader framstår som naturliga…
Köp här

Isbn: 9789172241442

Utgivningsår: 20110409

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
1968 när allt började Få är så mytomspunna och väcker så starka känslor som 1968. Vietnamkriget, studentupproren, mordet på Martin Luther King, Sovjetunionens invasion i Tjeckoslovakien. Tenniskravaller i Båstad, kvinnorörelsen mobiliserar och Grupp 8 bildas. Gatorna i Sverige fylls av demonstrationståg till stöd för…
Köp här

Isbn: 9789198387186

Utgivningsår: 20180102

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samförstånd och enighet över partigränserna har alltid varit honnörsord i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Att göra partipolitik av dessa frågor betraktas i den politiska debatten närmast som en dödssynd. Trots strävan efter partipolitisk enighet blir det dock ibland bråk om de internationella frågorna.…
Köp här

Isbn: 9789188384720

Utgivningsår: 19950910

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur kan ett fritt och öppet samhälle skydda sig mot totalitära rörelser och våldsideologier utan att de metoder som används urholkar just friheten och öppenheten? Boken Främlingskap undersöker fakta i två svenska, konkreta fall. Författarna Ulf Bjereld och Marie Demker analyserar i sina texter SÄPO:s, IB:s och den…
Köp här

Isbn: 9789189116696

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
This study addresses the puzzle why Pierre Mendès France as French Prime Minister managed to grant Indochina independence through negotiations, but neglected the same demand from Algeria. In the mid-1950s, France was experiencing not only a political crisis but also a crisis of national identity. The author shows that…
Köp här

Isbn: 9789173350105

Utgivningsår: 20080402

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Deckare Skönlitteratur
En uppsluppen vernissage för konstnären Eva Bonnier på Prins Eugens Waldemarsudde tar en oväntad vändning. Frilansjournalisten Daphne Norén hittar tillsammans med sin nyfunna vän Nora Bevien en av gästerna knivmördad i ett lusthus. Upptäckten blir början på en dramatisk händelseutveckling där gamla sanningar vänds ut…
Köp här

Isbn: 9789198433593

Utgivningsår: 20190227

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Sofia Camnerin, Marie Demker, Erik Helmerson, Antje Jackelén, Anders Melbourn, Stina Oscarson, Peter Weiderud, Andreas Linderyd, Carl Henric Svanell

Kategorier: Filosofi och religion Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Tro – en politisk kraft tar upp några av samhällsdebattens hetaste frågor men är också en uppmuntran att se bortom det svartvita och ifrågasätta det invanda. I boken samlas några av Sveriges bästa skribenter för att personligt skriva om tro som politisk kraft. Några av samhällsdebattens viktigaste och svåraste…
Köp här

Isbn: 9789152634172

Utgivningsår: 20140424

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under 1960-talet tog den svenska utrikespolitiken sig uttryck i öppet stöd för nationellt självbestämmande i tredje världen. Den “aktiva utrikespolitiken” tog form. Varför? En väsentlig pusselbit i svaret är att Algerietkriget i slutet av 50-talet riktat den svenska beslutsfattarnas uppmärksamhet mot…
Köp här

Isbn: 9789189449060

Utgivningsår: 19960415

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Vem ska ha rätten att avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Hur kan alla medborgares rätt till kunskap garanteras? Och vilken auktoritet har kunskapen som grund för politiska beslut? Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap. Marie Demker är professor i statsvetenskap och dekan vid humanistiska fakulteten, båda…
Köp här

Isbn: 9789177032250

Utgivningsår: 20201007

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC