Bläddra
Sökresultat för Mikael Jensen... Rensa filter?

av: Mikael Jensen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunikation är centralt i nästan alla mänskliga aktiviteter. I klassrummen är kommunikation en nödvändighet för att skapa ett positivt fysiskt och socialt klimat som grund för samspel och lärande. Det är dock möjligt att kommunicera på många olika sätt och forskningen, framför allt den internationella, kan nu visa…
Köp här

Isbn: 9789144077284

Utgivningsår: 20120710

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Jensen

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunikationsvetenskap som forskningsämne expanderar kraftigt i takt med att våra professionella behov av att kommunicera framgångsrikt ökar. Utan tvekan är det så att den som förstår och behärskar interpersonell kommunikation kommunicerar medvetet och effektivt såväl inom sin organisation som mellan organisationer.…
Köp här

Isbn: 9789144101309

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Jensen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Mänskligt lärande är ett komplext fenomen. Det påverkas av såväl mentala/individrelaterade faktorer som interaktiva/sociala faktorer. Den här boken försöker integrera dessa olika perspektiv på lärande som annars brukar ställas emot varandra. Det är berättelsen om människan som en social och intentionell…
Köp här

Isbn: 9789144111209

Utgivningsår: 20161005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Harvard, Mikael Jensen, Therese Welén, Peter Gärdenfors, Lars-Erik Berg, Birgitta Knutsdotter Olofsson, Annica Löfdahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lek är avgörande för barns lärande. I den här boken beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande. Bokens olika kapitel bidrar till ett mångfacetterat helhetsperspektiv som vuxna behöver för att förstå lek och lärande. Aspekter…
Köp här

Isbn: 9789144051512

Utgivningsår: 20090211

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Jensen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att förstå lek är att förstå människan. Människan är en lekande varelse. Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidigare bok på svenska har beskrivit lekteorier så ingående och med en sådan bredd som denna…
Köp här

Isbn: 9789144089973

Utgivningsår: 20131129

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ann S Pihlgren, Birgit Andersson, Karin Aronsson, Sven Hartman, Anneli Hippinen Ahlgren, Mikael Jensen, Eva Kane, Lars Lindström, Monica Orwehag, Kjell Pihlgren, Birgitta Qvarsell, Björn Sjöblom

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för fritidsläraren med krav på systematik, planering och uppföljning – med andra ord på en didaktik för fritidshem. Av tradition har lärande på fritidshemmet utgått från elevens intressen och elevgruppens samspel, och…
Köp här

Isbn: 9789144121925

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Barow, Gunilla Fihn, Douglas Flobrant, Eva Gustavsson Marsh, Margaretha Häggström, Mikael Jensen, Monica Johansson, Ingamay Larsson, Ylva Lundin, Fredrika Lundqvist, Annika Malm, Anna Norrström, Bengt Persson, Jeremias Rosenqvist, Magnus Tideman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Inkludering är en pedagogisk målsättning, utbildningspolitisk riktlinje och etisk förpliktelse som framförts i drygt två årtionden. I bokens första del beskriver författarna olika perspektiv på mångfald och differentiering: pedagogiska, didaktiska utbildningspolitiska, sociologiska och kommunikationsteoretiska synsätt…
Köp här

Isbn: 9789144071985

Utgivningsår: 20130802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Jensen, Ingrid Carlgren, Rolf Ekman, Tomas Englund, Karin Fogelberg, Bernt Gustavsson, Peter Gärdenfors, Staffan Hygge, Bodil Jönsson, Anders Kjellberg, Caroline Liberg, Helen Melander, Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Runesson, Fritjof Sahlström, Roger Säljö, Moira von Wright

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi vet alla vad lärande är. Vi har alla lärt oss massor. Ändå är det svårt att sätta fingret på detta fenomen, att beskriva och förklara det. Anser du att lärande är viktigt och något som sker i klassrummet? Anser du kanske att lärande sker i både stort och smått, i det lustfyllda och i allvarliga situationer? Oavsett…
Köp här

Isbn: 9789144068503

Utgivningsår: 20110413

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ann S Pihlgren, Martin Anker Svensson, Hans Fröman, Anna Grettve, Monica Orwehag, Anneli Hippinen Ahlgren, Mikael Jensen, Eva Kane, Jonas Lindahl, Andreas Mauritzson Daun, Linda-Marie Mårtensson, Inger Nordheden, Sharon Rubin, Jessica Sjöblom, Inga-Britt Skogh, Maria Svedäng, Marie Wrethander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här antologin beskriver med olika infallsvinklar hur ett samarbete mellan fritidshem och skola kan se ut. Teoretiska resonemang med vetenskaplig tyngd kompletteras med praktiska exempel. Boken behandlar bland annat: Viktiga faktorer för att elever ska lära sig och utvecklas, de olika lärarprofessionernas syn på…
Köp här

Isbn: 9789144100937

Utgivningsår: 20150526

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Steget från att vara kollega till att leda sina kollegor kan kännas stort. Men vad är det som utmärker ledarskap mitt i den pedagogiska vardagen? Vad behöver man tänka på för att fungera som ledare? Och vad behöver man utveckla och lära sig? Ledarskap mitt i verksamheten – att leda kollegor i förskola, skola och…
Köp här

Isbn: 9789151106830

Utgivningsår: 20211214

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Jensen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lärande är centralt i det mesta vi gör. Kanske särskilt under vår fritid. Den här boken handlar huvudsakligen om hur vi människor lär oss och tar samtidigt med tiden som en väsentlig faktor för lärande. Vårt sätt att förhålla oss till tid påverkar hur vi lär. Det som kallas den fria tiden skapar förutsättningar för…
Köp här

Isbn: 9789144074405

Utgivningsår: 20111007

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC