Bläddra
Sökresultat för Per Thorell... Rensa filter?

av: Nils Liliedahl, Claes Norberg, Per Thorell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Årsredovisningen är basen i ett företags finansiella rapportering men till följd av dess omfång och detaljrikedom är det ofta inte alldeles lätt att tillgodogöra sig all information. För att kunna förstå och analysera innehållet krävs det därför grundläggande kunskaper om de principer och regler som styr…
Köp här

Isbn: 9789177370499

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

av: Per Thorell (red.)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Från och med 2005 ska alla noterade företag inom EU tillämpa internationella redovisningsstandarder i sin koncernredovisning. Vilka blir konsekvenserna?Läs merDen här boken tar upp de ändringar i reglerna för koncernredovisningen som är följden av den nya standarden IFRS 3 (Business Combination).Om författarnaProfessor…
Köp här

Isbn: 9789147075652

Utgivningsår: 20050104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Per Thorell

Köp här

Isbn: 9789176782316

Utgivningsår: 19930501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Gunnar Nord, Per Thorell, Hans-Gunnar Axberger, Lars Afrell, Clas Bergström, Per Samuelsson, Claes Beyer, Clas Blix, Martin Blåvarg, Gent Jansson, Adam Diamant, Claes Norberg, Rolf Dotevall, Henric Falkman, Christina Strandman Ullrich, Ulf Gometz, Lars Gorton, Sigvard Heurlin, Kaj Hobér, Per-Ola Jansson, Lars Nyberg, Björn Kristiansson, Stefan Lindskog, Claes Lundblad, Harry Schüssler

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Centret anordnade under år 2004 och år 2005 en serie seminarier om den finansiella sektorns intressekonflikter. Både forskare och praktiker deltog. Serien rönte stort intresse och frågorna har betydande aktualitet inom ett antal discipliner. Resultatet av seminarieserien har sammanställts i denna antologi med bidrag…
Köp här

Isbn: 9789176786161

Utgivningsår: 20060116

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Edita / Iustus Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Per Thorell

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Utvecklingen på redovisningsområdet har lett till ett mycket omfattande och komplicerat regelverk som vid en rättslig prövning måste tolkas och sättas in i sitt juridiska och kommersiella sammanhang. En central fråga i boken är förhållandet mellan lagstiftning, kompletterande normgivning och redovisningspraxis. I…
Köp här

Isbn: 9789176786901

Utgivningsår: 20080305

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Edita / Iustus Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Skog, Klaes Edhall, Erik Nerep, Per Thorell, Carl Svernlöv, Hans Wibom, Christoffer Saidac, Karin Wallin-Norrman, Per Nordström

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Centret ordnade våren 2003 ett heldagsseminarium rörande aktiebolagslagens regler om nyemissioner av aktier. Vid seminariet deltog en rad framträdande jurister med särskilda kunskaper i ämnet. Den andra volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den diskussion som fördes.…
Köp här

Isbn: 9789176785539

Utgivningsår: 20040305

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Almqvist & Wiksell Tryckeri / Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788233

Utgivningsår: 20120806

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788394

Utgivningsår: 20130109

Utgivare: Iustus, Edita

Mediatyp: BC

av: Hans Edenhammar, Nils Liliedahl, Claes Norberg, Per Thorell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Årsredovisningen är basen i ett företags finansiella rapportering men till följd av dess omfång och detaljrikedom är det ofta inte alldeles lätt att tillgodogöra sig all information. För att kunna förstå och analysera innehållet krävs det därför grundläggande kunskaper om de principer och regler som styr…
Köp här

Isbn: 9789176789155

Utgivningsår: 20150720

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC