Bläddra
Sökresultat för Per Forsman... Rensa filter?

av: Per Forsman

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Välfärdsteori
”Det kluvna samhället” är den fjärde delen i författarpseudonymen Per Forsmans serie essä-samlingar från 90-talets början om industrisamhällets omvandling. I denna bok står epokskiftet mer uttalat i centrum: framväxten av vad på dåtidens glättade konsultsvenska kallades ”K-samhället”, där K-et stod för kultur, kunskap…
Köp här

Isbn: 9789174512236

Utgivningsår: 20101007

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av: Per Forsman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
När ”Arbetets arv” kom ut i slutet av 1980-talet fick dåtidens livliga diskussion om arbetslivets förnyelse ett fördjupat historiskt och filosofiskt perspektiv. Idag väcker den till liv frågeställningar som i stort sett försvunnit från den politiska dagordningen. Metallarbetarförbundets idéer om ”det goda arbetet”, som…
Köp här

Isbn: 9789174511819

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av: Per Forsman

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
I ”Eftertankar om arbetet” från 1990 följde författarpseudonymen Per Forsman upp några av tankegångarna i hans större studie om arbetar-klassens kulturhistoria, ”Arbetets arv”. Även om det inte heller i denna bok saknas historiska utblickar ligger fokus mera på nuet. Vi befinner oss i själva inledningsskedet till den…
Köp här

Isbn: 9789174512212

Utgivningsår: 20101007

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av: Per Forsman

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Utvecklingsstudier
”Det gamla och det nya bygget” är den tredje boken i en serie essäsamlingar från 90-talets början där författarpseudonymen Per Forsman sökte per-spektiv på den samhällsomvandling som vi idag talar om som en utveckling bort från ”det gamla industrisamhället”. I de båda tidigare böckerna – ”Arbetets arv” och ”Eftertankar…
Köp här

Isbn: 9789174512229

Utgivningsår: 20101007

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC