Bläddra
Sökresultat för Nils Karlson... Rensa filter?

av: Nils Karlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Hur och var ska löner sättas? Hur påverkas lönenivåer och sysselsättning av lönebildningens utformning? Ska lönebildningen vara lokal och individuell? Eller ska vi fortsätta med ett centraliserat system där lönenivåer bestäms i kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Och vilka är effekterna av olika…
Köp här

Isbn: 9789113037462

Utgivningsår: 20110502

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Mattias Lundbäck, Nils Karlson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Del ett i Ratioakademiens forskningsprojekt Framtidens sjukvård och omsorg som pågår 2020–2022 undersöks hur ökad effektivitet, kvalitet och tillgänglighet samt stärkt innovationsförmåga kan uppnås inom vården och omsorgen. I projektet görs internationella jämförelser med hjälp flera index som mäter sjukvårdssystems…
Köp här

Isbn: 9789180204538

Utgivningsår: 20210430

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Anne-Sophie Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsrådgivning och företagsstöd
Företagandets villkor avgör framtiden. Men vilka är de kritiska villkoren för företagande i Sverige? Var är förbättringspotentialen störst? I denna skrift presenteras en systematisk kartläggning av internationella jämförelser, svenska undersökningar, tidigare forskning, bransch- och arbetsgivarförbunds prioriteringar…
Köp här

Isbn: 9789176116982

Utgivningsår: 20160610

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Niclas Berggren, Nils Karlson, Joakim Nergelius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns stora möjligheter att förbättra den svenska politikens, ekonomins och rättsstatens funktionssätt genom en ny konstitution präglad av ökad maktdelning och stärkt konstitutionalisering. Detta är den övergripande slutsatsen i Den konstitutionella revolutionen. Slutsatsen bygger på en bred genomgång av den…
Köp här

Isbn: 9789175621128

Utgivningsår: 20010607

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Nils Karlson, Christian Sandström

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra livsvillkor. Nya marknader skapas, andra försvinner. Nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Allt går i en rasande takt, i en globalt allt mer sammankopplad värld. Företagens värdeskapande är den drivande kraften i denna utveckling, men även individer och…
Köp här

Isbn: 9789176114261

Utgivningsår: 20161222

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175621166

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Anders Ydstedt, Per Bylund, Nils Karlson, Ulla Hamilton, Dick Kling, Ulf Jakobsson, Janerik Larsson, Johan Johansson, Danne Nordling, Lars Anders Johansson, Lars Tobisson, Mats Johansson, Carl-Johan Westholm, Anna Kinberg Batra

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Hösten 2013 har det gått 30 år sedan 100 000 personer tågade från Humlegården till riksdagen för att protestera mot det socialdemokratiska förslaget om löntagarfonder. Hur kunde ett försök att socialisera näringslivet som var så radikalt att det italienska kommunistpartiet förkastade en likartad idé gå så långt? Varför…
Köp här

Isbn: 9789198098716

Utgivningsår: 20131125

Utgivare: Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift

Mediatyp: BC

av: Åsa Hansson, Dan Johansson, Richard Johnsson, Nils Karlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Är dagens skattenivå rimlig i ett ekonomiskt och normativt perspektiv? Om inte, vad bör i så fall göras åt saken? Dessa frågor utgör utgångspunkten för den tvärvetenskapliga antologin Skatter och värdighet. Den ena huvudtesen är att skatterna motverkar arbetsdelning och sysselsättning. Att många av oss sysslar med fel…
Köp här

Isbn: 9789175680620

Utgivningsår: 20040427

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson, Johanna Grönbäck

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Konfliktreglerna hör till arbetsmarknadens viktigaste spelregler. Samtidigt som dessa regler formar partsrelationer och kollektivavtalssystem är de inbäddade i ländernas politiska och historiska sammanhang. Hur skiljer sig då de svenska konfliktreglerna från dem i våra viktigaste konkurrentländer? Finns lärdomar för…
Köp här

Isbn: 9789176789575

Utgivningsår: 20151207

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Dan Johansson, Nils Karlson

Hur uppstår egentligen ekonomisk tillväxt och industriell utveckling? Vilka är tillväxtens och välståndets grundläggande förutsättningar? Den svenska tillväxtskolan, en unik svensk nationalekonomisk skolbildning med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren, betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process…
Köp här

Isbn: 9789175680606

Utgivningsår: 20021004

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Nils Karlson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
I denna rapport analyseras utstationeringsdirektivets utveckling och 2018 års förändring. Leder förändringen till att den inre marknaden stärks genom ett ökat social skydd eller utgör den en förtäckt form av protektionism? Utstationering handlar om villkoren för arbetstagare som tillfälligt levererar en tjänst i en…
Köp här

Isbn: 9789198302585

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Niclas Berggren, Nils Karlson, Daniel Waldenström, Jan Jörnmark, Dan Johansson, Anders Fogelklou, Aleksander Pecenik, Douglas Den Uyl, Douglas Rasmussen

Trots dess avgörande betydelse för både hur ekonomin utvecklas och för enskilda människors möjligheter att forma sina liv, så är den privata äganderätten sannolikt en av samhällets mest missförstådda institutioner. I Äganderättens konsekvenser och grunder presenterar nio forskare inom juridik, nationalekonomi,…
Köp här

