Bläddra
Sökresultat för Martin Molin... Rensa filter?

av:Emma Sorbring, Lotta Löfgren-Mårtenson, Martin Molin

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Söka på internet
/LÄTTLÄST/ Hänga på nätet En stor del av livet finns idag på internet. Det är där vi scrollar nyheter, kollar film, hänger med kompisar, betalar räkningar och shoppar. Allt är bara en knapptryckning bort. Smidigt och lätt!   Men för många kan internet också vara komplicerat och svårt att förstå. Forskarna Emma…
Köp här

Isbn: 9789189149069

Utgivningsår:20211102

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BB

av:Jens Ineland, Martin Molin, Lennart Sauer

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Denna tredje upplaga har genomgått en omfattande revidering utifrån ny lagstiftning och aktuell forskning. Den innehåller också ett nyskrivet kapitel om centrala utmaningar för professionella som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sedan bokens första…
Köp här

Isbn: 9789151101934

Utgivningsår:20190806

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Elisabeth Dahlborg, Ellinor Tengelin, Tina Andersson, Ivan Andrés Castillo, Henrik Eriksson, Christian Gadolin, Margaretha Herrman, Elin Klingvall, Malena Lau, Martin Molin, Tommy Pherson, Anke Samulowitz, Johanna Runger Simonsson, Victoria Tauson, Jessica Thorn

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras denna fråga genom att diskutera normer som är inflätade med vårdandet på både mellanmänsklig nivå och på en övergripande strukturell nivå. Boken har ett tvärvetenskapligt ämnesinnehåll, där såväl vård­vetenskap,…
Köp här

Isbn: 9789144151069

Utgivningsår:20220804

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188496515

Utgivningsår:20070815

Utgivare: Förlaget Lutfisken

Mediatyp: BC

av:Jens Ineland, Martin Molin, Lennart Sauer

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Under de senaste trettio åren har valfrihet och självbestämmande varit ledord för den svenska välfärdspolitiken. Att individen själv ska ha rätt att bestämma över sin vardag har inneburit att man inom funktionshinderpolitiken alltmer har kommit att betona den enskildes möjlighet att påverka villkoren för stöd och…
Köp här

Isbn: 9789140651730

Utgivningsår:20090618

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lennart Sauer, Martin Molin, Jens Ineland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Under de senaste trettio åren har valfrihet och självbestämmande varit ledord för den svenska välfärdspolitiken. Att individen själv ska ha rätt att bestämma över sin vardag har inneburit att man inom funktionshinderpolitiken alltmer har kommit att betona den enskildes möjlighet att påverka villkoren för stöd och…
Köp här

Isbn: 9789140685933

Utgivningsår:20130722

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Martin Molin

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Isbn: 7331863001518

Utgivningsår:20070815

Utgivare: Gehrmans Musikförlag

Mediatyp: AC