Bläddra
Sökresultat för Mikael Kvist... Rensa filter?

av: Mikael Kvist

De senaste åren har intresset för Jordens energistrålning ökat och människor som ägnar sig åt slagrutegång hittar då och då nya linjer och globala nätverk. Mikael Kvist, en av dem, har kartlagt ett nätverk som han kallar Jordens kristallnät. Det är av största betydelse för vår individuella och globala hälsa. Öppningar…
Köp här

Isbn: 9789188422101

Utgivningsår: 19981201

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BZ

av: Mikael Kvist

Tidkriget pågår i det tysta kring dig. Vågar du bli medveten om det? Alla besökare av Jorden reser också i tiden. De kommer från olika framtider. Men hurdan är deras framtid egentligen? Om den vore fulländad skulle de inte finna någon orsak att resa tillbaka till oss. Mikael Kvist redogör för frågor som denna i en bok…
Köp här

Isbn: 9789188422088

Utgivningsår: 19980601

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BC

av: Mikael Kvist

De är små, de är blyga och kräver aldrig någonting. De själva och deras bärare har inte fått finnas och medvetet uteslutits ur tiden, d.v.s ur krönikor. Bäraren är den kvinnliga gudomliga principen, Modern, som de lever inuti. De kräver aldrig något. När de får finnas tillsammans med människor är de bara skuttande…
Köp här

Isbn: 9789188422125

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BZ

av: Mikael Kvist

Hur stor är tillförlitligheten på kanaliserad information? Vilka är de väsen som talar? Vad få vet är att kanalisering är en form av frivillig besatthet. Det man kallar kanalisering omfattar även kanalisering av olika former av healing. Att överföra energi är förenat med ett större ansvar än att kanalisera ett budskap.…
Köp här

Isbn: 9789188422118

Utgivningsår: 19990601

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BZ

av: Mikael Kvist

Aldrig förr har små naturväsen beskrivits så ingående och så levande. I den här boken får de själva stort utrymme att berätta med egna ord om sina liv och sin värld av smaker. På vissa platser kan dimensioner löpa samman och andra världar framträda mer eller mindre tydligt. Kunskapen om detta har gjort att jag har fått…
Köp här

Isbn: 9789188422132

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BC

av: Mikael Kvist

Vem är han, vår mest kända ängel? Detta är den första inträngande boken om och av Ärkeängeln Michael. Den är tillkommen för att ge svar på många frågor som ställts genom tiderna. Först nu är mänskligheten mogen att få en djupare förståelse för det kosmiska drama som utspelar sig på och kring Jorden. Vi lever i ändens…
Köp här

Isbn: 9789188422064

Utgivningsår: 19950601

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BC

av: Mikael Kvist

Denna levande legend är skriven som en berättelse baserad på möten med Anês. Den ger aning om vår gränslösa potential i egenskap av människa. Vad vet vi om vår inre värld? Vår föreställning om det yttre kosmos styrs av vår egen tanke. Hur stor är då vår tanke om oss själva? Våga tänk en stor tanke om dig själv och finn…
Köp här

Isbn: 9789188422071

Utgivningsår: 19960601

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BZ

av: Mikael Kvist

Tidkrigarna II är en fristående fortsättning. Här ges en fördjupande och omvälvande beskrivning av tidens sanna natur – en av kosmos största hemligheter. Förståelsen av tidens natur är alla kunskapers nyckel. Det är tid som är hemligheten bakom alla s.k mästaregenskaper såsom levitation, materialisering,…
Köp här

Isbn: 9789188422095

Utgivningsår: 19980601

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BC

av: Mikael Kvist

Genom Mikael Kvists bakgrund som både klärvoajant och forskare har han bringat nytt ljus till synen på andliga världar. Detta har många gånger minst sagt omkullkastat gängse uppfattningar. Mikael tillhör en av de få klärvoajanta som är healer och som har belyst detta med sin psykologiska utbildning. Detta häfte kommer…
Köp här

Isbn: 9789188422163

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BZ

av: Mikael Kvist

Möte med Mirjam är berättelsen om hur Maria Magdalena förmedlar sitt budskap genom olika personer. Detta är berättelsen om de livserfarenheter hon delgav och hur bl.a. Mirjams Bok kom till. Möte med Mirjam handlar om smärtan i en nära andlig kontakt och om kampen att skriva. Du kan med behållning läsa detta häfte utan…
Köp här

Isbn: 9789188422033

Utgivningsår: 19950601

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BZ

av: Mikael Kvist

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Denna spännande bok i tio delar riktar sig främst för barn i åldrarna 7-13 år. Den är storfavorit hos 10-12åringarna. I boken beskriver jag hur det hela började med att någon skickade mig en magisk bok det året jag fyllde 10 år. Under mina kommande födelsedagar får jag uppleva en hel del magi och…
Köp här

Isbn: 9789175652863

Utgivningsår: 20160313

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Mikael Kvist

En unik bok förmedlad av Jungfru Maria till människan av idag den första i sitt slag. Här får du lära känna Maria genom Hennes egna ord. Läs om Hennes roll som den kvinnliga Gudsaspekten I ord som talar direkt till hjärtat. Marias röst fyller ett viktigt tomrum för den som velat lära känna Jungfru Marias väsen. Här…
Köp här

Isbn: 9789188422040

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Kansli Omniterapi KB

Mediatyp: BC