Isbn: 9789175680651

Utgivningsår: 20051122

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Johanna Grönbäck, Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Danmark liknar på många sätt Sverige på arbetsmarknadens område. Båda länderna har starka partsorganisationer, täckande kollektivavtal utan allmängiltigförklaring, och avtal snarare än lag som grund för reglering av arbetsmarknaden. Av det skälet blir det intressant att studera de fall där länderna skiljer sig åt och…
Köp här

Isbn: 9789178192625

Utgivningsår: 20190919

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Dan Johansson, Sten Axelsson, Pontus Braunerhjelm, Anders Grufman, Börje Johansson, Hans Lööf, Kristina Nyström, Kalle Westberg, Mats Ekelund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Utvecklingskraft är något annat än konkurrenskraft, som kan ha sitt ursprung i förändrade prisrelationer, t.ex. devalveringar. God utvecklingskraft förenar konkurrenskraft med höga löner och vinster. I antologin Svensk utvecklingskraft tillämpas begreppet i en analys av dagens ekonomi. Central är slutsatsen att det…
Köp här

Isbn: 9789175680668

Utgivningsår: 20060622

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Christian Sandström, Karl Wennberg, Nils Karlson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
How can innovation best be promoted? Based on a major interdisciplinary research program with a special focus on Sweden, paired with international research, this book shows that targeted interventions and firm subsidies do not have the intended effects but instead creates policy failures, government waste and…
Köp här

Isbn: 9789178193929

Utgivningsår: 20191106

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson (RED)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vilket EU vi vill ha. Vad ska skötas på nationell nivå och vad ska hanteras på europeisk nivå? Vilken sorts politik vill vi att EU ska föra? Hur kan EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling värnas och utvecklas?
Köp här

Isbn: 9789176090879

Utgivningsår: 20140404

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
 This book explains how advanced democracies and welfare states can achieve welfare-enhancing, liberal institutional reform. It develops a general theory based on an extended comparative case study of Sweden and Australia over the last 25 years, and offers an in-depth contribution to the field of institutional change,…
Köp här

Isbn: 9783319642321

Utgivningsår: 20170920

Utgivare: Springer International Publish

Mediatyp: BB

av: Olle Vogel, Nils Karlson, Anne-Sophie Larsson, Henrik Malm Lindberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I rapporten presenteras resultat och analyser av KK-stiftelsens samverkansprogram företagsforskarskolor, forskarprofiler och expertkompetens, i vilka ca 2 miljarder kronor har satsats. En av de viktigaste lärdomarna är att det är svårt att åstadkomma varaktig samverkan mellan lärosäten och näringsliv, trots stora…
Köp här

Isbn: 9789176096703

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Karl Wennberg, Nils Karlson, Christian Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
How can innovation best be promoted? Based on a major interdisciplinary research program with a special focus on Sweden, paired with international research, this book shows that targeted interventions and firm subsidies do not have the intended effects but instead creates policy failures, government waste and…
Köp här

Isbn: 9789178196326

Utgivningsår: 20200319

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Henrik Lindberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En ny svensk modell ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Hur kommer det sig att den svenska modellen är stadd i förändring? Vilka är den svenska modellens särdrag och vilka följder får de för konfliktmönster,…
Köp här

Isbn: 9789144095424

Utgivningsår: 20130819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Mikolaj Norek, Karl Wennberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management
Does virtuous behavior contribute to business success? And is virtues ethics a superior alternative to corporate social responsibility in business ethics? This volume combines empirical and theoretical contributions from a range of different contexts on the role of virtues in entrepreneurship. It show the contemporary…
Köp här

Isbn: 9789176095485

Utgivningsår: 20150202

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Nils Karlson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk…
Köp här

Isbn: 9789180201131

Utgivningsår: 20201009

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg, Anne-Sophie Larsson, Lotta Stern, Torbjörn Lundqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft Hur sätts lönerna i olika branscher och företag? Hur styrande är kollektivavtalen? Vilken effekt har centraliseringsgraden, märket och individgarantierna? Används lönesättning som strategiskt verktyg? Vilka konsekvenser har detta för företagens…
Köp här

Isbn: 9789144103648

Utgivningsår: 20140916

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson, Johanna Grönbäck

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Konfliktreglernas utformning är avgörande för en väl fungerande lönebildning. Men hur skiljer sig de svenska konfliktreglerna från motsvarande regler i våra viktigaste konkurrentländer? Finns lärdomar för Sverige? I Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv presenteras en strukturerad jämförelse av…
Köp här

Isbn: 9789176099384

Utgivningsår: 20150616

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Theo Herold

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens
Denna studie har som syfte att analysera huruvida regleringen av den Europeiska unionens inre marknad har förändrats genom en ökad användning och omtolkning av vad som kallats sund konkurrens, eller fair competition, och om detta har skett på bekostnad av fri konkurrens inom EU:s lagstiftning och dokument från EU:s…
Köp här

Isbn: 9789180203234

Utgivningsår: 20210222

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172276284

Utgivningsår: 20081013

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC