Bläddra
Sökresultat för Olof Franck... Rensa filter?

av: Sara Blanck, Olof Franck, Carina Holmqvist Lidh, Anna-Lena Lilliestam, Anna Pettersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Det centrala innehållet i läroplanen för SO-ämnena i årskurs 1–3 presenteras under fyra rubriker: Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i världen och Att undersöka verkligheten. Dessa rubriker kan tyckas inbegripa allt och intet, och som lärare kan det därför vara svårt att få grepp om både detaljer och…
Köp här

Isbn: 9789151102757

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jenny Berglund, Olof Franck, Sven Hartman, Bodil Liljefors Persson, Christina Osbeck, Lena Roos, Mikael Stenmark, Jonas Svensson, Johan Wickström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Religionskunskapen i skolan ska behandla de stora världsreligionerna, sekulära livsåskådningar, livsfrågor och etik. Det är ett brett fält som skapar många möjligheter och utmaningar för religionslärare. Religionsdidaktik handlar ytterst om de val vi lärare gör i samband med vår religionsundervisning: Vem/vilka är det…
Köp här

Isbn: 9789144057859

Utgivningsår: 20111212

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Johanna G. Lundberg, Fredrik Bondestam, Olof Franck, Lars Gårdfeldt, Anna T. Höglund, Lars Jalmert, Kajsa Tegnér

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I skolans uppdrag ingår att förmedla och gestalta värdegrundsfrågor kring bland annat jämställdhet med hänsyn till köns- och genusperspektiv. Trots detta talas det på många håll tyst och försynt – om det över huvud taget talas – om rättighetsfrågor med hänsyn till kön och genus. Samtidigt visar erfarenhet…
Köp här

Isbn: 9789144045474

Utgivningsår: 20070223

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Larsson, Olof Franck, Mikael Stenmark, Mohammad Fazlhashemi, Cristina Grenholm, Ferdinando Sardella, Ute Steyer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789152355916

Utgivningsår: 20190214

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Olof Franck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro behandlar utförligt och nyanserat olika perspektiv på mening och värde och etiska frågeställningar, liksom de stora religionerna och livsåskådningar som inte är religiösa. För att kunna fundera över mening, värde och tro är det viktigt att se närmare på hur andra människor…
Köp här

Isbn: 9789144094076

Utgivningsår: 20151022

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Olof Franck, Magnus Hermansson Adler, Inger Björneloo

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hösten 2011 började en ny läroplan gälla, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). En intention bakom de kursplaner den innehåller är att ange tydligare mål för undervisningen i skolans olika ämnen. Denna intention kristalliseras i formuleringen av ämneskursernas centrala innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789144089652

Utgivningsår: 20131015

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olle Katz, Viktoria Bengtsdotter Katz, Olof Franck, Anita Wallin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Att undervisa om sex och samlevnad är bland det roligaste man kan uppleva som lärare. Elever och lärare möts i samtal om något som engagerar. Det är också ett ämne som förenar en mängd kunskaps- och forskningsområden: sexuella identiteter, genus, religion, historia, psykologi, biologi och kultur. Sex- och…
Köp här

Isbn: 9789140678461

Utgivningsår: 20140821

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144026947

Utgivningsår: 20030122

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olof Franck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro behandlar utförligt och nyanserat olika perspektiv på mening och värde och etiska frågeställningar, liksom de stora religionerna och livsåskådningar som inte är religiösa. För att kunna fundera över mening, värde och tro är det viktigt att se närmare på hur andra människor…
Köp här

Isbn: 9789144103440

Utgivningsår: 20140912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Olof Franck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Vi delar ett samhälle, vi delar en värld. Det betyder att vi behöver kunskap om både andras och våra egna föreställningar om mening, värde och tro I Lika och unika – om mening, värde och tro presenteras mångfalden av dessa frågor utifrån olika infallsvinklar. Det är ett läromedel som med sina resonerande texter och…
Köp här

Isbn: 9789144051864

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Olof Franck, Anna-Lena Lilliestam, Anna Pettersson, Anette Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Att undervisa i de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap på mellanstadiet är ett roligt och spännande arbete! Eleverna ska få möjlighet att orientera sig i sin omvärld och utveckla kunskaper inom de olika aspekter av livet som de fyra ämnena bidrar med. Detta kräver en hel…
Köp här

Isbn: 9789151105468

Utgivningsår: 20210802

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Olof Franck, Malin Löfstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas tillsammans med elever? Vilka frågor är viktiga att belysa och samtala om i undervisningen? Och hur kan man tänka om styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav: vad är det för bilder av etik och moral som speglas i dem? Kan man…
Köp här

Isbn: 9789144079752

Utgivningsår: 20150921

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olof Franck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Vi delar ett samhälle, vi delar en värld. Det betyder att vi behöver kunskap om både andras och våra egna föreställningar om mening, värde och tro I Lika och unika – om mening, värde och tro presenteras mångfalden av dessa frågor utifrån olika infallsvinklar. Det är ett läromedel som med sina resonerande texter och…
Köp här

Isbn: 9789144092089

Utgivningsår: 20130226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Olof Franck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Vi delar ett samhälle, vi delar en värld. Det betyder att vi behöver kunskap om både andras och våra egna föreställningar om mening, värde och tro I Lika och unika – om mening, värde och tro presenteras mångfalden av dessa frågor utifrån olika infallsvinklar. Det är ett läromedel som med sina resonerande texter och…
Köp här

Isbn: 9789144089539

Utgivningsår: 20130226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Olof Franck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religionskunskap 1– om mening, värde och tro behandlar utförligt och nyanserat olika perspektiv på mening och värde och etiska frågeställningar, liksom de stora religionerna och livsåskådningar som inte är religiösa. För att kunna fundera över mening, värde och tro är det viktigt att se närmare på hur andra människor…
Köp här

Isbn: 9789144094083

Utgivningsår: 20140912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olof Franck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religionskunskap 1– om mening, värde och tro behandlar utförligt och nyanserat olika perspektiv på mening och värde och etiska frågeställningar, liksom de stora religionerna och livsåskådningar som inte är religiösa. För att kunna fundera över mening, värde och tro är det viktigt att se närmare på hur andra människor…
Köp här

Isbn: 9789144103433

Utgivningsår: 20140912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB