Bläddra
Sökresultat för Matthias Baier... Rensa filter?

av: Isabel Schoultz, Ida Nafstad, Matthias Baier, Reza Banakar, Peter Bergwall, Cansu Bostan, Karl Dahlstrand, Eva Friis, Håkan Hydén, Martin Joormann, Marie Leth-Espensen, Monika Lindbekk, Staffan Michelson, Nicolas Serrano, Lena Svenaeus, Rustamjon Urinboyev, John Woodlock, Karsten Åström

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Law is everywhere – Rätten finns överallt. Det uttrycket kan beskriva rättens roll i våra liv. Utöver formella lagar, regleringar och avtal möter vi i vår vardag även informella lagar och sociala normer: i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort. De styr både hur vi tänker och agerar och vad…
Köp här

Isbn: 9789144132181

Utgivningsår: 20200116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Matthias Baier, Ida Nafstad, Måns Svensson

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Om rättssociologi introducerar ett innovativt tankesätt som bygger på att rättssociologi utgår från fyra dimensioner: • kodifierad statsrätt • sociala normer • rättslig praxis • social praxis Samtliga kapitel knyter an till och placeras inom dessa fyra dimen­sioner. Med kunskap om dimensionerna och deras samspel kan…
Köp här

Isbn: 9789144116167

Utgivningsår: 20180806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Matthias Baier, Måns Svensson

Kategorier: Juridik
Hur vet vi vad som är rätt och fel i en situation? Och hur avgör vi hur vi ska handla? Lagar är tydligt nedskrivna och det finns föreskrivna sanktioner om man bryter mot lagen. Men så tydligt är inte vårt samhälle. Vårt handlande styrs sällan av lagar och regler – utan av oskrivna och osynliga normer.Läs merDen här…
Köp här

Isbn: 9789147089444

Utgivningsår: 20090119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Nicolas Serrano Cardona, Matthias Baier

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
This report is an account for the preliminary results of the comparison of ‘Civic Cultures’ in Stockholm and Bogotá. The comparison is part of an ongoing cooperation between the Sociology of Law Department, Lund University and Corporación Visionarios por Colombia – Corpovisionarios. ‘Civic Culture’ is a concept…
Köp här

Isbn: 9789172673830

Utgivningsår: 20160201

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Matthias Baier, Måns Svensson, Ida Nafstad

Kategorier: Juridik
Understanding Sociology of Law introduces an innovative way of thinking about sociology of law based on the notion that it can be understood through four dimensions and their mutual relations: • Law as a formal order • The effects of law • Legal and social change • Laws of everyday life All chapters are related to and…
Köp här

Isbn: 9789144130309

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Matthias Baier, Per Wickenberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Internationally, Sociology of Law is most often located in centers of various kinds, as subjects or networks within faculties or as one or a couple of people within faculties. Sociology of Law and Law and Society research is thus spread around the world in many kinds of formations and there are several networks…
Köp här

Isbn: 9789172674219

Utgivningsår: 20200409

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC