Bläddra
Sökresultat för Mirella Forsberg Ahlcrona... Rensa filter?

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Cecilia Wallerstedt, Niklas Pramling, Torgeir Alvestad, Camilla Björklund, Elisabeth Doverborg, Mirella Forsberg Ahlcrona, Karin Gustafsson, Anette Hellman, Rauni Karlsson, Maelis Karlsson Lohmander, Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Agneta Simeonsdotter Svensson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Förskolan är och har av tradition varit en social arena där just att lära sig vara tillsammans och bli deltagare i grupp varit det centrala. I dag blir dock både förskolan och samhället alltmer individualiserat. I Man ser inte gruppen för alla barn diskuterar vi förskolan i ljuset av spänningsfältet mellan individ och…
Köp här

Isbn: 9789144105086

Utgivningsår:20141217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mirella Forsberg Ahlcrona

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om hur hand-, stav- och tråddockor kan användas som redskap i förskolebarns och skolbarns språkliga och kommunikativa utveckling. Framställningen har en tydlig sociokulturell teoretisk grund där Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” levandegörs i praktiska exempel.Även om handdockor…
Köp här

Isbn: 9789144068664

Utgivningsår:20120110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mirella Forsberg Ahlcrona

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Språkets utsida och insida beskriver vilka språkliga svårigheter som finns i förskolan och hur man strukturerat kan arbeta med dem. Boken är uppdelad i tre delar, som ur tre olika perspektiv redogör för hur man i förskolans vardag kan utveckla barnens svenska som andraspråk. Till stöd och inspiration för arbetet är…
Köp här

Isbn: 9789147150465

Utgivningsår:20230814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mirella Forsberg Ahlcrona

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är kreativitet? Hur uppstår den och vad innebär det att vara kreativ? Är kreativitet en medfödd talang eller är det en förmåga som går att förklara, beskriva, lära sig och utveckla? Kreativitet tillhör alla livets aspekter och utveckling i sin helhet, alltså inte enbart den konstnärliga världen. Dagens forskare är…
Köp här

Isbn: 9789144108179

Utgivningsår:20160229

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC